OPDRACHT >> 7. Lees: “Reiken en Terugtrekken”

REIKEN EN TERUGTREKKEN

Wanneer men begrijpt wat verwarring is en waarom er goede controle nodig is om orde te scheppen, dan kan men gemakkelijk de werknemers en de managers herkennen die door slechte controle verwarringen scheppen. Er bestaat een zeer eenvoudige maar uitermate krachtige methode om iemand vertrouwd te maken en in communicatie te brengen met de dingen om hem heen zodat hij ze beter onder controle kan houden. Deze methode wordt Reiken en Terugtrekken genoemd.

Men kan niet van iemand verwachten dat hij veel controle over of begrip van iets kan hebben of bekwaam in iets kan zijn wanneer hij er niet vertrouwd mee is. De sleutel tot vertrouwd zijn met iets, is communicatie.

Iemand is uit-communicatie met iets omdat hij zich ervan terugtrekt en niet van plan is naar een deel ervan te reiken of er contact mee te maken.

Als iemand niet naar iets kan reiken en zich ervan kan terugtrekken, zal hij er effect van zijn.

Als iemand naar iets kan reiken en zich ervan kan terugtrekken, zou men kunnen zeggen dat hij ermee in communicatie is.

In communicatie zijn met iets betekent zich in relatie daartoe in een meer oorzakelijke positie bevinden.

Met REIKEN bedoelen we aanraken of vastpakken. Het wordt gedefinieerd als “bereiken”, “komen bij” en/of “arriveren bij”.

Met TERUGTREKKEN bedoelen we ervan weggaan, het loslaten.

De procedure van Reiken en Terugtrekken brengt iemand in communicatie met en in een meer oorzakelijke positie in relatie tot voorwerpen, mensen, ruimten, grenzen en situaties.

In het fysisch universum wordt communicatie met voorwerpen, vormen, ruimten en grenzen het best tot stand gebracht door daadwerkelijk fysiek contact ermee.

Reiken en Terugtrekken is een waardevol hulpmiddel om te gebruiken wanneer men iemand in goede communicatie wil brengen met zijn werkomgeving, vooral wat betreft de gereedschappen en voorwerpen die hij gebruikt.

Een piloot zou Reiken en Terugtrekken moeten toepassen op alle voorwerpen en ruimten van zijn vliegtuig, zijn hangar, de aarde; een secretaresse zou Reiken en Terugtrekken moeten toepassen op haar toetsenbord, haar stoel, de muren, de ruimten, haar bureau, enz.

Zich vertrouwd voelen met de gereedschappen van zijn beroep is een zeer belangrijke stap tot het leveren van producten. Men kan met deze actie de hoeveelheid productie aanzienlijk verhogen.

Bijvoorbeeld, een legerdokter van een vliegeskader, die door ons was opgeleid, gebruikte Reiken en Terugtrekken bij zijn eskader en er gebeurde een heel jaar lang geen enkel ongeluk, nog geen twee vleugelpunten die elkaar raakten. Het is waarschijnlijk het enige eskader in de geschiedenis dat een heel jaar vloog zonder ook maar het kleinste ongelukje.

Procedure

De procedure van Reiken en Terugtrekken is gemakkelijk te leren. Ze kan op elk voorwerp of gebied worden gedaan. Ze kan worden gedaan op iemands werkomgeving, op een nieuw stuk uitrusting, een machine, wat dan ook. Ze wordt gedaan tot de persoon in goede communicatie is met zijn omgeving in het algemeen of in het bijzonder met het gebied waarop men zich richt.

1. Breng de persoon naar het gebied waar je Reiken en Terugtrekken wilt doen. Leg hem uit dat je Reiken en Terugtrekken gaat doen en leg de procedure uit.

2. Zeg hem welke opdrachten zullen worden gebruikt en verzeker je ervan dat hij ze begrijpt. Die opdrachten zijn:

A. “Raak die/dat _________aan.” (waarbij je een voorwerp, een persoon of een gebied noemt en aanwijst).

B. “Laat die/dat _____ los.” (waarbij je het voorwerp, de persoon of het gebied noemt en aanwijst).

Op de open plaats wordt de naam gebruikt van een voorwerp of een deel van iets (bijv. “de grote rode knop aan de voorzijde van de machine”) of een ruimte of een persoon.

3. Geef hem de eerste opdracht. Bijvoorbeeld: “Raak die grote rode knop aan de voorzijde van de machine aan”.

Wijs iedere keer wanneer je een opdracht geeft, het voorwerp (of de persoon, de ruimte, enz.) aan zodat de persoon die de opdracht uitvoert zich niet kan vergissen.

4. Als de persoon de opdracht heeft uitgevoerd, geef hem dan een bevestiging door te zeggen: “Dank je”, of “Goed”, enz.

5. Geef nu de tweede opdracht: “Laat die grote rode knop aan de voorzijde van de machine los”. Geef hem een bevestiging wanneer hij de opdracht heeft uitgevoerd.

6. Ga door met het afwisselend geven van de opdrachten A, B, A, B, enzovoort, waarbij je iedere keer een bevestiging geeft nadat de opdracht is uitgevoerd en waarbij je de persoon verschillende delen van het voorwerp of gebied laat aanraken.

7. Laat de persoon doorgaan met Reiken en Terugtrekken van dat voorwerp, die ruimte of die persoon tot hij een kleine win heeft, of tot hij drie opeenvolgende sets opdrachten heeft uitgevoerd zonder dat er enige verandering is opgetreden in zijn bewegingen of houding. Met “een kleine win” wordt bedoeld dat de persoon een lichte verbetering ondervindt, zoals zich iets beter voelen over het voorwerp of het gebied, of gewoon het ervaren van een verhoogd gevoel van welzijn.

8. Daarna wordt een ander voorwerp, een andere ruimte of een andere persoon gekozen en worden de opdrachten gegeven tot een win over dat item.

Laat de persoon niet eindeloos hetzelfde deel aanraken en loslaten van datgene wat gebruikt wordt maar ga naar verschillende punten en delen van een voorwerp dat wordt aangeraakt.

Wandel rond met de persoon die de actie uitvoert, en verzeker je ervan dat hij werkelijk fysiek contact maakt met de punten of delen van de voorwerpen, ruimten of mensen.

Kies de voorwerpen zodanig dat er enige progressie is van de kleinere voorwerpen naar de grotere die beschikbaar zijn, terwijl de verschillende delen van elk voorwerp om beurten aangeraakt worden tot een of andere kleine win over dat voorwerp bereikt is of drie sets opdrachten zijn uitgevoerd zonder dat er verandering is opgetreden. Neem ook muren en vloeren en andere delen van de omgeving op in de procedure.

Als je de actie uitvoert ten aanzien van een ruimte of een kamer in plaats van een voorwerp, laat de persoon dan ook verscheidene keren de kamer in en uit lopen.

9. Ga door met de procedure tot de persoon een grote win heeft of zich werkelijk iets heeft gerealiseerd en zich heel goed voelt over het hele gebied waarop de procedure is gericht. De persoon heeft een grote win wanneer hij een flinke verbetering ervaart zoals wanneer hij zich iets nieuws bewust is geworden over zijn werkgebied of een grotere zekerheid heeft gekregen over zijn werk. Men gaat niet door met Reiken en Terugtrekken nadat men zo’n punt heeft bereikt.

De procedure van Reiken en Terugtrekken ten aanzien van de voorwerpen, mensen, situaties, ruimten en grenzen van iemands werk, zal zijn controle erover, zijn vertrouwdheid ermee en zijn begrip ervan enorm helpen.

Reiken en Terugtrekken wordt gedaan door een persoon naar de dingen in zijn omgeving te laten reiken en terug te trekken.

Wanneer de persoon doorgaat met Reiken en Terugtrekken wat betreft de voorwerpen, de wanden, de vloeren en de andere delen van de omgeving...
...kunnen zijn controle erover, zijn vertrouwdheid ermee en zijn begrip ervan aanzienlijk stijgen.

het centrale of meest belangrijke punt of thema van iets.

een eenheid in de luchtmacht, welke meestal uit twaalf tot vierentwintig vliegtuigen bestaat.

iets dat wordt gezegd of gedaan om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

iets dat wordt gezegd of gedaan om iemand anders te laten weten dat zijn bewering of daad opgemerkt, begrepen en ontvangen is.

het bereiken van een gewenste verbetering. Voorbeelden van wins zouden een persoon zijn die zijn vermogen tot communiceren heeft vergroot, die een vergroot gevoel van welzijn heeft of die meer zekerheid heeft verworven over een deel van zijn leven.