STUDIETEKNOLOGIEN

ORDLISTE TIL KURSET

aftenandagt:

aftengudstjeneste.

akademisk:

involveret i studier snarere end praktisk anvendelse.

aksiomer:

fremsatte erklæringer om naturlove på linje med dem, som findes inden for naturvidenskaberne.

datum:

et enkelt stykke information såsom en kendsgerning.

demonstrationsgrej:

grej, der består af forskellige små genstande som korkpropper, kapsler, papirklips, kuglepennehætter, elastikker osv. En studerende bruger simpelthen disse små genstande til at vise de forskellige dele af det, han læser om. Genstandene kan flyttes omkring for at vise mekanikkerne og handlingerne i et givet begreb og hjælpe den studerende med at forstå det. Også kaldet et ”demogrej”.

dope-off:

træt, søvnig eller tåget, som om man er dopet eller bedøvet.

formel:

en metode eller fremgangsmåde til at opnå noget.

fænomener:

ting, der vises eller opfattes eller observeres; enkelte fakta, hændelser eller ændringer, som de opfattes af sanserne eller af sindet: anvendes hovedsageligt om en kendsgerning, hvis årsag eller forklaring er under observation eller beskrives videnskabeligt.

gevinst:

opnåelsen af enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være, at en person forøger sin evne til at kommunikere, oplever en forøget følelse af velvære eller får mere vished om nogle områder af sit liv.

gradient:

en gradvis tilgang til noget – trin for trin, niveau for niveau – hvor de enkelte trin eller niveauer hver især er lette at opnå, således at komplicerede og vanskelige opgaver i sidste ende kan opnås med forholdsvis lethed. Begrebet gradient anvendes også om hvert af de trin, der udføres ved at gribe det an på en sådan måde.

grundprincip:

det centrale eller mest vigtige punkt eller tema inden for et område.

gøren:

udførelsen af en handling eller aktivitet.

humaniora:

studieretninger, der beskæftiger sig med menneskelig tanke og menneskelige relationer, specielt litteratur, filosofi, historie osv. (Oprindeligt henviste humaniora til uddannelse, som ville gøre en person i stand til selvstændig tanke og vurdering, i modsætning til det afgrænsede studium af tekniske færdigheder).

individualisere:

adskille sig fra nogen, en gruppe osv. og trække sig tilbage fra at involvere sig i den.

konfrontere:

at være overfor uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

lerdemonstration:

en model lavet af ler, som en studerende laver for at vise en handling, definition, genstand eller et princip. Også kaldet en ”lerdemo”.

masse:

de faktiske fysiske genstande, tingene i livet; i modsætning til signifikans. Se også signifikans i denne ordliste.

misforstået ord:

et ord, der ikke er forstået eller er forkert forstået.

omfattende:

som inkluderer alt og derfor er komplet.

ordopklare:

ved hjælp af en ordbog at definere eller få defineret ethvert ord, der ikke er fuldstændig forstået i materialet, som en person studerer.

ordopklarer:

en person, der hjælper en anden person med at finde og opklare ethvert misforstået ord.

ordopklaring:

det emne og den aktivitet at fjerne uvidenhed, misforståelser og forkerte definitioner på ord samt det, der forhindrer den korrekte brug af ord.

Scientologi:

En anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet gennem en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

signifikans: -->

betydningen, idéerne eller teorien om noget, i modsætning til dets masse.

teknologi:

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede, til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.

zombie:

en kedelig, apatisk, passiv person, der ikke kan tænke selvstændigt. Helt bogstaveligt en død krop, som en ydre kilde (der normalt er ond) får til at virke som om, den er levende.