ÅRSAGEN TIL UNDERTRYKKELSE

ORDLISTE TIL KURSET

afbrydelse af forbindelsen:

en persons selv-determinerede beslutning om, at denne ikke vil have forbindelse med en anden. Det er at klippe en kommunikationslinje over (den vej en kommunikation går fra en person til en anden).

amerikanske Bill of Rights:

tilføjelser lavet i 1791 til forfatningen i USA (1789), den grundlæggende lov i USA. Blandt andre bestemmelser beskytter disse tillæg ytringsfriheden, religionsfriheden og forsamlingsretten og forbyder regeringsembedsmænd at ransage folks hjem eller kontorer, eller beslaglægge ejendom uden god grund og korrekt bemyndigelse.

auditering:

en særlig slags personlig vejledning, der er enestående for Scientologi, og som hjælper en person til at se på sin egen tilværelse og forbedre sin evne til at se i øjnene, hvad han er, og hvor han er. Auditering er en præcis, omhyggeligt kodificeret aktivitet med nøjagtige procedurer.

Babylon:

hovedstaden i Babylonien, et gammelt rige i det sydvestlige Asien (i det område, der nu kaldes Irak), som blomstrede ca 2100-689 f.Kr. Babylon, der var den vigtigste by i det vestlige Asien i denne tidsperiode, var berømt for sine storslåede templer og paladser.

Christie:

John Reginald Christie (1898-1953), engelsk morder. Han blev dømt og hængt for mordet på sin egen kone, men han tilstod også at have dræbt fem andre kvinder, hvis lig blev fundet i væggene og under gulvbrædderne i hans hjem.

det største gode, på basis af:

en henvisning til den optimale løsning på ethvert problem: den løsning, der frembringer det største gode for det største antal dynamikker. Sådanne løsninger fører til forøget overlevelse for flertallet af dynamikkerne. Se også dynamik i denne ordliste.

Dillinger:

John Dillinger (1902-1934), en berygtet amerikansk bankrøver og morder, der flygtede fra fængsel to gange, og som blev udråbt til ”samfundets fjende nummer et” i 1933 for hans rolle i talrige bankrøverier og mord, inklusive mordet på en politimand udført af ham selv og medlemmer af en bande, han havde organiseret.

dynamik:

en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

fjer i hatten:

overført, en anerkendelse for et stor bedrift.

Floyd, Pretty Boy:

Charles Arthur Floyd (1904-1934), amerikansk gangster, bankrøver og morder, der røvede over 30 banker og myrdede mindst 10 personer, hvoraf halvdelen var politibetjente.

foretagsomhed:

enhver systematisk, målrettet aktivitet eller form for aktivitet, specielt noget der foretages med et økonomisk eller kommercielt mål i sigte.

gnisterne virkelig vil flyve:

ophidset handling, aktivitet, gnidning eller ophedede ord vil indtræffe som et resultat af en omstændighed, situation, konfrontation osv.

handlingscyklus:

det forløb, en handling gennemgår, hvorunder handlingen bliver påbegyndt, fortsættes så længe som nødvendigt og derefter afsluttes som planlagt.

heksejagt:

efterforskninger der udføres, antagelig for at afdække og afsløre illoyalitet, uærlighed eller lignende, sædvanligvis baseret på tvivlsomt eller irrelevant bevis. Fra heksejagterne i Salem, Massachusetts, i 1692, som førte til henrettelsen af 20 personer, baseret på få beviser, fordi de angiveligt havde udført hekseri.

Hitler:

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det Tredje Tyske Imperium. Han overtog styringen af Tyskland med magt i 1933 som diktator, og han startede Anden Verdenskrig (1939–1945), og store dele af Europa blev underlagt hans herredømme. Millioner af jøder og andre, der blev betragtet som laverestående, blev myrdet. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

inkvisition:

en speciel domstol, der blev oprettet sidst i 1400-tallet under Spaniens regenter, dronning Isabella I (1451-1504) og Kong Ferdinand V (1452-1516). Den Spanske Inkvisition identificerede, afhørte ved brug af tortur for at fremtvinge ”tilståelser,” fængslede, førte retssager og straffede ved brænding på bålet personer med jødisk, muslimsk og senere protestantisk tro, som havde overbevisninger, der var i modstrid med den romersk-katolske kirke. Efter ordrer fra Tomás de Torquemada (1420–1498), den første og mest berygtede storinkvisitor og også den spanske konges og dronnings personlige præst, blev tusindvis fordrevet fra Spanien og atter tusinder blev dræbt. Inkvisitionen blev til sidst opgivet af Spanien i 1834.

invalidering:

det at afvise, nedværdige, miskreditere eller fornægte noget en anden betragter som kendsgerninger; kritisere, miskreditere eller ødelægge en andens validitet eller deres tanker, følelser eller anstrengelser.

kommunikationslinje:

den vej langs hvilken en kommunikation går fra en person til en anden.

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kopper:

en alvorlig smitsom sygdom, der forårsagede pletter, som efterlod dybe mærker i huden, og som ofte var dødelig. Kopper er blevet udryddet over hele verden ved hjælp af vaccinationsprogrammer (behandling som gør en immun over for sygdommen).

kronisk:

langvarig, om en sygdom eller tilstand, der varer ved over en lang periode.

monogamt:

fra eller vedrørende monogami, den praksis kun at være gift med en person ad gangen.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769-1821), fransk militærleder. Han kom til magten i Frankrig ved militær magt, udråbte sig selv til kejser og foretog erobringstogter over hele Europa, indtil hans sidste nederlag til hære, der sammen gik mod ham i 1815. En halv million mennesker døde i Napoleonskrigene fra 1799-1815.

positioner:

stillinger folk har i samfundet eller i en organisation med hensyn til social placering eller rang.

Potentiel Kilde til Besvær (engelsk: Potential Trouble Source – PTS):

en person der på en eller anden måde med eller bliver negativt påvirket af en suppressiv person. Han kaldes en Potentiel Kilde til Besvær, fordi han kan skabe en masse besvær for sig selv og andre.

proces:

en nøjagtig række anvisninger eller række handlinger, der udføres for at opnå et ønsket resultat.

PTS:

forkortelse for Potentiel Kilde til Besvær. Se Potentiel Kilde til Besvær i denne ordliste.

restimuleret:

påvirket af restimulering, genaktiveringen af en tidligere ubehagelig erindring pga. omstændigheder i nutiden, der ligner omstændigheder fra fortiden.

rutsjebane:

at få det bedre og få det værre – personen får det bedre, får det værre, får det bedre, får det værre. Begrebet stammer fra en forlystelsespark, hvor rutsjebanen kører op, for så at køre stejlt nedad.

rygtesmed:

en der spreder falske eller ødelæggende rapporter vedrørende andres karakter eller rygte.

sky, i vilden:

af fuld hals.

SP:

forkortelse for Suppressiv Person. Se Suppressiv Person i denne ordliste.

Suppressiv Person:

en person, som har et specifikt sæt af karakteristikker og mentale holdninger, der gør, at han undertrykker andre mennesker omkring ham. Dette er den person, hvis opførsel er beregnet til at være katastrofal. Også kaldet antisocial personlighed.

svanesang:

sidste handling eller manifestation fra nogen eller noget, der er ved at dø – fra den antagelse at døende svaner synger.

tidender:

nyheder eller information.

underkuede:

forknytte og som giver efter eller som har tendens til at give efter for kravene eller autoriteten fra andre; skræmt med trusler eller vold ind i underdanighed eller lydighed.

undertrykke:

at mase, at sidde på, at gøre mindre, at nægte at lade række ud, at gøre usikker med hensyn til hans rækken ud, at uskadeliggøre eller svække på enhver mulig måde med ethvert muligt middel til skade for personen og til indbildt beskyttelse af undertrykkeren.