FELADAT >> 15. Olvassa el a „Hogyan kezeljük a gyereket, ha feldúlt vagy baleset érte” című részt „A gyerek figyelmének irányítása” szakasztól a végéig.

HOGYAN KEZELJÜK A GYEREKET, HA FELDÚLT VAGY BALESET ÉRTE

A gyerek figyelmének irányítása

Sokan rendszeresen mondanak olyat egy gyereknek, hogy: „Ne csináld ezt, mert megbetegszel!”, „Te jó ég, biztos, hogy csúnyán megfázol!”, „Megbetegszel, ha így folytatod!”, „Biztos vagyok benne, hogy Jancsi megkapja a kanyarót, ha iskolába megy”, és számtalan egyéb ilyen borúlátó gondolat. Ezrével használják az olyan kifejezéseket is, mint: „Ne csináld”, „Nem szabad”, és „Vigyázz magadra”. A szülők odafigyelhetnének ezekre a kifejezésekre, és kerülhetnék a használatukat, amennyire csak lehet. Egy kis fantáziával és gyakorlással nem nehéz kitalálni módszereket, hogy hogyan óvjuk meg a gyereket állandó szóbeli korlátozások nélkül. Minden, amit a gyereknek mondunk, lehetőség szerint legyen pozitív. Annak a szemléletes ábrázolása, hogy mi történik egy üvegpalackkal, amikor leesik, jobban megérteti vele a gondolatot, mint ezernyi üvöltés, hogy „Menj onnan!” vagy „Tedd le!”

A gyengéd mozdulatok és a csendes hang nagyban hozzájárulnak a restimuláció megelőzéséhez, amikor gyerekekkel foglalkozunk. Bárki, aki sikeresen kíván gyerekekkel dolgozni, ki fogja fejleszteni e tulajdonságokat. Ezek különösen értékesek hirtelen vészhelyzetek esetén.

Ha egy gyerek figyelmét gyorsan fel kell hívni valamire egy esetleg veszélyes helyzet miatt, ami túl távol történik ahhoz, hogy a gyerekre vigyázó személynek módjában álljon gyorsan elérni a gyereket, akkor ha elég hangosan kiáltja a nevét ahhoz, hogy a gyerek meghallja, ez károkozás nélkül megfelelő hatást fog elérni. Ez sokkal jobb, mint a felé kiabált parancsok, mint az „Állj meg!”, „Maradj ott!”, „Ne csináld azt!” és így tovább. Ez kisebb valószínűséggel restimulálja.

A visszaemlékezés

Nap mint nap százával fordulnak elő olyan helyzetek, amelyekben alkalmazható az a módszer, hogy megkérjük a gyereket, hogy emlékezzen vissza valamire: amikor a gyerek nyűgös, boldogtalan és sír valami miatt; amikor egy kissé betegnek érzi magát; amikor valami szemmel láthatóan restimulálta; amikor véletlenül meghallott egy dramatizálást (egy múltban történt dolog újrajátszása a jelenben); amikor valaki szigorúan megbüntette vagy ellene irányuló dramatizálásban tört ki; amikor úgy érzi, hogy visszautasították – lényegében minden olyan alkalommal, amikor a gyerek bármi okból boldogtalan vagy ideges, vagy tudjuk, hogy nagyon restimuláló élményben volt része.

Amikor egy gyerek valami nyugtalanító vagy sérüléssel járó dolgot él át, akkor hasonló események éledhetnek újra az elméjében.
Ezek elhalványodnak, ha a gyereket rávesszük arra, hogy beszéljen a jelenlegi bajáról.
A gyereket olyan irányba kell terelni, hogy mesélje el, mi történt, úgy, mintha az a jelenben játszódna. Ettől szertefoszlik minden vele kapcsolatos kellemetlenség.

Az ilyen helyzetekre az az elv vonatkozik, hogy meg kell találnunk azokat a sajátos kifejezéseket és helyzeteket, amelyek a restimulációkat okozzák. Ez a technika természetesen csak azt követően használható, hogy a gyerek már megtanult annyira beszélni, hogy összefüggően képes elmondani, hogy mit gondol és érez.

Ha a gyerek zaklatottnak érzi magát (de nem súlyosan beteg), kezdhetjük azzal, hogy megkérdezzük tőle, mikor érezte magát így korábban. A gyerek többnyire emlékezni fog. Ahogy további kérdéseket teszünk fel arról, hogy mi történt, mit csinált akkor, ki beszélt, mit mondtak, hogy érezte magát, szemléletesen fogja ecsetelni a jelenetet. Amikor ezt megteszi, egyszerűen vegyük rá, hogy menjen át rajta még néhányszor. Amikor a végéhez értünk, mondjuk azt neki: „Mondd el még egyszer! Hol voltál, amikor Apu beszélt?” „Mondd el még egyszer!” Vagy egyszerűen: „Lássuk csak, te a díványon ültél, amikor Apu azt mondja, hogy… mit is mond?” Bármilyen egyszerű mondat használható, ami a gyereket visszatéríti a jelenet elejéhez.

Nincs szükség arra, hogy ezt a tevékenységet bonyolulttá tegyük. A gyerekek értik azt, hogy: „Mondd el még egyszer.” Maguk is szeretik a történeteket újra és újra hallani, és szeretik elmondani a maguk történeteit egy érdeklődő közönségnek. De ne legyen túlságosan együttérző. Mutasson szeretetet és érdeklődést, igen. De ne kedveskedjen és ne sajnálkozzon olyan vagy hasonló kifejezésekkel, mint: „Szegény gyerek, szegény kicsikém!” Ha így tesz, az könnyen arra ösztönözheti a gyereket, hogy értékesnek tekintse azt a sérülést vagy zaklatottságot, mert az kivételes figyelmet és együttérzést szerzett neki.

Minél inkább beleéli magát egy gyerek valóságába, annál inkább képes lesz segíteni neki. Utánozza a hangszínét, ahogyan ő azt mondja: „Igen!”, „Te!”, „És aztán?” Igazodjon a gyerek szemléletes arcjátékához, tágra nyitott szeméhez, ahhoz, ahogy lélegzet-visszafojtva figyel valamit, vagy bármilyen hangulatához és tónusához – de természetesen ne olyan mértékben, hogy az szajkózásnak tűnjön. Ha ezt nem tudja jól csinálni, akkor legyen csupán egyszerű, természetes és érdeklődő.

Amikor egy gyerek restimulálódik, gyakran újra és újra használ egy-két kifejezést. Ilyen esetben kezdheti azzal, hogy: „Ki mondja ezt?” Vagy: „Ki mondja ezt neked?” Vagy: „Mikor hallottad ezt?”

Néha a gyerek ragaszkodik hozzá, hogy: „Én mondom azt, hogy »Fogd be a szád, te vén szamár!«”, vagy ami éppen a szóban forgó mondat. Akkor kérdezze meg: „És még ki mondja ezt?” Vagy: „Nézzük csak, hátha emlékszel rá, amikor valaki mást hallottál, hogy ezt mondja!”, és általában elkezd mesélni önnek egy eseményről.

Egy nő, miközben a lányával foglalkozott, meghökkenve hallotta, hogy a gyerek azt mondja: „Te mondtad ezt, Anyu, nagyon régen.” „Hol voltál, amikor ezt mondtam?” „Ó, egészen kicsike voltam… a pocidban.” Ez valószínűleg nem fog gyakran előfordulni. De amint a gyerek megérti ezt a dolgot, ez is megtörténhet előbb vagy utóbb. Bármi is az esemény, csak folytassa a kérdezgetést, hogy felépítse az eseményt. „Mit csináltál? Hol voltál? Hol voltam én? Mit mondott Apu? Hogy nézett ki? Milyen érzés volt?” és így tovább. Vegye rá a gyereket arra, hogy idézze fel az eseményt néhányszor, amíg nevetni nem kezd. Ez megszabadítja őt a restimulációtól.

Babák vagy játékállatok használata

Nagyon felkavaró lehet a gyerek számára, ha meghallja a szülők egymás közötti veszekedését vagy szóváltását.
Egy szülő segíthet a gyerek aggodalmát eloszlatni azáltal, hogy babákkal bemutattatja vele, mi történt.
A gyerek újrateremti az élményt a bábuk segítségével…
…és bármilyen visszamaradt zaklatottság, amit a gyerek érez, hamar eltűnik.

Ha az apa tudja, hogy a gyerek véletlenül meghallott egy dramatizálást, vagy szigorúan megbüntették, illetve megszidták, ezt pár órával a történtek után azzal kezelheti, hogy megkérdezi róla a gyereket: „Emlékszel, amikor tegnap este kiabáltam Anyuval?” Ha a gyerek nem szokott hozzá, hogy dühét kifejezésre juttassa a szülei felé, vagy ha keményen el volt nyomva a múltban, akkor némi biztatásra lehet szükség, amíg ráveszi, hogy beszéljen róla. Miközben ezt teszi, igyekezzen meggyőzni őt a magatartásával, hogy tökéletesen rendben van, ha beszél róla. Ha egyszerűen nem képes elmondani, akkor megkísérelheti rávenni, hogy játssza el. Ha a gyerek babákkal vagy játékállatokkal játszik, akkor ön vele játszva elérheti nála, hogy a babákkal vagy a játékokkal játszassa el a dramatizálást.

„Ez az Anyu-baba. És ez itt az Apu-baba. Mit mond az Anyu-baba, amikor dühös?” Ez nagyon gyakran egyenesen beleviszi a gyereket a jelenetbe, ha pedig ön hagyja, hogy tényleg megnyíljon, és elmesélje a jelenetet, anélkül hogy elmarasztalná, és rokonszenvvel, érdeklődéssel hallgatja, továbbá jól időzített közbevetésekkel („Igen… és azután?”) bátorítja, akkor a gyerek hamar abbahagyja a szerepjátszást, és elkezdi elmondani közvetlenül azt, amit meghallott. Ha ezt nem is teszi meg, de néhányszor átmegy a jeleneten a babákkal, illetve a játékokkal – amit a gyerekek gyakran megtesznek –, akkor nagymértékben csökken a dolog erőssége.

Rajzolás

Babák vagy játékok helyett rajzoltathatunk is a gyerekkel: „Rajzolj nekem egy képet egy nőről és egy férfiról… Mit csinálnak? Rajzolj nekem egy képet egy síró nőről”, és így tovább. A hangsúlynak mindig a dramatizáló felnőttön kell lennie, és nem a gyereken, aki rossz volt, amennyiben így történt. A rajzolás, a papás-mamás játék a gyerekkel: „És akkor te azt mondod…?”, „És akkor én azt mondom…?”, vagy egyszerűen egy erről szóló történet kitaláltatása a gyerekkel segíteni fog.

Düh

Azoknál a gyerekeknél, akiket nem akadályoznak a szüleik elleni düh kinyilvánításában, általában nincs szükség ezekre a fortélyokra. Nyíltan elmondják és dramatizálják a jelenetet, amit meghallottak, vagy a szidást, amit kaptak, ha ön érdeklődő közönségként viselkedik, és bátorítja őket, hogy felépítsék a jelenetet. Ha megfigyeli a gyerekeket játék közben, gyakran azt fogja látni, hogy pontosan ezt teszik: utánozzák a szüleiket és más felnőtteket, ahogy azok dramatizálnak.

Néha csak az, hogy megkérdezzük egy gyerektől: „Mi történt, amitől rosszul érzed magad?”, vagy „Mit mondtam, amitől így érzed magad?”, felszínre hozza és enyhíti a jelen helyzetben meglévő restimuláló tényezőket.

Mindenki jól ismeri, hogy milyen erőszakos fenyegetéseket képesek a gyerekek kitalálni, ha csalódottak: „Széttépem őt, és bedobom a folyóba. Bezárom őket egy szekrénybe, eldobom a kulcsot, és akkor majd megbánják”, és így tovább. Ha ön biztatja őket azzal, hogy: „Igen? És mit fogsz azután csinálni?”, vagy: „Hű, ez már komoly dolog!”, akkor egy darabig folytatják, és azután gyakran egész hirtelen kikeverednek a zaklatottságból, és visszatérnek ahhoz, amit addig csináltak.

Ha egy gyerek dühös, hagyja, hogy dühös legyen, még akkor is, ha ön az áldozat. Hagyja, hogy kiadja a mérgét, és az legtöbbször gyorsan elmúlik. De ha megpróbálja elnyomni a dühét, akkor rosszabbodni fog, és tovább fog tartani. Ha egy gyereket hagynak reagálni a csalódást okozó helyzetre anélkül, hogy további elnyomást kapna, az úgy tűnik, hogy felszabadítja a csalódás energiáját, és sokkal hamarabb kihozza belőle a gyereket, mint szinte bármi más.

Félelem

Ha egy gyerek fél, hagyja, hogy beszéljen róla, és adjon meg neki minden bátorítást, amit csak tud. Ez különösen hatékony a rémálmoknál. Ébressze fel a gyereket, tartsa csendben átölelve, amíg a sírása el nem csitul egy kicsit, majd tegyen fel neki kérdéseket a rémálomról, és vigye végig rajta többször is mindaddig, amíg megszűnik a rémülete. Azután kérdezze egy kellemes emlékről, és mondassa el vele, mielőtt magára hagyja. Ha ezt követően nem akar egyedül aludni, ne kényszerítse rá, hogy szembenézzen a félelmével. Maradjon vele, és ösztönözze, hogy beszéljen róla mindaddig, amíg már nem fél, akkor is, ha ez némi időbe telik. Miközben a félelmekről kérdezi, használhatja azt a kifejezést, hogy „ugyanolyan, mint”. Ha a gyerek a sötéttől fél, kérdezze meg tőle: „Mi az, ami ugyanolyan, mint a sötét?” Ha az állatoktól fél, egy hasonló kérdés rá fogja őt bírni, hogy elemezze a félelmét. Talán nem mindig ér el sikert az első kérdésekkel, de ha türelmesen folytatja, akkor rövidesen kapni fog egy olyan eseményt, amelyen ott van a gyerek figyelme, ön pedig segíthet neki kezelni ezt azzal, hogy elmondatja, mi történt.

Bánat

Ha a gyerek szomorú, akkor jó módszer azzal kezdeni, hogy: „Miért sírsz?” Miután a gyerek néhányszor elmondta, miért sír – úgy, hogy közben minden alkalommal segítséget kapott azáltal, hogy ön kérdezte az eseményről –, és a sírása alábbhagyott, megkérdezheti: „És még mi másért sírsz?”

Igazából gyakran az is elég, ha csak engedi sírni, amíg ki nem kerül belőle. Ez különösen igaz, ha ön szoros kapcsolatban van vele, és a gyerek tudja, hogy számíthat az ön támogatására és segítségére.

Ne próbáljon azzal megakadályozni egy gyereket a sírásban, hogy egyszerűen azt mondja neki, ne sírjon. Vagy kezelje a sírást kiváltó eseményt azzal, hogy megkérdezi, mi történt, és beszélteti róla, amíg nevetni nem kezd, vagy hagyja, hogy kisírja magát, miközben ön simogatja vagy átöleli. Ez esetben nincs szükség szavakra, csak gyengédségre.

Ingerlékenység

Ha a gyerek egyszerűen csak nyűgös és „kezelhetetlen”, akkor ön gyakran ki tudja ebből hozni azzal, hogy eltereli a figyelmét egy új és magával ragadó történettel, képeskönyvvel, egy játékkal vagy egy nagyon kicsi gyerek esetében valami csillogó tárggyal. Ez régi, de bizonyított technika. Ha a gyerek nyűgös, akkor valószínűleg unatkozik, ami azt jelenti, hogy azt a bizonyos tevékenységet, ami érdekelte, valamilyen módon elnyomták. Valami mást keres, de képtelen megtalálni. Ha ön tud neki valamit adni, ami érdekli, akkor hamarosan jobb kedvű lesz. Ám ne tegyen kétségbeesett erőfeszítéseket a figyelme felkeltésére úgy, hogy hadonászó mozdulatokkal és olyan figyelemelterelésekkel gyötri, mint: „Nézd csak, milyen szép óra!”, majd pedig, ha az azonnali hatás elmarad, gyorsan egy másik tárgyat keres. Ez gyakran csak összezavarja a gyereket. Mozogjon egyenletesen és csendesen, a hangja maradjon halk és nyugodt, és csak egyetlen új dologra irányítsa a figyelmét. Ez elegendő kell, hogy legyen.

Ha ezek közül egyik sem működik, akkor néha meg tudja szabadítani a gyereket a dramatizálástól azzal, hogy jelen időbe hozza valamilyen testileg erősen serkentő dologgal, például játékos birkózással vagy más energikus testmozgással.

Ha elég hosszú időre meg tudja ragadni a gyerek figyelmét, megkérheti, hogy beszéljen valamilyen jó dologról, ami vele történt. Lehet, hogy először vonakodik majd, de az ön bátorítására gyakran azonnal belekerül a kellemes emlékbe, és elég hamar ismét vidám lesz.

Ha új játékot csinálunk a visszaemlékezésből, az konstruktív és kellemes módot nyújt arra, hogy lekössünk egy gyereket hosszú utazások alatt, várakozások idején, a lábadozások időszakában, és így tovább.

A gyerekeknek természetes módon jó a felidézési képességük. Imádnak múltbeli örömteli pillanatokról beszélni. Egy gyerek beszédének nagy része azokkal a csodálatos dolgokkal van tele, amiket csinált, vagy szeretne csinálni, és gyakran magától beszél azokról az időkről, amikor rémült vagy boldogtalan volt.

Tanítsa meg a gyereket arra, hogy beszéljen az összes kellemes pillanatáról, úgy, hogy megkérdezi, mi történt, amikor az állatkertben járt, vagy amikor úszni ment. Amikor elkezd mesélni önnek, térítse át finoman jelen időre, ahogyan javasoltuk, ha magától nem tenné meg. Mondja neki, hogy érezze a vizet, érezze önmagát, ahogy mozog, lássa azt, ami történik, hallja, amit az emberek beszélnek, és a hangokat maga körül. Ez segíteni fog abban, hogy egyre jobban felidézze azokat a különböző dolgokat, amiket érzékelt. De ne ragaszkodjon az érzékletek teljes felsorolásához, ha a gyerek gyorsan és biztosan felidézi az eseményt, és folyékonyan beszél róla. Nem tart sokáig, hogy egy gyereket rávegyünk erre.

Bevezetheti a játékot azzal, hogy azt mondja: „Játsszunk emlékezősdit!”, vagy: „Mondd el, amikor elmentél a …”, vagy: „Tegyünk úgy, mintha megint az állatkertbe mennénk!”, vagy bármilyen hasonló, természetesen hangzó mondattal. Élje bele magát a mesébe, amennyire csak tudja, vegye fel a gyerek tónusát és magatartását, ha ezt könnyen meg tudja tenni, továbbá legyen mindig érdeklődő, és várja lelkesen a következő részletet.

Valahányszor a gyerek odajön, és egy vele megtörtént balesetről beszél, vagy valamiről, ami megijesztette vagy lelombozta, hallgassa végig, és kérje meg, hogy menjen végig rajta többször. Ha a gyerekek megtanulják, hogyan kell „emlékezősdit” játszani, és megtapasztalják, hogy ez hogyan segít nekik, elkezdik kérni, amikor akarják, vagy amikor szükségük van rá.

Sok más assziszt is létezik, amelyeket fel lehet használni arra, hogy segítsünk a gyerekeknek. Vegye fel a kapcsolatot az önhöz legközelebbi Szcientológia szervezettel, ahol megtalálhatja az ezeket tartalmazó könyvet.

Itt vannak tehát még egyszer azok a fő pontok, amelyekkel egy gyerek feldúltságát vagy sérüléseit kezelni lehet:

1. Adjon asszisztot a kisebb sérüléseknél, ha szükséges, vagy hagyja, hogy a gyerek kisírja magából, ha az elegendőnek tűnik.

2. Vegye rá a gyereket, hogy emlékezzen rá, amikor ez legutóbb megtörtént, vagy mondassa el vele teljes egészében, hogy mi történt, ami boldogtalanná tette.

3. Tanítsa meg visszaemlékezni a gyereket azáltal, hogy múltbeli örömteli pillanatokról beszélteti.

4. Használja az örömteli pillanatok felidézését vagy más technikákat arra, hogy kihozza a gyereket a zaklatottság pillanataiból a jelen időbe.

Ha így segít neki, a gyerek egészségesebb és boldogabb lesz.

egy múltbeli kellemetlen tapasztalat emlékének újbóli működésbe lépése, amely amiatt következik be, hogy a jelen körülményei megközelítik a múltbeli körülményeket.

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.