OPGAVE >> 1. Læs ”Den anti-sociale personlighed”.

DEN ANTI-SOCIALE PERSONLIGHED

Der er visse karaktertræk og mentale holdninger, der får omkring 20 procent af et folk til voldsomt at modsætte sig enhver aktivitet eller gruppe, der tilstræber forbedring.

Om disse mennesker ved man, at de har anti-sociale tendenser.

Når den retslige eller politiske struktur i et land bliver sådan, at den favoriserer denne type personligheder i betroede stillinger, så vil alle de civilisationsfremmende organisationer i landet blive undertrykt med et barbari af kriminalitet og økonomisk pres til følge.

Forbrydelser og forbryderiske handlinger begås af anti-sociale personligheder. Patienter i institutioner kan ofte spore deres tilstand tilbage til kontakt med sådanne personligheder.

Derfor kan vi inden for områderne regering, politi og psykisk sundhed – for at nævne et par stykker – se, at det er vigtigt at være i stand til at opspore og isolere denne personlighedstype for at beskytte samfundet og enkeltpersoner fra de destruktive følger, der opstår ved at lade sådanne have fri adgang til at skade andre.

Da de kun udgør 20 procent af befolkningen, og da kun 2½ procent af disse 20 procent er virkelig farlige, ses det, at man med meget små anstrengelser kan forbedre samfundets tilstand betragteligt.

Napoleon og Hitler, Dillinger, Pretty Boy Floyd, Christie og andre berømte forbrydere er naturligvis velkendte eksempler på den anti-sociale personlighed. Men med en sådan rollebesætning i historien overser vi de mindre oplagte eksempler og indser ikke, at sådanne personligheder eksisterer i det nuværende liv – meget udbredt og ofte uopdaget.

En relativt lille del af en befolkning – omkring 20 procent – har antisociale karaktertræk. De giver besvær for de øvrige 80 procent, som er helt ude af proportion med deres antal.

Når vi sporer årsagen til, at en virksomhed går dårligt, vil vi et eller andet sted i dens rækker uvægerligt finde den anti-sociale personlighed i fuld gang.

I familier, som splittes, opdager vi almindeligvis, at den ene eller den anden af de involverede personer er en sådan personlighed.

Hvor livet er blevet hårdt og fejlslagent, vil en omhyggelig gennemgang af området af en uddannet iagttager afsløre en eller flere sådanne personligheder i arbejde.

Da der er 80 procent af os, der prøver at klare den, og kun 20 procent, der prøver at forhindre os deri, ville vores liv blive meget lettere at leve, hvis vi var velinformerede om de eksakte manifestationer hos en sådan personlighed. På denne måde kunne vi opspore den og spare os selv for mange fejltagelser og hjertesorger.

Derfor er det vigtigt at undersøge og nedskrive den anti-sociale personligheds kendetegn. Da det berører dagligdagen hos så mange, sømmer det sig for anstændige mennesker at blive bedre informeret om dette emne.

Kendetegn

Den anti-sociale personlighed har følgende kendetegn:

1. Han eller hun taler kun i meget brede, generelle vendinger: ”De siger ...”, ”Alle mener ...”, ”Alle ved ...”, og lignende udtalelser bruges konstant, især ved rygtespredning. Når man spørger: ”Hvem er alle ...” viser det sig normalt at være en enkelt kilde, og at den anti-sociale personlighed fra denne kilde har fabrikeret det, som han eller hun foregiver at være et helt samfunds samlede mening.

Dette er naturligt for dem, da hele samfundet fremtræder som en stor, fjendtlig, generel ting specielt rettet imod den anti-sociale personlighed.

2. En sådan person beskæftiger sig hovedsageligt med dårlige nyheder, kritiske eller fjendtlige bemærkninger, invalidering og almindelig undertrykkelse.

Engang beskrev man den slags som ”sladretasker”, ”budbringere af onde tidender” eller ”rygtesmede”.

Det er bemærkelsesværdigt, at ingen gode nyheder eller rosende bemærkninger viderebringes af en sådan person.

3. Den anti-sociale personlighed ændrer kommunikation til det værre, når han eller hun videregiver en meddelelse eller nyheder. Gode nyheder standses, og kun dårlige – ofte pyntede – nyheder videregives.

En sådan person foregiver også at videregive ”dårlige nyheder,” som i virkeligheden er opdigtede.

4. Et karaktertræk og en af de triste ting ved den antisociale personlighed er, at han ikke reagerer på behandling eller rehabilitering.

5. Omkring en sådan personlighed finder vi underkuede eller syge venner og bekendte, som, når de ikke ligefrem drives til egentlig sindssyge, dog opfører sig på en forkrøblet måde i tilværelsen, de har fiasko, det lykkes ikke for dem.

Sådanne mennesker skaber besvær for andre.

Når de nære bekendte til den anti-sociale personlighed behandles eller uddannes, gør de ingen stabile fremskridt, men får omgående tilbagefald eller mister fordelene af deres viden, da de er under den andens suppressive indflydelse.

Ved fysisk behandling bliver sådanne bekendte almindeligvis ikke raske på den forventede tid, men får det værre og har en dårlig rekonvalescens.

Det er ganske formålsløst at behandle, hjælpe eller uddanne sådanne personer, så længe de er under indflydelse af den anti-sociale forbindelse.

De fleste sindssyge er sindssyge på grund af sådanne anti-sociale forbindelser og kommer sig af samme grund ikke let.

Uretfærdigvis ser vi faktisk sjældent den anti-sociale personlighed på en institution. Det er kun hans ”venner” og familie, der er der.

6. Den anti-sociale personlighed udsøger sig vanemæssigt det forkerte mål.

Hvis et dæk er punkteret, fordi det er kørt over et søm, vil han eller hun skælde ud på en ledsager eller på noget, der ikke er skyld i problemet. Hvis naboens radio spiller for højt, vil han eller hun sparke katten.

Hvis A er den indlysende årsag, vil den anti-sociale personlighed ufravigeligt beskylde B, C eller D.

7. Den anti-sociale kan ikke fuldføre en handlingscyklus. I enhver handling indgår en rækkefølge, hvor den påbegyndes, fortsættes så længe det er nødvendigt og afsluttes som planlagt. I Scientologi kaldes dette for en handlingscyklus.

Den anti-sociale bliver omgivet af uafsluttede projekter.

8. Mange anti-sociale personer vil åbent tilstå de mest foruroligende forbrydelser, hvis de bliver tvunget til det, men de vil ikke have den fjerneste ansvarsfølelse for dem.

Deres handlinger har kun lidt eller intet at gøre med deres egen vilje. Tingene ”skete bare”.

De har ingen fornemmelse for korrekt årsagssammenhæng, og specielt kan de derfor ikke føle anger eller skam.

8. Den anti-sociale personlighed støtter kun destruktive grupper og raser mod og angriber enhver konstruktiv gruppe eller enhver gruppe, der forbedrer noget.

9. Denne personlighedstype billiger kun destruktive handlinger og bekæmper konstruktive eller hjælpsomme tiltag og aktiviteter.

I særdeleshed virker kunstnere ofte som en magnet for personer med anti-sociale personligheder, som i deres kunst ser noget, der skal ødelægges, og de prøver at opnå dette skjult ”som en ven”.

10. Det at hjælpe andre er en aktivitet, der næsten får den anti-sociale personlighed til at gå bersærk. Aktiviteter, der ødelægger under foregivelse af hjælp, støttes dog ihærdigt.

11. Den anti-sociale personlighed har en dårlig sans for ejendomsret og anser den idé, at nogen ejer noget, for at være et påskud til at snyde folk. Intet ejes nogen sinde i virkeligheden.

Den grundlæggende årsag.

Den grundlæggende årsag til, at den anti-sociale personlighed opfører sig, som han eller hun gør, ligger i en skjult rædsel for andre.

Den antisociale personlighed har en skjult rædsel for andre.
Alle andre mennesker er fjender, som åbent eller i det skjulte må tilintetgøres.
Et kendetegn for en antisocial personlighed er, at han hovedsageligt kommer med kritiske eller fjendtlige bemærkninger, invalidering og almindelig undertrykkelse?

For en sådan person er ethvert andet væsen en fjende, en fjende der åbenlyst eller skjult bør ødelægges.

Fikseringen ligger i, at overlevelse i sig selv er afhængig af ”at holde andre nede” eller ”holde folk uvidende”.

Hvis nogen lover at gøre andre stærkere eller klogere, vil den anti-sociale personlighed føle de værste smerter i form af personlig fare.

Deres ræsonnement er, at hvis de har så store vanskeligheder, når mennesker omkring dem er svage eller dumme, så vil de bukke under, hvis nogen bliver stærke eller kloge.

En sådan person har så lidt tillid, at det nærmer sig rædsel. Dette er normalt skjult og uafsløret.

Når en sådan personlighed bliver sindssyg, er verden fuld af marsmænd eller FBI, og enhver person på hans vej er faktisk en marsmand eller FBI-agent.

Men størstedelen af disse mennesker viser ingen ydre tegn på sindssyge. De virker ganske rationelle. De kan være meget overbevisende.

Imidlertid består ovennævnte liste af ting, som en sådan personlighed ikke kan opdage hos sig selv. Dette er sandt i en sådan grad, at hvis du troede, du fandt dig selv i en af de ovennævnte kategorier, så er du absolut ikke anti-social. Selvkritik er en luksus, den anti-sociale ikke har råd til. De må have ret, fordi de – ifølge deres egen vurdering – er i konstant fare. Hvis du beviste, at en af dem var forkert på den, kunne du endog muligvis skaffe ham eller hende en alvorlig sygdom på halsen.

Kun den fornuftige, velafbalancerede person forsøger at korrigere sin adfærd.

Lettelse

Hvis du lugede de anti-sociale personer ud, som du har kendt, og derpå afbrød forbindelsen, ville du muligvis opleve en stor lettelse.

Hvis samfundet på lignende måde kunne erkende denne personlighedstype som en syg person, på samme måde som de nu isolerer mennesker med kopper, kunne der ske både sociale og økonomiske forbedringer.

Tingene har ikke store chancer for at blive meget bedre, så længe 20 procent af befolkningen får lov til at dominere og skade de resterende 80 procents liv og foretagsomhed.

Eftersom flertalsstyre er nutidens politiske sædvane, burde flertalsfornuft komme til udtryk i vores dagligdag uden den socialt syges indblanden og ødelæggelse.

Det triste ved det er, at de ikke vil tillade sig selv at blive hjulpet og ikke ville reagere positivt på behandling, hvis den blev forsøgt.

En forståelse for og evne til at genkende sådanne personligheder kunne afstedkomme en større forandring i samfundet og i vores liv.

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det Tredje Tyske Imperium. Han overtog styringen af Tyskland med magt i 1933 som diktator, og han startede Anden Verdenskrig (1939–1945), og store dele af Europa blev underlagt hans herredømme. Millioner af jøder og andre, der blev betragtet som laverestående, blev myrdet. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

John Dillinger (1902-1934), en berygtet amerikansk bankrøver og morder, der flygtede fra fængsel to gange, og som blev udråbt til ”samfundets fjende nummer et” i 1933 for hans rolle i talrige bankrøverier og mord, inklusive mordet på en politimand udført af ham selv og medlemmer af en bande, han havde organiseret.

Charles Arthur Floyd (1904-1934), amerikansk gangster, bankrøver og morder, der røvede over 30 banker og myrdede mindst 10 personer, hvoraf halvdelen var politibetjente.

John Reginald Christie (1898-1953), engelsk morder. Han blev dømt og hængt for mordet på sin egen kone, men han tilstod også at have dræbt fem andre kvinder, hvis lig blev fundet i væggene og under gulvbrædderne i hans hjem.

det at afvise, nedværdige, miskreditere eller fornægte noget en anden betragter som kendsgerninger; kritisere, miskreditere eller ødelægge en andens validitet eller deres tanker, følelser eller anstrengelser.

nyheder eller information.

forknytte og som giver efter eller som har tendens til at give efter for kravene eller autoriteten fra andre; skræmt med trusler eller vold ind i underdanighed eller lydighed.

det forløb, en handling gennemgår, hvorunder handlingen bliver påbegyndt, fortsættes så længe som nødvendigt og derefter afsluttes som planlagt.

en alvorlig smitsom sygdom, der forårsagede pletter, som efterlod dybe mærker i huden, og som ofte var dødelig. Kopper er blevet udryddet over hele verden ved hjælp af vaccinationsprogrammer (behandling som gør en immun over for sygdommen).

enhver systematisk, målrettet aktivitet eller form for aktivitet, specielt noget der foretages med et økonomisk eller kommercielt mål i sigte.