OPDRACHT >> 4. Lees het gedeelte over “Realiteit” van het artikel “Affiniteit, Realiteit en Communicatie”

AFFINITEIT, REALITEIT EN COMMUNICATIE

Realiteit

We zouden realiteit kunnen definiëren als “datgene wat schijnt te zijn”. Realiteit is in wezen overeenstemming. Datgene waarover we het eens zijn dat het werkelijk is, is werkelijk.

Realiteit, de realiteit van het fysisch universum, wordt via verschillende kanalen waargenomen; we zien iets met onze ogen, we horen iets met onze oren, we ruiken iets met onze neus, we voelen iets met onze handen, en we concluderen dan dat er iets is. Maar de enige manier waarop we het weten is door middel van onze zintuigen, en die zintuigen zijn kunstmatige kanalen. We staan niet direct in contact met het fysisch universum. We staan ermee in contact via onze zintuigen.

Deze zintuiglijke kanalen kunnen afgestomptraken. Wanneer een man bijvoorbeeld zijn gezichtsvermogen verliest, valt er wat hem betreft aan het fysisch universum geen licht, of vorm, kleur of diepte waar te nemen. Het heeft nog wel realiteit voor hem, maar het is niet meer dezelfde realiteit als die van anderen. Met andere woorden, zonder gezichtsvermogen is hij niet volledig in staat zich een fysisch universum voor te stellen. Zonder zintuigen kan men zich van dit soort zaken geen voorstelling maken. Men ziet het fysisch universum dus door middel van de zintuigen.

Twee mensen kijken naar een tafel en zijn het erover eens dat het een tafel is. Hij is gemaakt van hout en hij is bruin van kleur. Daarover zijn deze mensen het eens. Hieronder verstaat men natuurlijk dat wanneer de één “bruin” zegt en de ander “bruin” hoort, bruin voor de eerste eigenlijk paars kan zijn, maar dat hij ermee heeft ingestemd dat het bruin is omdat mensen zijn hele leven lang al naar deze kleurvibratie hebben gewezen en die “bruin” hebben genoemd. Voor de ander kan die feitelijk rood zijn, maar hij kent hem als bruin. Deze twee mensen zijn het dus met elkaar eens, hoewel ze misschien iets anders zien. Maar ze zijn het erover eens dat hij bruin is, dat hij van hout is en dat het een tafel is. Nu komt er een derde persoon binnen, hij komt erbij staan, kijkt naar dat voorwerp en zegt: “Ha! Een olifant!”

De eerste zegt: “Het is een tafel, kijk maar. Olifanten zijn...”

“Nee, het is een olifant”, zegt de derde.

Dus zeggen de andere twee dat nummer drie gek is. Hij is het niet met hen eens. Doen ze verder nog pogingen om met hem te communiceren? Nee. Hij is het niet met hen eens. Hij heeft niet met deze realiteit ingestemd. Hebben ze nu affiniteit met hem? Nee. Ze zeggen: “Die vent is getikt”. Ze mogen hem niet. Ze willen niets met hem te maken hebben.

Laten we nu eens aannemen dat twee mensen een meningsverschil hebben. De één zegt: “Die tafel is gemaakt van hout”, en de ander zegt: “Nee, dat is niet zo. Hij is van metaal gemaakt dat is geverfd zodat het er als hout uitziet.” Ze gaan erover in discussie; ze proberen een punt van overeenstemming te vinden, maar ze slagen daar niet in. Iemand anders komt erbij, kijkt naar de tafel en zegt: “In feite zijn de poten geschilderd zodat ze eruitzien als hout, maar het blad is van hout; het is bruin en het is een tafel.” De eerste twee bereiken nu overeenstemming. Ze voelen affiniteit. Plotseling worden ze vriendelijk en zijn ze vriendelijk tegen de derde. Die heeft het probleem opgelost. De twee mensen zijn het eens geworden en communiceren nu met elkaar.

Realiteit kan alleen maar bestaan voor een individu uit zijn interpretatie van de zintuigelijke waarnemingen die hij ontvangt. De vergelijkbare onbetrouwbaarheid van die gegevens wordt duidelijk aangetoond door de verschillende rapporten die altijd verkregen worden en die, laten we zeggen, een auto-ongeluk beschrijven. Mensen die dit verschijnsel hebben bestudeerd, rapporteren dat er een verbazingwekkende mate van verschil is in de beschrijving die gegeven wordt van hetzelfde tafereel door verschillende mensen die het observeren. Met andere woorden, de realiteit van deze situatie verschilde in details voor elk van de mensen die het observeerden. Feitelijk bestaat er een groot gebied van overeenstemming, zeer groot, de algemene overeenstemming van de mensheid. Dit is de aarde. Wij zijn mensen. De auto's zijn auto's. Ze worden voortbewogen door de explosie van bepaalde chemische stoffen. De lucht is de lucht. De zon is in de lucht. Wanneer er een ongeluk is gebeurd, bestaat er gewoonlijk overeenstemming over het feit zelf. Maar voor datgene wat buiten deze elementaire overeenstemming ligt, zijn de interpretaties van de realiteit verschillend.

Voor al de praktische doeleinden bestaat realiteit uit jouw perceptie ervan, en jouw perceptie van realiteit bestaat in grote mate uit wat jij kan communiceren met andere mensen.

in kracht verminderd of verzwakt; minder effectief gemaakt.