SKRIV IN DIG

ORSAKEN TILL UNDERTRYCKANDE
FRÅN SCIENTOLOGI-HANDBOKEN