ESZKÖZÖK A MUNKAHELYEN

SZÓJEGYZÉK
adat:

egy bizonyos információ, például egy tény; valami, amit tudunk, vagy igaznak fogadunk el.

affinitás:

szeretet, kedvelés vagy bármilyen más érzelmi hozzáállás; a kedvelés mértéke. Az affinitás alapdefiníciója: a távolságról alkotott elképzelés, hogy az jó-e vagy rossz.

anatómia:

szerkezeti felépítés vagy egy dolog részeinek elrendezése.

Dickens:

Charles Dickens (1812–1870) népszerű angol író, aki a 19. század társadalmáról írt. Történeteiben gyakran különös személyiségek leírásai szerepeltek. Lásd mégvárni, hogy történjen valami”.

eltökélten:

a végsőkig elszántan; úgy, hogy semmi sem térítheti el a szándékától.

fogaskerék:

szó szerint egy olyan kerék, amelynek peremén keményfából vagy fémből készült fogak vannak, amelyek egy másik kerék fogaihoz illeszkednek. Az egyik kerék mozgatásakor a másik kerék is elfordul, így átadva egy gép hajtásához szükséges mozgást.
A fogaskerék kifejezés használható lekicsinylő módon egy olyan dolgozó leírására, aki egy nagyobb, lelketlen „gép” részeként kisebb, gépies tevékenységeket végez.

folyomány:

valaminek az eredménye vagy következménye.

frontközeli:

a fronthoz (ahhoz a vonalhoz, amelynek mentén az ellenséges harcoló csapatok egymással szemben állnak) közeli.

gigászi:

óriási, hatalmas. A görög mitológia óriásainak nevéből, akik megpróbálták ostrommal bevenni az istenek lakhelyét, ám kudarcot vallottak.

Hitler:

Adolf Hitler (1889–1945) 20. századi német politikai vezető, aki egy olyan felsőbbrendű faj létrehozásáról álmodott, amely Harmadik Birodalom néven (a történelemben már korábban létezett két német birodalom mintájára) ezer évig uralta volna a világot. 1933-ban diktátorként erőszakkal átvette a hatalmat Németországban, majd kirobbantotta a II. világháborút (1939–1945), uralma alá hajtotta Európa nagy részét, és több millió zsidót, illetve más, „alsóbbrendűnek” tekintett személyt mészároltatott le. Amikor 1945-ben Németország veresége már elkerülhetetlen volt, öngyilkosságot követett el.

kifuttat:

valaminek a negatív hatásától megszabadul, kimeríti.

konfrontál:

meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenéz. A konfrontálás tulajdonképpen az a képesség, hogy kényelmesen ott legyünk és érzékeljünk.

leértékel:

azt okozza, hogy valamit hamisnak vagy lényegtelennek tartsanak; kevesebbé tesz.

Napóleon:

Bonaparte Napóleon (1769–1821) francia katonai vezető. Katonai erő segítségével jutott hatalomra Franciaországban, császárnak kiáltotta ki magát, és Európa-szerte hódító hadjáratokat vezetett, míg végül 1815-ben vereséget nem mértek rá az ellene szövetkezett haderők. A napóleoni háborúk (1799–1815) során félmillió ember halt meg.

nyereség:

bármilyen kívánt javulás elérése. Például nyereség lenne, ha egy személy növelné kommunikációs képességét, vagy jobban érezné magát, és nagyobb bizonyossága lenne életének bizonyos területein.

nyugtáz:

nyugtázást ad (valakinek). Lásd még nyugtázás.

nyugtázás:

valami, amit azért mondunk vagy teszünk, hogy tájékoztassuk a másikat arról, hogy amit mondott vagy tett, azt észrevettük, megértettük és fogadtuk.

Odanyúlás és visszahúzódás:

módszer arra, hogy egy személyt megismertessünk és kommunikációba hozzunk dolgokkal, hogy jobban kontrollálni tudja őket.

repülőorvos:

a fegyveres erőknél szolgáló orvos, akinek szakterülete a pilóták egészségi állapotának megóvása, illetve helyreállítása.

Szcientológia:

a Szcientológia egy gyakorlati vallás, amely a tudás tanulmányozásával foglalkozik, és ami a technológiájának alkalmazása révén az életkörülményekben kedvező változásokat tud létrehozni. Egyharmad évszázad alatt fejlesztette ki L. Ron Hubbard. A Szcientológia kifejezés a latin scio (tudni, a szó legteljesebb értelmében) és a görög logosz (-tan) szavakból származik. A Szcientológia további meghatározása: a szellem tanulmányozása és kezelése önmagával, univerzumokkal és más életformákkal való viszonyában.

tömeg:

a tényleges fizikai tárgyak, az élet dolgai.

„várni, hogy történjen valami”:

utalás Wilkins Micawber életfilozófiájára Charles Dickens (1812–1870) angol író Copperfield Dávid című jól ismert 19. századi regényéből. Copperfield barátja, Micawber sok meggazdagodási ötlettel áll elő, és ugyan kísérletei kudarcot vallanak, ő soha nem adja fel, és mindvégig biztos benne, hogy majdcsak „történik valami”.

véletlenszerű:

határozott ok, módszer vagy séma nélkül haladó, végzett vagy történő.

zsugorodó spirál:

minél rosszabb állapotba kerül valaki (vagy valami), annál hajlamosabb lesz arra, hogy még rosszabb állapotba kerüljön. A spirál kifejezés egy lefelé haladó folyamatos mozgásra utal, amely egy folyamatosan rosszabbodó helyzetet jelöl, és úgy tekintjük, hogy spirál alakban halad. A kifejezés a repülés területéről ered, és arra a jelenségre utal, amikor egy repülőgép egyre kisebb körökben száguld lefelé – mint például egy baleset vagy műrepülés során –, és ha nem sikerül egyenesbe hozni, akkor irányíthatatlanná válhat, és lezuhanhat.