OPGAVE >> 9. Læs artiklen ”Opklaring af ord,” afsnittet ”Trin til at opklare et ord”.

OPKLARING AF ORD

Et misforstået ord vil fortsat være misforstået, indtil man opklarer betydningen af ordet. Når først ordet er fuldt forstået af personen, siger man, at det er opklaret.

De fremgangsmåder, man bruger, når man skal finde og opklare de ord, som den studerende har misforstået i sit studium, kaldes Ordopklaring. Det første, man skal lære, er den nøjagtige måde at gå frem på for at opklare ethvert ord eller symbol, som man støder på og ikke forstår, mens man læser eller studerer. Under al ordopklaring bruger man denne procedure.

Trin til at opklare et ord

1. Hav en ordbog ved hånden, mens du læser, så du kan opklare ethvert misforstået ord eller symbol, du støder på. Der findes enkle, men gode ordbøger, der ikke i sig selv bruger svære ord, til at definere ord, som man så skal klare op.

2. Når du støder på et ord eller symbol, som du ikke forstår, så slå det op i en ordbog, og se hurtigt igennem definitionerne for at finde den, der passer i den sammenhæng, hvori ordet blev misforstået. Læs den definition, og lav sætninger med ordet i den betydning, indtil du har en klar forståelse af den betydning af ordet. Dette kunne kræve ti eller flere sætninger.

3. Opklar så alle de andre definitioner af det ord, og brug hver definition i sætninger, indtil du klart forstår hver definition.

Hvis et ord har adskillige forskellige definitioner, kan du ikke begrænse din forståelse af ordet til kun én definition og kalde ordet ”forstået”. Du skal være i stand til at forstå ordet, når det på et senere tidspunkt bliver brugt på en anden måde.

Man opklarer dog ikke de tekniske eller specialiserede definitioner (matematik, biologi osv.) eller forældede (bruges ikke længere) eller gammeldags (gamle og ikke i almindelig brug) definitioner, medmindre ordet bliver brugt på den måde i den sammenhæng, hvor det blev misforstået. Hvis du gør dette, kan det føre frem til mange andre ord, der er indeholdt i disse definitioner, og i høj grad forsinke dit studieforløb.

4. Det næste, man bør gøre, er at opklare oprindelsen, hvilket er forklaringen på, hvor ordet oprindeligt kom fra. Det vil hjælpe dig med at få en grundlæggende forståelse af ordet.

5. De fleste ordbøger indeholder et ords idiomer. Et idiom er en vending eller et udtryk, hvis betydning ikke kan forstås ud fra ordenes almindelige betydninger. For eksempel er ”give sig” et idiom, der betyder ”knage”. Ret mange ord på dansk har idiomatiske anvendelser, og disse står sædvanligvis i en ordbog efter selve ordets definitioner. Hvis der er idiomer for det ord, som du klarer op, skal de også klares op.

6. Opklar alle andre oplysninger, der står om ordet, såsom noter om dets brug, synonymer osv. for at få en fuld forståelse af ordet. (Et synonym er et ord, der har den samme eller næsten den samme betydning som et andet ord på samme sprog, for eksempel ”tynd” og ”mager”).

7. Hvis man støder på et misforstået ord eller symbol i definitionen af et ord, der klares op, skal man med det samme klare det op ved at bruge samme fremgangsmåde og derefter gå tilbage til den definition, man var ved at opklare. (Ordbogssymboler og forkortelser forklares sædvanligvis forrest i ordbogen). Men hvis du bruger en masse tid på at opklare ord i definitioner på ord, bør du bruge en enklere ordbog. En god ordbog vil gøre det muligt for dig at opklare et ord uden at skulle slå en masse andre ord op, mens du gør det.

Eksempel på opklaring af et ord
1. Lad os sige, at du læser sætningen: ”Han plejede at leve af at rense skorstene,” og du er ikke sikker på, hvad ”skorstene” betyder.
2 Du finder det i ordbogen og kigger definitionerne igennem efter den, der kan bruges. Der står: ”En trækkanal til røg eller gasarter fra en ild.”
3 Du er ikke sikker på, hvad ”trækkanal” betyder, så du slår det op. Der står: ”En kanal eller passage til røg, luft eller gasarter fra en forbrænding.” Det passer og giver mening, så du bruger det i nogle sætninger, indtil du har et klart begreb om det.
4. ”Trækkanal” har i denne ordbog andre definitioner, som du hver især ville opklare og bruge i sætninger.
5. Derefter læser du den oprindelse, som ordbogen giver for ordet ”trækkanal”. Gå nu tilbage til ”skorsten”. Definitionen ”En trækkanal til røg eller gasarter fra en ild” giver nu mening, så du bruger den i sætninger, indtil du har et begreb om den.
6. Du opklarer så de andre definitioner. Hvis den ordbog, du bruger, har specialdefinitioner eller forældede definitioner, springer du dem over, da de ikke anvendes i almindelig sprogbrug.
7 Opklar nu ordets oprindelse. I oprindelsen finder man ud af, at det oprindeligt kom fra plattysk ”schorsten,” ildsted, kamin, skorsten, der betød støttesten. Hvis ordet har nogen synonymer, anvendelsesnoter eller idiomer, skal de også klares op. Det ville være afslutningen på opklaringen af ”skorsten”.
 

Ovenstående er den måde, hvorpå ethvert ord skal opklares. Når ord forstås, kan kommunikation finde sted, og med kommunikation kan ethvert givet emne forstås.

det emne og den aktivitet at fjerne uvidenhed, misforståelser og forkerte definitioner på ord samt det, der forhindrer den korrekte brug af ord.