OPGAVE >> 7. Læs ”Måder at formindske truslen på”.

MÅDER AT FORMINDSKE TRUSLEN PÅ

Folk søger efter mindre truende omgivelser eller i det mindste en måde, så man lettere kan udholde de omgivelser, man lever i. 

Idéen om de farlige omgivelser vil være forståelig for en person, ligegyldigt hvor vagt det siges til ham. Bare den idé, at han betragter omgivelserne som farlige og overvældende, og at han ikke helt ved, hvor faren eller overvældelsen kommer fra, er en enorm visdom. 

Dette er hans liv: trækkende sig tilbage fra yderst truende omgivelser som kan overvælde ham når som helst, ude af stand til at gøre fremskridt med hensyn til større udholdenhed eller evner til at klare de truende omgivelser. 

Et individs sundhedstilstand, fysisk og psykisk, hans aktivitets- og ambitionsniveau styres alle af hans idé om omgivelsernes farlighed.

Der findes reelle farer i omgivelserne, men der er også områder, som man får til at virke mere farlige, end de faktisk er.

Hvis en person derfor føres ind i disse områder af sine omgivelser og bringes til at se nærmere på dem, kan han selv opleve, at omgivelserne ikke er så farlige, som man får dem til at virke. Med forøget tillid til sin evne til at klare i det mindste disse områder i sine omgivelser, vil hans helbred, velbefindende, psykiske sundhed og aktivitetsniveau også forøges.

En række enkle procedurer kan hjælpe en person til at forbedre sin kontrol over sine omgivelser. Hovedspørgsmålet for alle disse teknikker er ”Hvilken del af omgivelserne er ikke truende?” Hvis man kan få ham til at skelne og finde ud af, at der er visse dele af omgivelserne, som ikke er truende, vil han gøre betragtelige fremskridt.

Hvad er individets forventning på dette niveau? Det kan være så lidt, som at han ikke vil blive så forskrækket, når dørklokken ringer. Det lyder som en lille forbedring; alligevel vil det være ganske virkeligt for ham. 

Han vil måske bare ordne det, så han ikke har den pinefulde fornemmelse, når han vågner om morgen, at noget skrækkeligt vil ske, hvis han står ud af sengen – og måske forventer han ikke, at fornemmelsen vil forsvinde helt, men håber blot, at den vil svækkes. 

Dette ville være virkelige gevinster for ham, og han ville være glad for dem. Det sjove er, at de gevinster, han faktisk vil få, vil overstige forventningerne i de fleste tilfælde. 

Her er de procedurer, du kan bruge til at opnå dette: 

1. Find noget som ikke er en trussel 

Hvis en person bliver alt for oprevet eller forvirret, kan man få ham til at se sig omkring i sine omgivelser og finde noget, som ikke er en trussel for ham. Bliv ved med at gøre dette, indtil personen er meget lykkelig eller lettet og har fået en erkendelse om sig selv, omgivelserne eller livet i almindelighed.

En person kan også bruge denne teknik direkte på sig selv. For eksempel kan et individ sidde på sit kontor og være meget bekymret over noget. Han sidder måske ved sit bord med papirstakke voksende omkring sig. Alt ser ud til at være kaos, og han føler sig fuldstændigt overvældet. Personen bør være i stand til at se på papirerne på sit bord (kilden til truslen) og finde noget ved dem, som ikke er en trussel. Ved at gøre en sådan opdagelse vil truslen blive modvirket. 

2. Lad være med at læse avisen 

Dette er meget simpelt. Sig til personen: ”Lad være med at læse aviser i to uger og se, om du ikke får det bedre.” 

Hvis han ikke læser aviserne i to uger, vil han selvfølgelig få det bedre. 

Sig så til ham: ”Prøv nu at læse aviserne i en uge, og sidst på ugen vil du opdage, at du har fået det værre. Beslut dig så for, om du bør have opmærksomhed på aviserne eller ej.” 

Dette kunne foreslås til en person, som et simpelt eksperiment. Det er ikke engang et dyrt eksperiment – det er faktisk billigere ikke at købe aviserne, end at købe dem.

Dette er en simpel handling, men en meget effektiv én, som kan ændre en persons syn på livet mærkbart. 

3. Gå en tur 

En anden måde at få en person til at se på omgivelserne og opdage, at de ikke er så truende, er en metode, der hedder ”gå en tur”. Hvis en person har det dårligt, så få ham til at gå en tur og se på ting, mens han går.

Bestræbelserne her går blot ud på, at få individet til at inspicere omgivelserne og opdage, at der er en anelse mere sikkerhed i dem. Man vil bare have personen til at se og lægge mærke til, om omgivelserne er så farlige, som de ser ud til. 

”Gå en tur og se på ting” er det mildeste råd, du overhovedet kan give til nogen, og det er næsten sikkert, at det giver resultater, hvis personen vil gøre det. Det er ganske effektivt. 

4. Find noget som ikke er fjendtligt mod dig 

Der er folk, som føler, at alle i omgivelserne er fjendtlige mod dem. 

For en sådan person er der en anden teknik, som vil mindske hans frygt. 

Man kunne bruge ét af følgende spørgsmål afhængig af situationen. Eksempler på disse er: 

”Find noget, folk siger eller gør her i nærheden, som ikke er fjendtligt mod dig.”

”Er der én person i firmaet, som ikke er aktivt fjendtlig mod dig?”

”Blev der sagt noget i dag, som ikke var direkte fjendtligt mod dig?”

Spørg personen om en af de ovenstående ting (eller et tilsvarende spørgsmål med en formulering der passer bedre til personens situation). Spørg ham for eksempel: ”Er der én person i firmaet, som ikke er aktivt fjendtlig mod dig?”

Fortsæt med det, indtil personen har det bedre og er lykkeligere, og har fået en erkendelse om sig selv, omgivelserne eller livet i det hele taget. 

5. Håndtering af et tab 

Et opløst kærlighedsforhold kan føre til, at alt i omgivelserne minder personen om tabet.
Men personen kan hjælpes igennem det. Hvis man kan finde noget i omgivelserne, som ikke minder om den tabte kærlighed ...
… vil personens opmærksomhed blive frigjort, og hun får det bedre.

En fyr, som lige har mistet sin pige eller en kvinde, som har mistet sin mand, føler den frygtelige tristhed, der smitter af på alt. Faktisk vil alt i omgivelserne ”tale” til ham eller hende om den mistede elskede. Det vil, i en periode, være umuligt for ham at se sig omkring uden at blive mindet om denne person. 

Når ens koncentration har været centreret omkring et individ, er det sommetider komplet umuligt ikke at forbinde alting med denne person. Tricket er at finde noget, som ikke minder personen om den, han eller hun har mistet. Man kan risikere at skulle lede længe, før man finder noget. 

Dette er måden at komme sig oven på et kærlighedsforhold. Situationen er faktisk enkel: individet har identificeret alt i omgivelserne med sin situation. Ved at henlede personens opmærksomhed til ting i omgivelserne, som ikke er forbundet på denne måde, og ved at få ham til at finde ting, som ikke aktivt minder ham om det, får man en skelnen, hvor der før var identifikation. Og hvor der er skelnen, kan intelligens og dømmekraft komme tilbage.  

Gør det følgende: 

Fortæl vedkommende, at du vil hjælpe ham. Sig til ham eller hende: ”Find noget, som ikke minder dig om _________ (navnet på personen, som han eller hun har mistet).”

Gentag kommandoen og få vedkommende til at finde noget andet, som ikke minder ham eller hende om personen, indtil han eller hun får en erkendelse, og føler sig bedre tilpas med situationen. 

Denne simple procedure kan hjælpe personen med at komme sig over hans eller hendes mistede kærlighed og begynde at leve igen. 

6. Arrangér ens liv 

Ved at få et individ til at planlægge et liv han kunne leve roligt og uden trusler, vil det liv, han lever nu, blive mindre truende. 

Lad os for eksempel tage den stakkels fyr, som er fuldstændig i trædemøllen: han er nødt til at beholde sit arbejde, selvom det ikke giver nok, og der ingen muligheder er for forfremmelser. Hvis han mister det, tror han ikke, at han kan få et andet, eller han vil ikke være i stand til at overleve. Manden har spærret sig selv inde, og han føler, at omgivelserne er meget fjendtlige. 

Få ham til at planlægge et liv, som ikke ville være så truende, og han vil blive i stand til at fortsætte, mere lykkelig og rolig i sit job, uanset hvor fantasifulde eller tilsyneladende uopnåelige hans planer er.

7. Skaf dig af med ting, der gør dig oprevet

Der er en anden handling, som simpelthen består i at få personen til at holde op med at gøre ting eller have at gøre med folk, som gør ham oprevet.

Man kunne sige: ”Hold op med nogle af de ting i dit liv, som gør dig oprevet.”

”Hvem gør dig ked af det? O.k., lad være med at tale med dem i et stykke tid.” 

”Hvilke aktiviteter får dig til at få det værre? O.k., bare lad være med at gøre dem et stykke tid.”

”Hvilke ting i omgivelserne er ikke virkelig en trussel for dig? Udmærket, har du fundet nogle af dem? Fint. Omgås med dem. Giv dem mere opmærksomhed.”

Dette vil gavne personen mere, end man måske kan forestille sig.

den handling at bemærke og finde forskellen mellem to eller flere ting.