TISZTESSÉG ÉS BECSÜLET

SZÓJEGYZÉK
aberráció:

eltérés a racionális gondolkodástól vagy viselkedéstől; irracionális gondolkodás vagy magatartás. Alapvetően annyit jelent, hogy tévedni, hibákat elkövetni, vagy még pontosabban, olyan rögeszmékkel rendelkezni, amelyek nem igazak. A szó tudományos értelmében is használatos. Az egyenes vonaltól való eltérést jelenti. Ha egy vonalnak A-ból B-be kellene mennie, akkor, ha aberrált, A-ból egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba, egy másik pontba menne, és végül megérkezne B-be. Ebben az értelemben az egyenesség hiányát is jelenti, vagy a torz látásmódot, mint például, ha egy ember egy lovat lát, de azt gondolja, hogy elefántot lát. Az aberrált viselkedés helytelen viselkedés, vagy olyan viselkedés, amelyet nem támaszt alá az értelem. Az aberráció szemben áll az épelméjűséggel, ami ennek ellentéte. A latin aberrare = „eltévelyedni” szóból; latin ab = „el”, errare = „bolyongani, tévelyegni”.

affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

alkotmány:

az Egyesült Államok alapvető törvényeinek rendszere, amely 1789. március 4-én lépett hatályba. Megszabja az ország kormányának hatáskörét, és felsorolja az állampolgárok szabadságjogait.

Alter-isness:

valaminek a megváltoztatott vagy megmásított realitása. Lásd még realitás ebben a szójegyzékben.

ártó tett:

egy ártalmas cselekedet vagy egy csoport erkölcsi kódexének megsértése. Egy ártó tett azonban nem csak a megsértése valakinek vagy valaminek. Az ártó tett valaminek az elmulasztása vagy elkövetése, ami a legkevesebb jót eredményezi a legkevesebb embernek vagy az élet legkevesebb területének, illetve a legtöbb kárt okozza a legtöbb embernek vagy az élet legtöbb területének.

As-isness:

az az állapot, amelyben a személy pontosan úgy néz valamit, ahogy az van, minden torzítás vagy hazugság nélkül, így az abban a pillanatban eltűnik, és megszűnik létezni.

axiómák:

természeti törvényeket közlő olyan kijelentések, mint amilyenek a fizikai tudományokban találhatók.

elkülönül:

elválasztja magát valakitől, egy csoport­tól stb., és visszahúzódik attól, hogy foglalkozzon vele. 

fonák:

a szokásossal, a természetessel ellenkező, furcsa vagy nevetséges.

hókuszpókusz:

bonyolult, gyakran céltalan tevékenység vagy nyelvezet, amellyel valaki el akar rejteni valamit, vagy el akarja terelni a figyelmet valamiről.

igazolás:

próbálkozás arra, hogy csökkentsük az ártó tettet, azáltal hogy elmagyarázzuk, hogy igazából nem is volt ártó tett. Lásd még ártó tett ebben a szójegyzékben.

lefelé menő spirál:

más néven zsugorodó spirál. Minél rosszabb állapotba kerül valaki (vagy valami), annál hajlamosabb lesz arra, hogy még rosszabb állapotba kerüljön. A spirál kifejezés egy lefelé haladó folyamatos mozgásra utal, amely folyamatosan rosszabbodó helyzetet jelöl, és úgy tekintjük, hogy spirál alakban halad. A kifejezés a repülés területéről ered, és arra a jelenségre utal, amikor egy repülőgép egyre kisebb körökben száguld lefelé – mint például egy baleset vagy műrepülés (merész mutatványokat bemutató repülés) során –, és ha nem sikerül egyenesbe hozni, akkor irányíthatatlanná válhat, és lezuhanhat.

Mechanikai meghatározás:

azért hívják „mechanikainak”, mert a távolság és elhelyezkedés tekintetében van meghatározva. A mechanikai ebben az értelemben azt jelenti, hogy az univerzum jelenségeinek értelmezése vagy magyarázata olyan fizikai erőkre való utalással, amelyek más dolgokat okoznak; mechanisztikus. A mechanikai arra is vonatkozik, hogy „olyan, illetve úgy működik, mint egy gép; automatikus”. Így egy mechanikai meghatározás olyan, amit tér vagy elhelyezkedés szempontjából határozunk meg. Például „az öreg tölgy melletti autó” vagy „a nagy házban élő ember”. Itt „az öreg tölgy” és a „nagy ház” rögzített tárgyak, a nem rögzített tárgyak pedig („autó”, „ember”) egyfajta nézőpontok (tudatossági pontok, ahonnan érzékelni lehet). A dolgokat elhelyezkedésük alapján azonosítottuk.

meg nem értett szó:

olyan szó, amelyet nem értettek meg, vagy rosszul értettek.

mellőz:

átugorja a megfelelő személyt az utasítási láncban.

metsző:

kíméletlenül sértő.

Milton Hershey:

Milton Hershey (1857–1945) amerikai üzletember és emberbarát, aki megalapította azt a vállalatot, amely a világ legnagyobb csokoládétermék-gyártójává vált. 1903-ban Hershey gyárat épített Pennsylvaniában ötcentes táblás csokoládék gyártása céljából; az üzlet annyira virágzott, hogy a „Hershey” név az USA-ban valósággal eggyé vált a csokoládéval. Hogy kielégítse megbízható munkások iránti folyamatosan növekvő igényét, belefogott egy egész város felépíttetésébe a gyár közelében, üzletekkel, iskolákkal, kikapcsolódást szolgáló létesítményekkel és egy nagy vidámparkkal. 1909-ben szakiskolát építtetett árva fiúk számára. Hershey-t gyakran kritizálták gyámkodásáért, és azért, hogy „vállalatvárost” vezet.

motivátor:

agresszív vagy pusztító tett, amely a személyt vagy életének valamely részét éri. Azért hívjuk „motivátor”-nak, mert hajlamos arra késztetni az illetőt, hogy visszafizesse – azaz egy újabb ártó tettre „motivál”.

Newton kölcsönhatási törvénye:

Sir Isaac Newton (1642–1727) angol tudós és matematikus három mozgástörvénye közül a harmadik. A kölcsönhatás törvénye a hatás-ellenhatás erőivel foglalkozik (azzal a két erővel, amelyből két tárgy közötti kölcsönhatás áll): egy tárgy által egy másik tárgyra ható erő mindig ugyanakkora és ellentétes irányú, mint a másik tárgy által az elsőre ható erő.

Nyugtalan az álma annak, akinek rossz a lelkiismerete:

akinek bűntudata van, az rosszul alszik az aggodalom miatt; utalás William Shakespeare (1564–1616) IV. Henrik király című színművének egyik részletére: „Én, koronás fő, nem pihenhetek”, amely azt fejezi ki, hogy akinek a vállán nagy felelősség nyugszik (például egy király), az nem tud jól aludni az állandó aggodalom miatt.

nyugtáz:

amit mondunk vagy teszünk, hogy tudassuk a másikkal: észrevettük, és megkaptuk, amit mondott vagy tett.

realitás:

az, ami úgy tűnik, hogy van. A realitás alapvetően egyetértés; emberek által elért egyetértés foka. Amiben egyetértünk, hogy reális, az reális.

sötét mesterkedés:

gonosz, tisztességtelen vagy szándékosan ártalmas tevékenység.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazási módszerei révén az életminőségben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

szótisztáz:

szótár segítségével a maga számára meghatároz, illetve egy másik személy számára a másik személlyel meghatároztat minden olyan szót, amit nem teljesen ért a tanulmányozott anyagban.

szótisztázás:

az a szaktárgy és cselekvés, amely során tisztázzuk a szavakkal kapcsolatos tudatlanságot, meg nem értéseket és hamis meghatározásokat, illetve eltávolítjuk használatuk akadályait.

technológia:

valamely művészet vagy tudomány alkalmazásának módszereit jelenti, szemben magának a tudománynak vagy művészetnek az egyszerű ismeretével. A Szcientológiában a technológia kifejezés jelentése: az L. Ron Hubbard által kifejlesztett Szcientológia alapelvek alkalmazása az elme funkcióinak javítására és a szellem lehetőségeinek rehabilitálására.

thetán:

maga a személy – nem a teste vagy a neve, a fizikai univerzum, az elméje vagy bármi más –, az, ami tudatában van annak, hogy tudatos; az az identitás, amely maga az egyén. A thetán maga a személy. A thetán szót azért alkották, hogy kiküszöböljenek bármilyen lehetséges keveredést a korábbi, érvénytelen fogalmakkal. Egy görög betűből, a thétából származik, amit a görögök a gondolat vagy talán a szellem kifejezésére használtak, és hogy főnév legyen, egy n betűt teszünk hozzá abban a modern stílusban, amelyet szavak alkotásához használnak a mérnöki tudományokban.

űrtechnológiát használó társadalom

olyan, technikai beállítottságú társadalom, amely fejlődésében eljutott az űrutazásig.

vastörvény:

kivételt nem ismerő, kérlelhetetlenül szigorú törvény.

visszatartás:

egy olyan erkölcsi kódexnek a ki nem mondott, nem hangoztatott megszegése, amelyhez a személynek tartania kell magát; a személy által elkövetett ártó tett, amelyről nem beszél. A visszatartás mindig egy ártó tett után következik.