LØSNINGER TIL HJÆLP MOD DE FARLIGE OMGIVELSER

ORDLISTE TIL KURSET
bevilling:

en sum penge der på et budget er sat til side, især på et statsbudget, til et særligt formål.

elfenbenstårn:

et sted, hvor man kan trække sig tilbage, der er adskilt og fjernt fra den virkelige verdens realiteter; et sted eller en tilstand, der er adskilt fra dagligdagens tilværelse.

Greenwich Village:

et boligkvarter på Manhattan (New York Citys økonomiske centrum), der bebos og ofte besøges af kunstnere, forfattere og studerende.

holdepunkt:

nogen eller noget man kan støtte sig til eller basere noget på.

identifikation:

den handling at betragte eller behandle en ting som identisk (nøjagtig den samme) med en anden. Det er den manglende evne til at skelne.

igoroter:

et folk der bor i den nordlige, bjergrige del af øen Luzon, Filippinernes hovedø, og omfatter forskellige stammer.

kaosforhandlere:

folk, der gør det til en beskæftigelse at viderebringe, levere eller fremme dårlige nyheder, forvirring og kaos. Forhandlere er folk, der køber og sælger varer for at få fortjeneste. I udvidet betydning er det personer, der er kendt for, eller som har en speciel interesse i, en bestemt aktivitet, eller som gør det til en beskæftigelse. Forhandler bruges ofte med et modificerende ord, nogle gange nedsættende.

kommunikation:

en udveksling af ideer gennem rum mellem to personer.

konfrontering:

at være overfor uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

skelnen:

den handling at bemærke og finde forskellen mellem to eller flere ting.

Terre Haute:

en by i det vestlige Indiana, en stat i USA, der støder op til Illinois.

Toynbee:

Arnold Joseph Toynbee (1889-1975), engelsk historiker og lærer, kendt for sit 12-binds Study of History skrevet mellem 1934 og 1961. Toynbee studerede civilisationers vækst, udvikling og forfald og konkluderede, at civilisationer udviklede sig succesfuldt ind i fremtiden, efterhånden som de reagerer succesfuldt på udfordringer, mennesker og omgivelser. Han er blevet kritiseret af professionelle historikere for fornuften i dette argument og for hans tendens til at generalisere.

trædemølle:

et fortsat bånd eller en række trin, der bliver holdt i bevægelse af mennesker eller dyr, der går på det og som bruges til at give kraft til en maskine, til for eksempel at male korn eller hejse vand op af en brønd; overført enhver monoton, tilsyneladende endeløs rutine, hvor der kun er lidt eller ingen tilfredsstillende fremgang.

tøflen, under:

under en eller andens påvirkning eller kontrol.