SVAR PÅ DROGPROBLEMET

ORDFÖRKLARINGAR TILL KURSEN
aluminiumhydroxid:

ett vitt pulver som används för att neutralisera eller reducera överskott av magsyra.

amfetaminer:

vilken som helst samling kraftiga stimulerande medel, ofta kallade ”uppåttjack”, som påverkar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggraden), och ökar hjärtverksamheten och blodtrycket, samtidigt som de minskar trötthet. Eftersom amfetaminer kan resultera i farliga biverkningar och tillvänjning, har många länder förbjudit att de används om de inte har skrivits ut av en läkare, men de tas ofta illegalt.

aminosyror:

grundläggande organiska sammansättningar som är väsentliga för att kroppen ska kunna bryta ner och ta upp födoämnen. Människokroppen bryter ner födoämnen till aminosyror som i sin tur bildar nya proteiner. Ett protein kan bestå av några få eller flera hundra sammanlänkade aminosyreenheter. Aminosyror utgör också råmaterial vid tillverkning av många andra cellulära produkter, vilket inkluderar hormoner.

angel dust:

en av flera hallucinogener, (ämne som framkallar hallucinationer), vilket är en grupp droger som orsakar fysiologiska problem och ofta skador på kroppen. Milda verkningar som åstadkoms av låga doser kan inbegripa likgiltighet gentemot omgivningen, humörsvängningar och en förvanskad uppfattning av rum och tid. Högre doser ger synrubbningar och vanföreställningar. Drogens namn beror på att den produceras till ett pulver eller ”damm” (eng. ”dust”). (Dess kemiska beteckning är fencyklidin och förkortas PCP.)

askorbinsyra:

ett annat namn för C-vitamin, ett vattenlösligt vitamin som finns i citrusfrukter, tomater, rå lök, rå potatis och bladrika gröna grönsaker. Det främjar friskt tandkött och friska tänder, hjälper till att ta upp mineraler, läka skador, samt förebygger och behandlar vanliga förkylningar. C-vitamin reagerar på varje främmande ämne som kommer in i blodet, och hjälper till att avgifta kroppen och förebygga toxiska reaktioner som orsakats av droger.

B1:

ett vitamin som finns i gröna ärtor, bönor, äggulor, lever och sädeskornens yttre hölje. Det hjälper absorption av kolhydrater och aktiverar dem så att de frigör den energi som krävs för att cellerna ska fungera. En kolhydrat är ett av flera födoämnen (som till exempel socker) som består av syre, väte och kol, och förser kroppen med värme och energi.

B6:

ett vitamin som finns i fullkorn, säd, bröd, lever, spenat, gröna bönor och bananer. Det medverkar till att utnyttja fetter i kroppen och bildandet av röda blodkroppar. Vitamin B6 hjälper till så att nervsystemet fungerar som det ska.

bekräfta:

att ge (någon) en bekräftelse, något som sägs eller görs för att informera någon annan om att hans påstående eller handling har uppfattats, förståtts och mottagits.

B-komplex:

en grupp vitaminer som förekommer i jäst, spannmål, nötter, ägg, lever och vissa grönsaker. B-komplex inkluderar vitaminerna B1, B2, niacin (vitamin B3), B6, B12 med flera, och hjälper till att bryta ner kolhydrater.

citronsyra:

en svag, färglös syra som förekommer i citrusfrukt och annan frukt. Den utvinns kommersiellt huvudsakligen från citron-, lime- och ananasjuice.

C-vitamin:

ett vattenlösligt vitamin som man finner i citrusfrukter, tomater, rå lök, rå potatis och grönsaker med gröna blad. Det främjar friskt tandkött och friska tänder, hjälper till att ta upp mineraler, läka skador, samt förebygger och behandlar vanliga förkylningar. C-vitamin reagerar på varje främmande ämne som kommer in i blodet, och hjälper till att avgifta kroppen och förebygga toxiska reaktioner som orsakats av droger.

Davis, Adelle:

(1904–1974) känd amerikansk näringsfysiolog som inledde sin yrkesbana med att arbeta med läkare vid sjukhus där hon planerade patienters diet, varefter hon startade en privat konsultverksamhet och gav råd till tusentals människor som led av en uppsjö av kända sjukdomar. Efter 1958 ägnade hon sig åt att ge föreläsningar och skriva. Hon publicerade fyra böcker som blev bästsäljare: Let’s Cook It Right, Let’s Have Healthy Children, Let’s Eat Right to Keep Fit och Let’s Get Well.

Drogrundownen:

en serie processer som tar itu med mentala föreställningsbilder i samband med att ha tagit droger. Resultatet av Drogrundownen är frihet från de skadliga verkningarna av droger, alkohol och medicin, och frihet från behovet att ta dem.

E-vitamin:

ett vitamin som förekommer naturligt i vegetabiliska oljor, smör, ägg, sädeskorn och grönsaker med gröna blad. E-vitamin behövs vid bildandet av röda blodkroppar, muskler och annan vävnad, och är viktig för människors fruktbarhet.

fenomen:

saker som visar sig eller förnims eller observeras; enskilda fakta, händelser eller förändringar, så som de uppfattas av människans olika sinnen eller sinnet; används huvudsakligen om ett faktum eller en händelse vars orsak eller förklaring är under observation eller beskrivs vetenskapligt.

glömska:

ett tillstånd av omedvetenhet om vad som pågår.

havingness:

känslan av att man äger eller bestämmer över. Det kan också beskrivas som begreppet av att ha förmågan att nå eller inte bli hindrad från att nå.

heroin:

ämne som kommer från morfin (drog som används inom medicinen för att lindra smärta) och används illegalt som en kraftig och beroendeframkallande drog som dämpar smärta och saktar ner andning och depression. Abstinenssymptom inkluderar krampliknande smärtor i armar och ben, svettning, ångest, frossbrytningar, svår värk i muskler och benstomme, feber med mera. Om det överdoseras kan det leda till döden.

indikator:

tillstånd eller omständighet som visar sig under en process, vilka indikerar (pekar ut eller visar) om det går bra eller dåligt. Till exempel skulle det vara goda indikatorer, om den person som mottar behandlingen ser ljusare eller gladare ut. Se även process i dessa ordförklaringar.

IU:

förkortning av International Unit, (internationell enhet) en uppmätt enhet baserad på ett internationellt standardmått av någonting (som t.ex. ett vitamin) som behövs för att åstadkomma ett visst gensvar i kroppen.

kalcium:

ett mineral som kroppen behöver för att få friska tänder och ett friskt skelett. Det förekommer naturligt i olika födoämnen, bland annat mejeriprodukter och bladrika gröna grönsaker.

kalciumglukonat:

ett slags kalcium som används för att förebygga och behandla brist på kalcium och som ett mineraltillskott. (Glukonat är ett ämne som utvinns från glykos, som är ett slags socker som finns naturligt i frukt, honung och blod.)

kodein:

en drog som utvinns ur opium. Den används som smärtstillande och lugnande medel och för att hindra hostning. (Opium är en beroendeframkallande drog som utvinns från saften från vallmoväxten.)

kognition:

en ny insikt om livet. Det är ett ”Vet du vad, jag …”-yttrande, något som en person plötsligt förstår eller känner.

kokain:

en kraftig och mycket beroendeframkallande drog som påverkar det centrala nervsystemet (hjärnan och ryggraden), ökar hjärtverksamheten och blodtrycket samt minskar trötthet. Eftersom kokain kan orsaka farliga biverkningar och tillvänjning, har många länder förbjudit det.

LSD:

en slags hallucinogen, (ämne som framkallar hallucinationer) en samling droger som orsakar fysiologiska problem och ofta skador på kroppen. Användes ursprungligen av psykiatriker för att framkalla tillfälliga psykotiska sammanbrott hos patienter och kom att användas illegalt av många på 1960-talet. Milda verkningar som åstadkoms av låga doser kan inbegripa likgiltighet gentemot omgivningen, humörsvängningar och en förvanskad uppfattning av rum och tid. Högre doser ger synrubbningar och vanföreställningar. Stora doser kan leda till döden. LSD är en förkortning av den kemiska sammansättningen l(y)s(ergsyre)d(ietylamid).

magnesium:

ett mineral som förekommer i bladrika gröna grönsaker, nötter, ärtor, bönor m.m. Magnesium främjar att nerver och muskler (särskilt hjärtat) fungerar korrekt, det främjar kroppens utnyttjande av fetter samt att man sover bra.

magnesium alba:

ett slags magnesium som finns naturligt i jorden och används i läkemedel för sin lugnande verkan på nerverna. Det löser sig i syra, men inte i vatten eller alkohol. Alba är det latinska ordet för vitt. Kallas även magnesiumkarbonat eller magnesiumkarbonat basisk.

magnesiumkarbonat (basisk):

ett slags magnesium som finns naturligt i jorden och används i läkemedel för sin lugnande verkan på nerverna. Det löser sig i syra, men inte i vatten eller alkohol. Kallas även magnesium alba; alba är det latinska ordet för vitt.

marijuana:

drog som görs av torkade blad och blommorna från växten hampa. Folk röker, tuggar eller äter marijuana. Dess verkan är förgiftning (ens fysiska och mentala kontroll minskar), och förvanskar ens sinnesförnimmelser. Marijuana började användas allmänt i USA på 1960- och 70-talet, och blev den näst vanligaste drogen efter alkohol.

mentala föreställningsbilder:

tredimensionella färgbilder med ljud och lukt och alla andra sinnesintryck, plus individens funderingar och slutsatser. De är mentala kopior av ens sinnesintryck någon gång i det förflutna, även om de, vid tillfällen av medvetslöshet eller nedsatt medvetande, existerar under individens medvetenhet.

morfin:

en kraftig, beroendeframkallande drog som används inom medicinen för att lindra smärta. På grund av dess smärtstillande egenskaper kan den skapa en känsla av likgiltighet inför vad som sker i omgivningen. Andra biverkningar av morfinbruk är illamående, kräkningar och förstoppning. Den säljs och används illegalt och kan om den överdoseras, leda till döden.

niacin:

ett av B-komplexvitaminerna som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar. Niacinets roll i Reningsprogrammet beskrivs till fullo i boken Renad kropp – klar tanke.

niacinamid:

en form av niacin som inte ger någon rodnad, ett vitamin som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel, huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar.

nikotinsyra:

ett annat namn för niacin, ett vitamin som förekommer naturligt i födoämnen som sädeskorn, ägg, lever och grönsaker och används i läkemedel, huvudsakligen för att förebygga hudsjukdomar.

Novocain:

varunamn på ett bedövningsmedel (medel som tar bort smärta) som används inom läke- och tandläkekonsten.

närvarande tid:

den tid som är nu och blir det förflutna lika snabbt som den observeras. Det är en term löst tillämpad på omgivningen, så som den existerar i nuet.

Objektiv process:

en typ av process som hjälper en person att rikta sin uppmärksamhet bort från sig själv och till sin omgivning och de människor och saker som finns i den. Objektiv syftar på utvärtes saker, inte tankarna eller känslorna hos individen. Objektiva processer har att göra med det verkliga och det som går att observera. De uppmanar personen att peka ut eller finna någonting utanför honom själv. Se även process i dessa ordförklaringar.

opium:

en beroendeframkallande drog som framställs ur saften från vallmo (en växt med stora röda, orange eller vita blommor).

osammansatt:

består av en enda kemisk beståndsdel (en i en klass ämnen som inte kan separeras i enklare ämnen på kemisk väg) i okombinerad form.

pantotensyra:

vitamin B5; finns i kött, hummer, tamfågel, ägg, lever, sojabönor, linser, yoghurt, avokado, svamp, sötpotatis och jäst. Det ingår i kemiska reaktioner som är väsentliga för cellväxter och hjälper kroppen att stå emot allergier och infektioner.

peyote:

drog som utvinns ur en liten kaktus med samma namn; inhemsk växt i Mexico och sydvästra USA. Peyote förvanskar ens sinnesintryck och kan ge hallucinationer (sinnesintryck av någonting som inte existerar utanför sinnet).

process:

en exakt serie direktiv eller en serie åtgärder som görs för att uppnå ett önskat resultat.

processing:

en särskild form av personlig vägledning, unik i Scientologi, som hjälper en individ att titta på sin egen tillvaro och som förbättrar hans förmåga att konfrontera vad han är och var han är. Processing är en exakt, fullständigt systematiserad aktivitet med exakta metoder.

Reningsprogrammet:

ett program som innehåller motion, svettning i bastu, näring och ett välordnat personligt schema. Den rensar ut och rengör ens system från alla ackumulerade föroreningar som droger, insektsmedel, bekämpningsmedel, konserveringsmedel etc, som genom sin närvaro och sina restimulerande verkningar skulle kunna hindra eller fördröja personens andliga frigörelse genom Scientologi-processing.

restimulering:

reaktivering av ett förflutet minne på grund av liknande omständigheter i nuet, som ungefär motsvarar omständigheter i det förflutna.

rundown:

en serie steg som utformats för att hantera en specifik aspekt av en persons liv eller svårigheter och som har ett känt slutresultat.

Scientologi:

en praktisk religion som har att göra med studiet av kunskap som, genom tillämpning av dess teknologi, kan åstadkomma önskvärda förändringar i förhållanden i livet. Den utvecklades under ett tredjedels sekel av L. Ron Hubbard. Ordet Scientologi kommer från det latinska ordet scio (att veta, i ordets fulla bemärkelse) och det grekiska ordet logos (studiet av). Scientologi definieras vidare som studiet och hanteringen av anden i förhållandet till sig själv, universa och annat liv.

somatik:

ett ord som används i Scientologin för att beteckna en kroppslig sensation, sjukdom, smärta eller obehag. Soma betyder ”kropp” på grekiska.

spektrum:

hela urvalet eller omfattningen av någonting, arrangerat efter grad, kvalitet osv.; ett omfattande urval av olika men relaterade saker, vars enskilda utmärkande drag bildar en kontinuerlig serie eller följd, i synnerhet med motsvarande värden vid dess gränser.

teknologi:

tillämpningsmetoderna hos en konstform eller vetenskap, i motsats till enbart kunskaper i själva vetenskapen eller konstformen. I Scientologi syftar termen teknologi på de metoder för tillämpning av Scientologi-principer för att förbättra sinnets funktioner och rehabilitera andens potential, som utvecklades av L. Ron Hubbard.

thetan:

personen själv – inte hans kropp eller hans namn, det fysiska universum, hans sinne eller någonting annat; det som är medvetet om att vara medvetet; den identitet som är individen. Termen thetan bildades för att eliminera all eventuell förväxling med äldre, ogiltiga begrepp. Det kommer från den grekiska bokstaven theta, som grekerna använde för att beteckna tanke eller kanske ande. Därtill har lagts ett n, för att skapa ett substantiv enligt det moderna mönster som används för att bilda ord inom ingenjörskonsten.

tidsspår:

den ackumulerade registreringen över alla ens mentala bilder. Se även mental föreställningsbild i dessa ordförklaringar.

verklighet:

det som verkar vara. Verklighet är i grund och botten överenskommelse; graden av samtycke som uppnås mellan människor. Det vi är överens om att vara verkligt är verkligt.

vitamin D:

ett vitamin som finns i födoämnen som till exempel äggulor och lever och som produceras av kroppen i huden när den utsätts för solljus. D-vitaminet gör att kroppen kan absorbera och använda kalcium, ett mineral som är väsentligt för friska tänder och ett friskt skelett.

åstadkomma:

få till stånd; uppnå; få att hända.