OPGAVE >> 13. Læs ”Hvordan man bruger ARC-trekanten”.

HVORDAN MAN BRUGER ARC-TREKANTEN

Hvordan ville du tale til en person med udgangspunkt i disse principper i ARC-trekanten og dens bestanddele?

Du kan ikke tale tilfredsstillende med et menneske, hvis du er i en tilstand under apati (en tilstand af ligegyldighed under apati). Faktisk vil du overhovedet ikke tale med vedkommende. Du skal have lidt højere affinitet end som så for at kunne diskutere tingene med nogen som helst. Din evne til at tale med et bestemt menneske er forbundet med din emotionelle reaktion over for dette menneske. Folk har forskellige følelsesmæssige reaktioner over for forskellige personer i deres omgivelser. Med den kendsgerning for øje, at der altid er to terminaler – dvs. to personer – engageret i en kommunikation, kan man se, at det er nødvendigt, at en anden person til en vis grad er virkelig. Hvis man overhovedet ikke bryder sig om andre mennesker, vil man have ret vanskeligt ved at tale med dem – det er helt sikkert. Den rigtige måde at tale til et menneske på er altså at finde noget, som man kan lide ved personen, og tale om noget, han kan være enig i. Her falder de fleste idéer til jorden: Man diskuterer ikke emner, som den anden person overhovedet ikke i nogen grad er enig i. Og her kommer vi til den sidste faktor med hensyn til realitet. 

Det, vi er enige om, synes at være mere virkeligt end det, vi ikke er enige om. Der er en klar forbindelse mellem enighed og realitet. De ting, som vi er enige om er virkelige, er virkelige. De ting, som vi er enige om ikke er virkelige, er ikke virkelige. De ting, vi er uenige om, har vi meget lidt realitet på. Et forsøg baseret på dette kunne være en drillende diskussion mellem to personer om en tredje tilstedeværende person. De to personer er enige om noget, den tredje person ikke kan være enig i. Den tredje mand vil dale i emotionel tone og vil faktisk blive mindre virkelig for de to mænd, der diskuterer ham. 

Hvordan taler man så med en person? Man opretter realitet ved at finde noget, som begge er enige om. Så forsøger du at opretholde så højt et affinitetsniveau som muligt ved at finde ud af, at der er noget, du kan lide ved vedkommende. Og så kan man tale med ham. Hvis du ikke har de to første betingelser med, er det højst sandsynligt, at den tredje mangler, hvilket betyder, at du ikke har let ved at tale med ham. 

Affinitet, realitet og kommunikation er indbyrdes afhængige af hinanden, og når en falder, falder de to andre også. Når en af dem går op, går de to andre også op. Det er kun nødvendigt at forbedre et hjørne i denne betydningsfulde trekant inden for Scientologi for at forbedre de resterende to hjørner. Man behøver kun at forbedre to af trekantens hjørner for at forbedre det tredje. 

Forståelse

Forståelse er sammensat af affinitet, realitet og kommunikation. Når en persons forståelse er stor, er hans ARC ret høj, og når en persons evne til at forstå er lille, er hans ARC tilsvarende lille. 

Når vi har øget disse tre dele, har vi øget en eller andens forståelse. Det er brugen af ARC-trekanten, som opnår dette. 

Denne trekant er grundpillen i samspillet mellem mennesker. Den er fællesnævneren for alle livsaktiviteter. Dens brug betyder en større forståelse af selve livet.

en person, punkt eller position, som kan modtage, videregive eller sende en kommunikation.

en bestemt mental tilstand eller sindelag.