OPGAVE >> 7. Læs ”Ræk ud og træk tilbage”.

RÆK UD OG TRÆK TILBAGE

Med en forståelse af forvirring og behovet for god kontrol for at bringe orden, kan man nemt observere arbejdere og ledere, som forårsager forvirringer med dårlig kontrol. Der er en meget enkel, men yderst kraftfuld metode, til at få en person gjort fortrolig med og komme i kommunikation med ting, så han bedre kan kontrollere dem. Denne kaldes ræk ud og træk tilbage.

Man ville ikke forvente, at en person havde megen kontrol over, forståelse for eller færdighed i noget, han ikke var fortrolig med. Grundprincippet i fortrolighed er kommunikation.

En person er ude af kommunikation med noget, fordi han trækker sig tilbage fra det og ikke umiddelbart agter at række ud efter eller kontakte nogen del af det.

Hvis en person ikke kan række ud eller trække sig tilbage fra en ting, vil han være under påvirkning af den ting.

Hvis en person kan række ud efter noget og trække sig tilbage fra det, kan han siges at være i kommunikation med det.

At være i kommunikation med noget er at være i en mere forårsagende position i forhold til det.

Med RÆK UD mener vi at røre ved eller tage fat i. Det defineres som ”at nå til,” ”komme til” og/eller ”ankomme til”.

Med TRÆK TILBAGE mener vi at bevæge sig tilbage fra, at give slip på.

Række ud og Trække tilbage proceduren bringer personen i kommunikation med og i en mere forårsagende position i forhold til genstande, mennesker, områder, afgrænsninger og situationer.

I det fysiske univers oprettes kommunikation med genstande, former, rum og afgrænsninger bedst ved faktisk fysisk kontakt.

Ræk ud og træk tilbage er et værdifuldt værktøj at bruge for at få en person i god kommunikation med sit arbejdsområde, i særdeleshed det værktøj og de genstande han bruger.

En pilot ville udføre ræk ud og træk tilbage på alle genstande og områder i sit fly, sin hangar og på jorden. En sekretær ville udføre ræk ud og træk tilbage på sin skrivemaskine, sin stol, væggene, rummet, sit skrivebord osv.

At føle sig godt tilpas med sit arbejdes værktøj er et meget vigtigt punkt for at få produkter ud. Man kan forøge mængden af produktion enormt med denne handling.

For eksempel brugte en flyverlæge, som var uddannet i denne procedure, ræk ud og træk tilbage på sin eskadrille, og i et helt år var der ikke et eneste uheld, ikke engang så meget som berøringen af vingespids mod vingespids. Det er højst sandsynligt den eneste eskadrille i historien, der gennem et helt år fortsatte uden selv et mindre uheld.

Fremgangsmåde

Fremgangsmåden til ræk ud og træk tilbage er nem at lære. Den kan udføres på en hvilken som helst genstand eller et hvilket som helst område. Den kan udføres på en persons omgivelser på arbejdet, på et nyt stykke udstyr, en maskine, hvad som helst. Den udføres, til personen er i god kommunikation med sine daglige omgivelser eller et bestemt område, man udvælger.

1. Tag personen med til det område, hvor du vil udføre ræk ud og træk tilbage. Fortæl ham, at du vil udføre ræk ud og træk tilbage, og forklar fremgangsmåden.

2. Forklar ham hvilke kommandoer, der bliver brugt, og vær sikker på, han forstår dem. Kommandoerne er:

A. ”Ræk ud efter det/den______.” (navngiv og peg på en genstand, person eller et område).

B. ”Træk dig tilbage fra _______” (navngiv og peg på den samme genstand, person eller område).

En ting eller en del af noget (f.eks. ”den store røde knap på forsiden af maskinen”), et område eller en person, navngives på den tomme linje.

3. Giv ham den første kommando. For eksempel: ”Ræk ud efter den store røde knap på forsiden af maskinen.”

Peg altid på genstanden (eller personen, området osv.) hver gang, du giver en kommando, så personen, der udfører den, ikke begår nogle fejl.

4. Når personen har udført kommandoen, så anerkend ham ved at sige: ”Tak” eller ”Godt,” eller lignende.

5. Giv nu den anden kommando: ”Træk dig tilbage fra den store røde knap på forsiden af maskinen.” Anerkend ham, når han har gjort det.

6. Fortsæt med at veksle mellem kommandoerne A, B, A, B og så videre, med en anerkendelse efter udførelsen af hver kommando, idet du får personen til at røre ved forskellige dele af genstanden eller området.

7. Ræk ud og træk tilbage fra tingen, rummet eller personen, indtil vedkommende enten har opnået en mindre gevinst, eller indtil tre kommandosæt i rækkefølge er udført uden nogen ændring i personens bevægelser eller holdning. Ved ”mindre gevinst” menes en lille forbedring hos personen, som for eksempel at han føler sig en smule bedre tilpas med genstanden eller området eller simpelthen føler sig bedre tilpas.

8. Derefter vælges en anden genstand, et rum eller en person, og kommandoerne udføres til en gevinst på det emne.

Lad ikke personen række ud og trække tilbage fra den samme del af genstanden i en uendelighed, men gå til forskellige punkter og dele af det, der berøres.

Gå rundt med personen, mens handlingen udføres, idet du sikrer dig, at han rent faktisk kommer i fysisk kontakt med punkterne eller stederne på genstande, rum eller personer.

Vælg genstande således, at man går fra mindre til større tilgængelige genstande, idet man skiftevis berører forskellige dele af hver enkel til en mindre gevinst af en eller anden slags for den genstand eller tre kommandosæt uden ændring. Medtag også vægge og gulve og andre dele af omgivelserne, når denne fremgangsmåde udføres.

Under udførelsen af handlingen på et område eller et rum, til forskel fra en genstand, så lad personen gå ind i rummet og gå ud af rummet igen og igen.

9. Fortsæt til personen opnår en større gevinst eller en god erkendelse og er meget glad for hele området, som han arbejder med. En stor gevinst kunne være en stor forbedring for personen, såsom at blive bevidst om noget nyt i sit arbejdsområde eller sikker på noget med hensyn til sit job. Man ville ikke fortsætte med ræk ud og træk tilbage forbi et sådan punkt.

Ræk ud og træk tilbage på genstande, personer, situationer, rum og afgrænsninger for en persons arbejde vil i høj grad hjælpe på hans kontrol, kendskab og forståelse af det.

Ræk ud og træk tilbage gøres ved at få en person til at række ud efter og trække sig tilbage fra ting i omgivelserne.

Efterhånden som personen rækker ud og trækker sig tilbage fra genstande, vægge, gulve og andre dele af omgivelserne ...
... kan hans kontrol, kendskab og forståelse af dem øges i stor grad.

det centrale eller mest vigtige princip inden for et område.

en læge i militæret som er trænet i lægevidenskab inden for flyvning.

en enhed i luftvåbnet, der normalt består af 12 til 24 fly.

noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.