OPDRACHT >> 1. Lees: “Organisatie”

ORGANISATIE

Het kan zijn dat bij het proberen iets op touw te zetten, het basisprincipe van organisatie ontbreekt.

Het woord organiseren betekent ergens met gemeenschappelijk verbonden en afhankelijke delen een geheel van maken; ergens een definitieve en ordelijke structuur aan geven. Hier is de term organisatie van afgeleid.

Organisatie is de onderverdeling van acties en taken in gespecialiseerde functies.

Men kan een serie acties organiseren die men zelf zou moeten doen. Dit zou bestaan uit kijken naar wat er moet worden gedaan, doen wat men als eerste kan doen en daarna de rest, als een serie haalbare zaken, allemaal om een uiteindelijke voltooiing van een actie te bereiken, waardoor iemands toegewezen of gepostuleerde doelstellingen vooruit worden geholpen.

Een groep wordt georganiseerd opdat stromen mogelijk worden gemaakt en gespecialiseerde acties tot stand kunnen worden gebracht die als zodanig kunnen worden voltooid, terwijl de daaruit voortkomende kleine acties of voltooiingen het toegewezen of gespecialiseerde doel van de groep vooruithelpen of tot stand brengen.

Er is een verschil tussen besturen en doen. Sommige mensen hebben er moeite mee om die twee dingen uit elkaar te houden. Iemand die de leiding heeft over een activiteit blijkt soms een gebrekkig begrip van organisatie te hebben en probeert daarom alle acties zelf te doen. Als dit overmatig wordt gedaan, kan dit er daadwerkelijk toe leiden dat een groep uit elkaar valt en nutteloos wordt gemaakt, omdat geen enkel lid – op één na – een functie heeft. Daar is de groep van beroofd door dit éénmansmonopolie op actie.

Het is waar dat een actieve en bekwame persoon dingen beter kan doen. Maar hij kan nooit echt méér doen dan hij kan doen. Terwijl een goed georganiseerde groep, waarvan elk lid gespecialiseerde functies heeft die door de leider worden gecoördineerd, vele malen het werk van één persoon kan verrichten.

Omdat een groep georganiseerd is, kan deze moeilijker verslagen worden dan een enkel individu.

Een competent individu dat te vaak door groepen in de steek is gelaten, neigt ertoe om alles zelf te gaan doen in plaats van de groep snel in model te brengen en de zaken te organiseren.

De juiste actie, indien men geconfronteerd wordt met een ernstige noodsituatie die ontstaan is door incompetentie van een groep of door andere oorzaken, is:

1. Los het op, en

2. Organiseer de groep dusdanig dat die dergelijke dingen gaat oplossen en het werk gaat doen.

Iemand kan vastraken in (1) en als dat gebeurt, zal hij of zij vanaf dat moment moeilijkheden en te veel werk houden. Omdat hij of zij nalaat om ook (2) te doen.

De grootste nalatigheid van elke groep is het verzuimen om te organiseren.

Arbeiders van de wereld mogen opstaan, maar als ze zich daarvoor of daarna niet snel organiseren, zullen ze prompt weer worden teruggeslagen!

De voornaamste oorzaak van het niet organiseren is gewoon niet begrijpen wat ermee wordt bedoeld.

Een leidinggevende wordt bijvoorbeeld verteld dat hij de leiding heeft om ervoor te zorgen dat project “X” wordt uitgevoerd. Hij weet er niet al te veel van. Hij heeft twee mensen die het wel weten. De verkeerde actie zou zijn om te proberen project “X” zelf te doen, of een heleboel irreële opdrachten erover uit te vaardigen. De juiste actie is om de man te hulp te roepen die het wel weet, hem de ander als assistent toe te wijzen en ze te zeggen dat ze ermee aan de slag moeten gaan. Daarna zou de leidinggevende die de opdracht heeft ontvangen, zonder zich ermee te bemoeien, meer kennis op moeten doen over project “X”, zodat hij zeker kan zijn dat het wordt uitgevoerd, terwijl hij de toegewezen mensen er gewoon mee verder laat gaan.

Dit begrip van organisatie is zo simpel als dit: zet iemand aan een bepaalde klus en laat hem ermee doorgaan. Als het om een project gaat, doe dan een onderzoek naar alle dingen die gedaan moeten worden, groepeer soorten acties in enkele posten, wijs er mensen aan toe, zorg voor de communicatielijnen, het materiaal en het samenwerkingsverband en laat de groep ermee aan de slag gaan.

Elke functie, hoe ondergeschikt ook, moet worden georganiseerd.

Iedereen die de leiding over mensen heeft, moet taken en werk kunnen organiseren.

Als men hier niet toe in staat is, dan krijgt men heel weinig gedaan en raakt men enorm overbelast. En de rest van de groep blijft ongebruikt.

Door te begrijpen dat er een onderwerp genaamd organisatie bestaat, dat het onderwerp gecodificeerd is en dat het geleerd en toegepast kan worden, kan elk individu of elke groep slagen in hetgeen men wil bereiken.