TILVÆRELSENS DYNAMIKKER

ORDLISTE TIL KURSET
aberrerede:

som forårsager eller frembringer aberration, afvigelse fra fornuftig tanke eller adfærd.{aberrerende} Fra latin, aberrare, at gå væk fra; ab, væk fra, errare, at gå.

dynamik:

en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

dynamikker:

fra græsk dunamikos, stærk. Således, en motiverende eller energiskabende kraft (for tilværelsen eller livet), som i tilværelsens dynamiske princip.

eksisterende:

findes stadig.

enturbuleret:

kommet ind i en tilstand af uro eller forstyrrelse.

klokkerne ringer for, spørg ikke, hvem:

fra et religiøst essay af den engelske poet og præst John Donne (1572-1631), som behandler emnerne død og forhold mellem mennesker. Denne del af essayet siger: ”Intet menneske er en ø, en verden for sig. Ethvert menneske er en del af et kontinent, en del af et hele; ethvert menneskes død river noget fra dig, thi du er et med den ganske menneskehed; så derfor skal du ikke spørge: Hvem ringer klokkerne for? De ringer for dig.” Kirkeklokker har længe været brugt til at bekendtgøre dødsfald.

koncentrisk:

har en fælles midte, lige som cirkler inden i hinanden.

ligning:

et matematisk udtryk, der viser, at to ting har samme værdi eller er lig med hinanden. I udvidet forstand betyder det også enhver situation eller problem med flere forskellige faktorer, der er blevet udregnede og bevist med matematisk præcision.

naturforsker:

en person, der studerer naturen, især ved direkte observation af dyr og planter.

Nazityskland:

fra 1933 til 1945 var Tyskland under Det Nationalsocialistiske Arbejderpartis (nazistpartiets) kontrol. Under Adolf Hitler overtog de også Østrig og Tjekkoslovakiet, og i 1939 invaderede de Polen og begyndte 2. Verdenskrig (1939-1945). Et fejlslagent tysk angreb på Stalingrad, Rusland (nu Volgograd), i 1942 resulterede i hundred tusindvis af døde, og byen blev næsten fuldstændig ødelagt. I slutningen af krigen havde nazi-love bragt Tyskland til økonomisk og politisk ruin og ødelagt byer og store industrier.

tone:

med tone menes en persons forbigående eller fortsatte emotionelle tilstand.

uendelighed:

ubegrænset tid, rum eller kvantitet; ubegrænset kapacitet, energi, dygtighed eller viden.

umælende:

(om dyr) ikke i stand til at tale som noget naturligt og derfor anset for at være hjælpeløse eller nogen, man skal have ondt af.

vandredue:

en nordamerikansk due, der tidligere fandtes talrige af, som er kendt for sine utrolige kræfter, der gør, at den kan flyve længe og er meget udholdende; uddød siden 1914.