OPGAVE >> 20. Læs ”Vejen ud”.

VEJEN UD

Kun Scientologi kan fuldstændigt håndtere virkningerne af stoffer og medikamenter. 

Midlerne til at få en person afvænnet fra stoffer eller medikamenter, er nu kendte – ernæringsmæssig håndtering og objektive processer, som hjælper personen til at komme igennem det at ”blive tørlagt”. 

Den næste handling, der forestår, er at gennemføre Renselsesprogrammet. Dette program er for enhver person, som har taget stoffer eller medikamenter, eller enhver, der har været udsat for giftige stoffer af enhver slags. 

Når personen har afsluttet Renselsesprogrammet med succes, afslutter auditering håndteringen af de mentale og åndelige virkninger af stofferne eller medikamenterne fuldstændigt. 

Uden virksomme metoder, til at håndtere virkningerne af stoffer eller medikamenter, er mange mennesker dømt til at leve i kemiske lænker. Det virker måske, som om stoffer og medikamenter har kortsigtede fordele, men de kamuflerer kun problemerne, de løser dem ikke. 

Andre indfaldsvinkler til rehabilitering fra stoffer og medikamenter er hovedsageligt slået fejl på grund af manglende viden. De mangler en sand forståelse for sindet. Der er ringe eller ingen forståelse af menneskets åndelige beskaffenhed, og virkningerne af stoffer og medikamenter på sindet og personen er ukendte. Resultatet er en materialistisk (”mennesket er et dyr”) indfaldsvinkel, som ignorerer de grundlæggende og afgørende faktorer. Alt dette er tilsammen beviset på, at de ikke kan anvendes. 

Modsat har Scientologi et stofrehabiliteringsprogram, der fungerer og er særdeles effektivt. Det er ikke alene rettet mod de rigtige problemer, men også mod de virkelige kilder til disse problemer. 

Gennem forståelse af menneskets sande natur, eksisterer metoderne til at håndtere de biokemiske, mentale og åndelige faktorer i forbindelse med stoffer og medikamenter. 

Scientologi har svarene.