OPGAVE >> 24. Læs ”Programmeringens regler”.

PROGRAMMERINGENS REGLER

Programmering er af rigelig vigtighed til at fortjene en masse opmærksomhed. Der er desuden en masse viden om emnet. Kendsgerningerne viser alle hen til, at uanset hvor mange programmer du har, består hvert af dem af nogle bestemte dele. Og hvis du ikke samler de dele sammen og kører programmet på en ordentlig måde, så vil det simpelthen ikke gå i gang. Her er nogle af principperne med hensyn til programmer. 

Hvis du ikke kender disse sandheder, er de her: 

Regel et: En hvilken som helst idé, uanset om den er dårligt udført, er bedre end ingen idé overhovedet.

Regel to: Et program skal udføres for at være effektivt.

Regel tre: Et program, der er sat i gang, har brug for at blive styret.

Regel fire: Et program, der kører uden at blive styret, vil slå fejl, og det vil være bedre, hvis det ikke bliver udført. Hvis du ikke har tid til at styre det, så udfør det ikke. Sæt i stedet flere kræfter ind på eksisterende programmer, for det vil blive en fiasko.  

Regel fem: Ethvert program har brug for en vis kapital. Få det økonomiske på plads, før du begynder at fyre løs, eller hav en meget solid garanti for, at programmet vil skabe penge, før du udfører det. 

Regel seks: Et program kræver opmærksomhed fra nogen. Et program, der ikke passes, og som er alles barn, vil blive en ungdomskriminel. 

Regel syv: Det bedste program er et, der vil nå det største antal dynamikker, og som vil frembringe det største gode for det største antal dynamikker. (En dynamik er en bestræbelse på at overleve i en vis retning. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen. Disse dynamikker omfatter alle de overlevelsesmål, som et individ har og alle de ting, som han overlever for). 

Regel otte: Programmer skal kunne bære sig selv økonomisk.

Regel ni: Programmer skal AKKUMULERE interesse og få mere hjælp udefra, alene i kraft af interessen i programmet. Ellers vil de aldrig ekspandere.

Regel ti: Et program er et dårligt program, hvis det tager noget væk fra programmer, som allerede har vist sig at være succesfulde og distraherer medarbejdere eller kolleger i arbejde, som de allerede udfører, og som hjælper til med den succesfulde udførelse af andre programmer.

Regel elleve: Brug aldrig flere penge på et program end indkomsten fra en person, der indskriver sig, kan betale.

Regel tolv: Tillad aldrig et nyt program at hindre succesen af et andet, der udføres rutinemæssigt, eller at skade dets indkomst.

Programmering kræver udførelse. Det kræver vedholdenhed. Det kræver en vis portion dømmekraft at se, om et program er godt og fortsætte det og fortsætte det, og at kunne opdage et dårligt program og droppe det som en varm kartoffel

Programmer spænder over tid, og de overskrider tiden i den udstrækning, de forskellige typer af targets ikke er angivet, ikke er blevet skubbet igennem eller er faldet ud. De vil mislykkes, fordi de forskellige typer af targets ikke udføres eller fastholdes. 

Du kan gennemføre næsten alt, hvad du ønsker, hvis du forstår de forskellige typer af targets, og du opsætter dem med virkelighedssans, sørger for at de holdes på plads, og at de afsluttes. 

Man kan let nå de ønskede mål, enten ens egne eller ens gruppes, ved at holde sig til god, ensartet programmering, som giver pote. 

Dette er måden, man fører planlægning ud i livet – når sine mål. Det er lige så rigtigt for den enkelte, som det er for en stor gruppe af mennesker. Alle kan have glæde af denne teknologi.

en trang til at overleve ved at følge en bestemt retning; en drivkraft mod overlevelse i et område af livet. Der er otte dynamikker: første, selv; anden, sex og familieenheden; tredje, grupper; fjerde, menneskeheden; femte, livsformer; sjette, det fysiske univers; syvende, ånder; og ottende, Det Højeste Væsen.

holde op med at arbejde på eller slippe (noget) pludseligt, lige så hurtigt som man ville slippe en genstand, der var lige så ubehagelig eller muligvis farlig som en varm kartoffel, der lige var blevet kogt.

metoderne til anvendelse af en færdighed eller videnskab i modsætning til ren og skær viden om selve videnskaben eller færdigheden. I Scientologi henviser udtrykket teknologi til de metoder, som L. Ron Hubbard udviklede til anvendelse af Scientologi principper med henblik på at forbedre sindets funktioner og rehabilitere åndens potentiale.