FELADAT >> 17. Olvassa el „Az emberi kapcsolatok megkönnyítése” című részt.

AZ EMBERI KAPCSOLATOK MEGKÖNNYÍTÉSE

Van egy másik alapeleme a public relationsnek, amit gyakran nem vesznek figyelembe, és túl kevés fontosságot tulajdonítanak neki, de amikor helyesen alkalmazzák, képes megalapozni a sikert másokkal való kapcsolatainkban.

Az eljárás, amelyet az Ember eredetileg azért fejlesztett ki, hogy az emberi kapcsolatok gépezetét olajozottá tegye, a „jó modor” volt. 

Különféle egyéb kifejezések vannak még, amelyek leírják ezt az eljárásmódot: udvariasság, illem, formalitás, etikett, konvenció, előzékenység, finom modor, csiszoltság, kulturáltság, civilizáltság, választékosság és tisztelet.  

Még a legprimitívebb kultúráknak is nagyon magas szintre fejlesztett rítusai voltak az emberi kapcsolatok terén. Miközben huszonegy különböző primitív népet első kézből tanulmányoztam, folyamatosan lenyűgöztek azok a formalitások, amelyek az emberek, a törzsek vagy az emberfajták közötti kapcsolatokat kísérik. 

A „rossz modort” minden nép elítéli. 

Azokat, akik „modortalanok”, elutasítják

Tehát a public relations elsődleges technológiája a „modor” volt. 

Ezért az a public relations ember vagy csoport, amely nem gyakorolta be és nem sajátította el azt a modort, amit „jó modornak” fogadnak el azok, akikkel érintkezésbe lép, kudarcot fog vallani. Egy ilyen PR-ember vagy -csoport lehet, hogy ismeri a felső szintű PR-technológia egészét, ennek ellenére szerencsétlen módon kudarcot vallhat annál az egyszerű oknál fogva, hogy „modortalanságot tanúsít”. 

A „jó modor” összegzése: 

a) elismerjük a másik személy fontosságát, és 

b) használjuk a kétirányú kommunikációs ciklust. 

Ha emberekkel foglalkozunk, a kétirányú kommunikációs ciklus nélkül lehetetlen átadni a gondolatainkat és bármilyen elfogadást nyerni. 

„Ciklus” alatt egy időtartamot értünk, amelynek van eleje és vége. A kommunikációs ciklusban az történik, hogy van egy személy, aki originál egy kommunikációt egy másik személynek, aki a kommunikációt fogadja, megérti és nyugtázza , ily módon befejezve a ciklust. Egy kétirányú kommunikációs ciklusban a másik személy ezután egy kommunikációt originál az első személynek, aki megkapja, megérti és nyugtázza azt. Más szóval a kétirányú kommunikációs ciklus egy rendes kommunikációs ciklus két ember között. Ez nem kétirányú kommunikációs ciklus, ha bármelyik személy – amikor rá kerül a sor – elmulaszt originálni egy kommunikációt, amikor kellene. 

Akármilyen mozdulatokat vagy szertartást foglaljon is ez magába, ez a két tényező – fontosságot tulajdonítani a másik személynek, és kétirányú kommunikáció – jelen kell, hogy legyen. Így az az ember, aki ezeket megsérti, azt tapasztalja, hogy őt magát, valamint a programját visszautasítják. 

Pökhendiséggel és erőszakkal talán szert lehet tenni uralomra és kontrollra, de elfogadásra és megbecsülésre soha.  

Minden „mentális technológiájuk” ellenére a pszichiáterek vagy pszichológusok sohasem tudták elérni, hogy ünnepeljék vagy általános jóindulattal szemléljék őket, mivel ők maguk a) hihetetlenül pökhendiek, b) mélységes megvetéssel vannak a többi ember iránt („az Ember egy állat”, „az emberek mind elmebetegek”, stb.).  

Egyszerűen csak nincs „jó modoruk”, azaz a) másokat nem tekintenek fontosnak, és nem éreztetik velük, hogy azok, és b) számukra teljesen idegen a kommunikációs ciklus. 

A sikeres PR

Tehát minden sikeres PR a jó modor alapjaira épül, mivel ez az első technológia, amelyet az emberi kapcsolatok megkönnyítésére kifejlesztettek. 

A jó modort sokkal szélesebb körben ismerik és becsülik, mint a PR technológiáját. Éppen ezért nincs az a PR-technológia, ami sikeres lesz, ha ez az elem kimarad. 

Végzetes lehet, ha azokat, akik „csak őrök”, mint figyelemre nem méltókat lerázzuk, miközben kapcsolatot akarunk teremteni a főnökükkel. Ki beszél a főnökükkel? Ezek a „csak őrök”. 

Ha az ember megbeszél egy időpontot, és nem tartja be, egy meghívót túl későn küld ki ahhoz, hogy elfogadják, nem kínál meg valakit étellel vagy itallal, nem áll fel, ha egy hölgy vagy egy fontos személy lép be, nyilvánosan úgy bánik a beosztottaival, mintha lakájok volnának, élesen felemeli a hangját a nyilvánosság előtt, félbeszakít valakit beszéd közben, hogy „valami fontosat csináljon”, nem köszön meg dolgokat, illetve nem kíván jó éjszakát – ez mind „modortalanság”. Azokat, akik elkövetik ezeket vagy ezernyi más udvariatlanságot, mentálisan elutasítják azok, akikkel kapcsolatba kerülnek. 

Mivel a PR alapjában véve elfogadás, a rossz modor ezt teljesen meghiúsítja. 

Ahhoz, hogy valaki sikerrel alkalmazza a PR technikáit, jó modorúnak kell lennie. 

Ez nem nehéz. Mérjük fel és egyengessük el a másokkal kapcsolatos magatartásunkat! Fontosak-e egyénileg? Az ember kétirányú kommunikációs ciklusa tökéletes kell, hogy legyen, olyannyira tökéletes, hogy az észrevehetetlenségig természetes legyen. 

Ha e két dolog megvan, akkor az ember most már megtanulhatja a szokások részleteit, amelyekből összeáll az az eljárásmód, amelyet „jó modornak” tekintenek abban a csoportban, amellyel kapcsolatban van. 

Azután, ha az ember megfelelően alkalmazza a PR technológiáját, PR-ja sikeres lesz. 

Fontosság

Az emberek neheztelnek azokra, akik nem tulajdonítanak nekik fontosságot. A „jó modor” egyik nagyon fontos eleme hogy fontosságot tulajdonítunk más embereknek.
Meglátni és nyugtázni az emberek létezését: ez egy módja annak, ahogyan fontosságot tulajdonítunk nekik.

Önnek fogalma sincs róla, milyen fontosak az emberek. Ebben van egy fordított arányosság: azok, akik alul vannak, sokkal nagyobb fontosságot tulajdonítanak saját maguknak, mint azok, akik a csúcson vannak, és valóban fontosak. Egy takarítónő saját fontosságára vonatkozó elképzelése messze meghaladja egy sikeres vezérigazgatóét!  

Ha semmibe veszed az embereket, megjárod. 

A hízelgés nem valami hasznos, és sokszor gyanús, mivel nem őszinte meggyőződésből fakad, és csak egy bolond nem veszi észre a benne lévő hamisságot. 

Egy személy fontosságát azzal tesszük nyilvánvalóvá számára, hogy tiszteletet mutatunk iránta, illetve egyszerűen azzal, hogy biztosítjuk arról, hogy látható és elfogadható. 

Látni valakit és nyugtázni a létezését a fontossága elismerését jelenti. 

Ha ismerjük a nevét és a kapcsolatait, az szintén megerősíti a fontosságát. 

A saját fontosságunk hangoztatása nagyjából annyira elfogadható, mint döglött macska az esküvőn.

Az emberek értékesek és fontosak. Akár nagyok, akár kicsik, fontosak. 

Ha ezt tudja, félig már el is sajátította a jó modort.  

Így már jöhet a PR. 

Kommunikáció

A kétirányú kommunikációs ciklus fontosabb a tartalomnál. 

A kommunikáció tartalma, a jelentés, amit át kell juttatni a másikhoz vagy másokhoz, másodlagos a kétirányú kommunikációs ciklus tényéhez képest. 

Egy kommunikáció, ami csak egy irányban mozog, soha sem hoz létre kétirányú kommunikációs ciklust. Társadalmi szituációkban e nélkül nem fogják elfogadni a személyt.

A jó modor megkíván egy kétirányú kommunikációs ciklust az illető maga és egy másik személy között.

A kommunikáció azért létezik, hogy válaszoljanak rá, vagy hogy használják. 

Először léteznie kell egy olyan kommunikációnak, ahol a kommunikációs ciklus rendben van, mielőtt az még bármiféle üzenetet hordozhatna. 

Üzenetek nem haladnak olyan vonalakon, amelyek nem léteznek. Annak a vonalnak, illetve útvonalnak, amelyen a kommunikáció halad az egyik személytől a másikig, léteznie kell. 

A reklám mindig megsérti ezt. „Vegyen Babzabát!” Bele a puszta levegőbe. A vonalat valami másnak kell megalapoznia. És a vonalnak olyannak kell lennie, hogy vagy használatban, vagy vásárlásban megnyilvánuló választ váltson ki. 

Mulatságos példa volt erre egy olyan levélíró, aki minden bevezetés vagy indok nélkül arra szólított fel embereket, hogy vegyenek meg egy több ezer dolláros terméket, és még a használatát vagy az értékét sem magyarázta el. Visszajelzés: nulla. Nem volt kommunikációs vonal. Névre szóló levelet írt, de valójában nem szólt senkihez. 

Társadalmi érintkezés során a kommunikációs ciklust meg kell alapozni, mielőtt megtörténhet a beszélő bármiféle elfogadása. Ezután az ember már átjuttathatja az üzenetet. 

A jó modor kétirányú kommunikációs ciklust kíván. Ez még a baráti levelekre és telefonhívásokra is igaz. 

Ebből adódik, hogy az ember „távozáskor jó éjszakát kíván a ház asszonyának”. 

Az embernek ahhoz, hogy jó legyen a modora, tényleg meg kell értenie a kétirányú kommunikációs ciklust. 

Kétirányú kommunikációs ciklus nélkül a PR elég siralmas ügy. 

Szertartások

Ha az amerikai indiánok megbeszéléseinek szertartása annyira pontos és összetett volt, ha ezer más primitív népnek voltak precíz társas viselkedési normái és megszólításai, akkor nem túlzás megkívánni a modern embertől is, hogy jó modora legyen. 

Ám napjainkban a „jó modor” kevésbé kézzelfogható, mint egykor volt. Ez azért van így, mert a sokféle nép és szokás összekeveredése hajlamos lerombolni az olyan szokásmintákat, amelyek egykor a kisebb egységekben jól megalapozottak voltak. 

Úgy tűnik tehát, hogy a slampos modor korának vagyunk szemtanúi. 

Ez nem mentség a rossz modorra. 

Az embernek kiváló modora lehet csupán azáltal, hogy figyelembe veszi: 

a) az emberek fontosságát, 

b) a kétirányú kommunikációs ciklust, 

c) a helyi formaságok mint helyes viselkedés betartását.

Ezek az elsődlegesen elengedhetetlen követelmények a PR-emberek számára.

Erre az alapra elfogadható PR-jelenlétet lehet felépíteni, ami sikeressé teszi a PR-t. 

A PR-TECHNOLÓGIA SEGÍT JOBBÁ TENNI A VILÁGOT
Az ember képes a közösség egészére hatni a public relations technológiával.
Megfelelő számú közönségen elkészített felmérés…
…kimutatja azt az aggodalmat, ami leginkább reális a közönségnek.
Ezután ki lehet dolgozni egy programot a csoport számára, amely előreviszi a céljaikat, és ami így már elnyeri a közösség támogatását.
Az eredmény megnövekedett együttműködés azokkal az akciókkal, amelyek javítják a társadalom és a világ állapotát.

az udvariasnak és jó modorúnak tartott viselkedés- és cselekvésmód.

az udvarias viselkedés hivatalos szabályai egy társadalomban vagy egy adott csoportban.