REDSKABER TIL ARBEJDSPLADSEN

ORDLISTE TIL KURSET
affinitet:

kærlighed, at kunne lide eller enhver anden følelsesmæssig holdning; graden af at holde af. Den grundlæggende definition på affinitet er betragtningen om afstand, hvad enten den er god eller dårlig.

anerkende:

give (nogen) en anerkendelse. Se også anerkendelse.

anerkendelse:

noget, der bliver sagt eller gjort for at informere en anden om, at hans udtalelse eller handling er blevet bemærket, forstået og modtaget.

bide tænderne sammen:

samle sin styrke for at konfrontere ubehageligheder eller for at overvinde en besværlighed.

datum:

et enkelt stykke information, såsom en kendsgerning; noget man kender, eller noget man antager.

Dickens:

Charles Dickens (1812–1870), populær engelsk forfatter, som skrev om det nittende århundredes samfund, og hvis historier ofte beskrev excentriske personer. Se også ”vente på at noget vil vise sig”.

eskadrille:

en enhed i luftvåbnet, der normalt består af 12 til 24 fly.

fastnagle:

fikseret eller fastgjort.

flyverlæge:

en læge i militæret som er trænet i lægevidenskab inden for flyvning.

forgreninger:

resultater eller konsekvenser af noget.

fronten:

den forreste linje eller del af en væbnet styrke; den position længst fremme, som en hær har nået.

gevinst:

opnåelsen af enhver ønsket forbedring. Eksempler på gevinster ville være, at en person forøger sin evne til at kommunikere, oplever en forøget følelse af velvære eller får mere vished om nogle områder af sit liv.

gradvis formindskelse, hvis et individ vedvarende forbruger sin energi:

en henvisning til at energi gradvist bliver formindsket, som når et batteri er i kontakt med et elektrisk apparat og bliver drænet for energi ved vedvarende brug.

Grundprincippet:

det centrale eller mest vigtige princip inden for et område.

gulvet, gå i:

falde om i en tilstand af udmattelse.

Hitler:

Adolf Hitler (1889-1945), tysk politisk leder fra det tyvende århundrede, som drømte om at skabe en herskerrace, der ville regere i tusind år som det Tredje Tyske Imperium. Han overtog styringen af Tyskland med magt i 1933 som diktator, og han startede 2. Verdenskrig (1939–1945), og store dele af Europa blev underlagt hans herredømme. Millioner af jøder og andre, der blev betragtet som laverestående, blev myrdet. Han begik selvmord i 1945, da Tysklands nederlag var umiddelbart forestående.

hårde ord:

(om tale) som er grov og fornærmende, eller som kritiserer groft (og uretfærdigt).

klagepunkter:

faktiske eller antagede forhold der betragtes som rimelig begrundelse for protest.

konfrontere:

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

kølvandet, i:

kølvand er det synlige spor (af uroligt og ophvirvlet vand), der efterlades af noget, såsom et skib, der bevæger sig gennem vand. Deraf en tilstand, der kommer, efter at en eller anden eller noget har passeret; følger som en konsekvens.

køre ud:

blive af med eller udtømme den negative indflydelse af noget.

linjerne, bag:

den del af hæren, der er længst væk fra fronten.

marchere:

gå taktfast; ofte i takt med mange andre i en march.

masse:

de faktiske fysiske genstande, tingene i livet.

Napoleon:

Napoleon Bonaparte (1769-1821), fransk militærleder. Han kom til magten i Frankrig ved militær magt, udråbte sig selv til kejser og foretog erobringstogter over hele Europa, indtil hans sidste nederlag til hære, der sammen gik mod ham i 1815. En halv million mennesker døde i Napoleonskrigene fra 1799-1815.

nedadgående spiral:

jo værre en person får det, eller en situation bliver, jo mere sandsynligt er det, at han får det, eller den bliver endnu værre. Spiral refererer her til en progressivt nedadgående bevægelse, som har karakter af en ubønhørlig forværring af tingenes tilstand, og som man anser tager form som en spiral. Udtrykket stammer fra flyvning, hvor det bruges til at beskrive det fænomen, at et fly daler i spiralbevægelser, der udgøres af mindre og mindre cirkler, som i en ulykke eller en flyveopvisning, og som, hvis det ikke håndteres, kan resultere i, at piloten mister kontrollen, og flyet styrter.

nærsynet:

ikke i stand til at se langt.

Ræk ud og træk tilbage:

en metode til at få en person gjort fortrolig med og i kommunikation med ting, så han bedre kan kontrollere dem.

sammenbidt:

på en måde der er fast og beslutsom.

Scientologi:

en anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv”.

slynge:

i bogstavelig forstand, at kaste noget (især noget som ikke vejer så meget).

stabil:

fast etableret; solid.

struktur:

opbygning eller arrangement af delene i noget.

tandhjul:

et tandhjul er en del af en maskine. Det er hjul, som har tænder af hårdt træ eller metal, der går ind imellem tænderne på et andet hjul, så de passer sammen. Når et tandhjul drejer rundt, så drejer det andet hjul også med rundt, som derved overfører bevægelsen til at drive maskineri. Udtrykket hjul kan bruges til at beskrive en person, der udfører mindre, automatiske handlinger som del af en større, følelseskold ”maskine”.

tænder, bide sammen:

samle sin styrke for at konfrontere ubehageligheder eller for at overvinde en besværlighed.

”vente på at noget vil vise sig”:

en henvisning til en livsfilosofi udvist af personen Wilkins Micawber, fra den velkendte roman fra det 19. århundrede David Copperfield, af den engelske forfatter Charles Dickens (1812-1870). Micawber, Copperfields ven, fremkommer med mange idéer til at opnå velstand, og skønt hans forsøg mislykkes, giver han aldrig op og forbliver vis på, at noget vil ”vise sig”.

vilkårlig:

skrider fremad, gøres eller sker uden nogen bestemt grund, metode eller mønster.