OPGAVE >> 5. Læs ”Publikum”.

PUBLIKUM

Hvad er et ”publikum”? 

Der er hundredvis af forskellige typer af publikummer. 

Man hører ”publikummet”, en stjerne siger ”mit publikum”. Du kigger i ordbogen, og du finder ud af, at ”publikum” betyder en organiseret eller bred gruppe mennesker. 

Der findes en specialiseret definition af ordet ”publikum,” der ikke findes i ordbogen, men bruges i public relations. ”Publikum” er et professionelt udtryk for PR-folk. Det betyder ikke bare pøbel eller masserne. Det betyder ”en slags tilskuere”.

Den brede befolkning er for en PR-mand opdelt i separate publikummer. De første PR-folk skulle nok have bruge ordet ”tilskuere” tilbage i 1911. Men det gjorde de ikke. De brugte ordet ”publikum” til at beskrive de forskellige typer af tilhørere for deres kommunikationer. 

Så du vil ikke finde dette i ordbogen som et professionelt PR-udtryk. Men man bliver nødt til at forberede sig godt og grundigt på at bruge udtrykket. Ellers vil du lave flere PR-fejl, end der let kan beregnes.

Omkring 99% af de fejl, der begås i PR-aktiviteter, er forkert publikum, og det ender med at være hovedårsagen til at PR slår fejl.

Hvad er ”publikum” så? 

”Publikum” er et professionelt udtryk for PR-folk. Det betyder ikke bare pøbel eller masserne. Det betyder ”en slags tilskuere”.

På PR-sprog bruges ”publikum” altid sammen med et andet ord. Der er ikke et enkelt ord for ”publikum” i public relations. En professionel inden for public relations siger aldrig publikumMET. 

Der er ”publikummet i lokalsamfundet”, som betyder folk i byen, som ikke personligt er grupperet i nogen anden speciel form for publikum. Der er ”det arbejdende publikum”, hvilket betyder de folk, der arbejder for firmaet. Der er ”aktieejerpublikummet”, hvilket betyder dem, som ejer aktier i firmaet. Der er ”teenager publikummet”, hvilket betyder dem, som er under tyve år. Der er ”doktor publikummet”, der er de lægeligt uddannede blandt tilhørerne, og som PR-manden prøver at nå ud til.

En fælles interesse eller en faglig eller klassepræget fælles egenskab – lighedspunkter i en særlig gruppe – bestemmer typen af publikum eller tilskuere.

En person, der anvender public relations, har brug for denne opdeling, da han må forvente, at hver enkelt type publikum har forskellige interesser. Derfor må hans reklame planlægges specielt til hver type publikum. 

I PR-verdenen er der ikke børn – der er et ”børnepublikum”. Der er ikke teenagere – der er et ”teenagerpublikum”. Der er ikke ældre mennesker – der er et ”ældrepublikum”. 

En, som anvender public relations, tænker ikke i store masser. Han tænker i typer af grupper inden for masserne. 

Public relations er en aktivitet, der vedrører præsentation og tilskuere. Selv når han skriver en pressemeddelelse, ”former” han den til en udgivelse, der når frem til en tilskuertype, og han skriver den til disse tilskuere.

For at kunne gøre det, må han først have en idé om publikummets eller tilskuernes meninger eller realitet. Det finder han ud af ved at lave en undersøgelse. 

En undersøgelse er en prøveudtagning eller delvis indsamling af kendsgerninger, tal eller meninger taget og brugt til at tilnærme eller indikere, hvad en fuldstændig indsamling eller analyse kunne afsløre.

Et eksempel: Der findes en gruppe på tre tusinde lærere i et område, og man ønsker at finde ud af, hvad de gerne vil have, at skolenævnet gør. Ved at spørge to hundrede tilfældigt udvalgte lærere kan man få en god idé om, hvor hele gruppen af lærere står med hensyn til det specifikke emne. 

En, der bruger PR-teknikker, laver undersøgelser omkring særlige publikummer. Så præsenterer han sit materiale for at påvirke netop dette publikum.

Han tilbyder ikke fortællinger om rullestole til teenagerpublikummet eller Mickey Mouse præmier til det ældre publikum. 

Alle ting bør udformes til at nå et særligt publikum.

Hvis man blander det sammen, går det galt. 

Hvis man har rede på det og holder øje med det, så lykkes det. 

En, der ikke forstår begrebet om publikummer, kan ramme fuldstændigt ved siden af. Hvis en PR-mand forsøgte at sælge ”lovprisning af hash” til et ”politipublikum”, får han absolut ikke en respons. Et ”forbryderpublikum” vil ikke falde i svime over ”strømerhelte”! 

Al dygtig public relations er stilet mod specifikke, omhyggeligt undersøgte specielle tilskuere, kaldet et ”___________ publikum”. 

Når man ved det, kan man forstå emnet public relations. 

Når man kan anvende det med ekspertise, er man professionel inden for public relations! 

Enhver, der bruger PR, skal finde frem til sit nøjagtige publikum. Det kan være flere forskellige typer. 

Så må han undersøge og gennemgå hver types reaktioner. 

Derefter planlægger og udformer han sine meddelelser og tilbud til hver af dem. 

Så sender han det rette budskab til det rette publikum i hvert tilfælde. Der kan være et dusin forskellige budskaber, hvis der er et dusin forskellige publikummer. Hver meddelelse er den rette for netop det publikum. 

En, der bruger public relations, går efter et resultat, en opringning, et svar, en respons. 

Det rette budskab i den rette form til det rette publikum giver resultat. 

Et forkert budskab til det forkerte publikum koster bare en masse penge og giver ikke noget resultat. 

Når man kender det rette publikum, kan man undersøge dem og kommunikere til dem med realitet. 

Hvis man ønsker at opnå resultater, må man vide, hvem ens publikum er. 

en tegnefilm- og tegneseriefigur skabt af Walt Disney (1901-1966).

slang for politibetjente.