FELADAT >> 6. Olvassa el az „Alapvető fogalmak és meghatározások” című részt.

ALAPVETŐ KIFEJEZÉSEK ÉS MEGHATÁROZÁSOK

A szociális személyiség gyakran annyira bele van süppedve a saját nehézségeibe, hogy nem képes meglátni, hogy lehetséges a javulás. Számára a balszerencséi és gyötrelmei „csupán az élet” vagy „a dolgok már csak ilyenek”. Fogalma sincs arról, hogy létezik olyan, hogy antiszociális személyiség, vagy hogy egy (vagy több) ilyen teszi nyomorúságossá az életet a számára.

A lehetséges bajforrás életében vannak időszakok, amikor jól megy neki.

De amikor az elnyomó személy hatása alá kerül...

...kezd rosszul menni neki. Lehet, hogy megbetegszik, vagy balesetek történnek vele, és egészében véve rosszabbul megy sora.

Ahhoz, hogy felismerjük, hogy létezik ilyen állapot, meg kell értenünk, mi is ez az állapot. A következőkben megtalálja azokat az alapvető kifejezéseket és meghatározásokat, amelyek segítenek önnek felfedezni és kezelni az antiszociális személyiségeket, és azokat, akikre ezek a személyek hatással vannak. Ahhoz, hogy az egyént érő elnyomást sikeresen célba vegyük és kezeljük, ezeket meg kell érteni.

elnyomó személy (SP): olyan személyt jelent, aki arra törekszik, hogy elnyomjon, vagy elhallgattasson minden jobbító szándékú tevékenységet vagy csoportot. Az elnyomó személy elnyomja a környezetében lévő embereket. Ez az a személy, akinek a viselkedése pusztító szándékú. Az „elnyomó személy” az „antiszociális személyiség” másik elnevezése.

potenciális bajforrás (PTS): Olyan személy, aki valamilyen módon kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel, illetve egy ilyen személy hatása alatt áll. Azért hívjuk potenciális (lehetséges) bajforrásnak, mert sok bajt okozhat magának és másoknak.

Azt, hogy valaki potenciális bajforrás, nem az mutatja, hogy az illető megfélemlítettnek látszik, vagy nem vidám, vagy baja van a főnökével. Nem ezek azok a dolgok, amelyek megmutatják, hogy valaki PTS-e. Annak nagyon pontos indikátorai vannak.

A PTS kapcsolatban áll egy SP-vel, aki ellenséges vele. Az elnyomó személy akadályozza a potenciális bajforrást abban, hogy működjön az életben. Így tehát a potenciális bajforrásnak jól mehetnek a dolgai az életben vagy valamilyen tevékenységben, de amikor találkozik az elnyomó személlyel (aki valahogy leértékeli, vagy lekicsinyli őt vagy az erőfeszítéseit), vagy ha az elnyomó személy hatása alá kerül, rosszabbul lesz.

A potenciális bajforrásnak jól megy, vagy nem megy jól, és aztán jól megy, és aztán nem megy jól. És amikor nem jól megy neki, akkor néha beteg.

Egy ilyen állapotban levő személy hullámvasutazik. A hullámvasutazás kifejezés javulást és romlást jelent – a személy javul, romlik, javul, romlik. Nevét a vidámparki vasútról kapta, amely emelkedik, aztán meredeken lezuhan.

A lehetséges bajforrás egy másik mutatója, hogy elnyomás jelenlétében a személy hibákat követ el. Ha valaki hibázik vagy ostoba dolgokat csinál, az azt bizonyítja, hogy elnyomó személy van jelen abban a környezetben.

A PTS embereknek típusai is vannak. Az alapvető típusok a következők.

I-es típusú PTS:

A PTS személyek első típusába tartozik az, aki jelenlegi környezetében egy elnyomó személlyel áll kapcsolatban vagy összeköttetésben. „Kapcsolatban állni” itt azt jelenti, hogy a közelében van, vagy valamilyen módon kommunikációban van vele, és ez lehet társasági, családi vagy üzleti kapcsolat is.

Az I-es típusú PTS jelenlegi környezetében van egy elnyomó személy, aki megpróbálja szétzúzni és leértékelni őt.

Egy művésznek lehet egy körülötte lebzselő „barátja”, aki valójában csak a munkáját és törekvéseit leértékelő elnyomó személy. A művész megbetegedhet, vagy feladhatja a munkáját.

Egy ügyvezető – akinek egy munkatársa elnyomó személy – hullámvasutazik, és azon kaphatja magát, hogy hibázik a munkájában, kudarcok érik, vagy megbetegszik.

Aki közvetlen kapcsolatban áll valakivel, aki önjobbító törekvéseit ellenzi, az PTS.

Az is lehetséges, hogy a személy jobbító tevékenységben vesz részt, hogy fejlessze képességeit, és javítsa a saját és mások életét. Egy ilyen egyén kapcsolatban állhat egy elnyomó személlyel. Az SP támadja az ilyen jobbító tevékenységeket és azokat, akik ebben részt vesznek, mivel az elnyomó retteg attól, hogy bárki is erősebb vagy jobb képességű lesz.

Így azok, akik közvetlen kapcsolatban állnak olyan személyekkel (például házassági vagy családi kötelék révén), akik ismerten antagonisztikusak a jobbító tevékenységekkel szemben, PTS-ek. Gyakorlatilag az ilyen emberekre – még ha barátságosan közelítenek is a Szcientológiához – folyamatosan akkora nyomást gyakorolnak olyan személyek, akiknek túlzott befolyása van rájuk, hogy nagyon rossz haladást vagy javulást mutatnak, és érdeklődésük kizárólag arra irányul, hogy bebizonyítsák, hogy az antagonisztikus elemnek nincs igaza.

II-es típusú PTS:

A PTS második típusánál valaki vagy valami az illető jelen idejű környezetében egy múltbeli elnyomást restimulál. Amikor a személy restimulált állapotban van, egy rossz múltbeli emlék lép újra működésbe azoknak a jelenbeli hasonló körülményeknek a hatására, amelyek megközelítik a múltbeli körülményeket, és a személy azt a fájdalmat és azokat az érzelmeket élheti át, amelyeket a múltbeli emlék tartalmaz. Egy II-es típusú PTS esetében a személynek még csak látnia sem kell az elnyomó személyt ahhoz, hogy PTS -szé váljon, hanem azzá válhat valami olyan dolognak a puszta látványától, amely az elnyomóra emlékezteti.

A II-es típusú PTS-t valaki vagy valami a jelenlegi környezetében egy elnyomó személyre emlékezteti. A tényleges elnyomó nincs jelen, befolyása mégis érezhető.

Például, ha valakit egy postás nyomott el, és lát egy postaládát, amikor a postás nincs is a közelben, ez már elég lehet ahhoz, hogy hullámvasutazást indítson el az illetőnél.

A II-es típusú PTS-nek mindig van egy látszólagos elnyomója, aki nem az elnyomó maga; a PTS összetéveszti a kettőt, és csak a restimuláció miatt viselkedik PTS-ként, nem pedig elnyomás miatt.

Fontos tudni, hogy az elnyomó mindig egy személy, egy lény vagy egy lényekből álló csoport. Az elnyomó nem egy körülmény, egy probléma vagy egy következtetés, döntés vagy elhatározás, amit az egyén maga hozott.

A II-es típusú PTS-t jól meghatározott Szcientológia eljárásmódokkal kezeljük. Ezek pontos, komplett kérdéssorozatok, amelyeket a Szcientológia egy képzett gyakorlója azért tesz fel, illetve utasítások, amelyeket azért ad ki, hogy a személynek segítsen kideríteni dolgokat saját magáról, és javítani az állapotán. A Szcientológia eljárások, amelyekben a II-es típusú PTS részesül, segítenek a személynek az elnyomó megtalálásában, és abban, hogy az SP-nek a PTS-re gyakorolt indokolatlan befolyását teljesen lecsökkentsék.

III-as típusú PTS:

Ebben az esetben a II-es típusú PTS látszólagos SP-je (elnyomó személye) kiterjed az egész világra, és gyakran több van belőle, mint ahány ember a Földön – ezt a személyt ugyanis kísértetek és démonok veszik körül, és ezek szaporítják a látszólagos SP-k számát, noha csupán képzeletbeli lények.

A III-as típusú PTS is egy múltbeli elnyomás befolyása alatt áll, de az ő számára a jelenlegi környezet tele van elnyomókkal.

A III-as típusú PTS többnyire elmegyógyintézetekben található. Legjobban azzal lehet segíteni rajta, hogy biztonságos környezetet, csendet, nyugalmat biztosítunk a számára, és nem adunk neki egyáltalán semmilyen mentális jellegű kezelést. Meg kell kapnia bármilyen szükséges, kíméletes természetű orvosi kezelést.

Gyakran a PTS személy sejti a legkevésbé, hogy ő PTS. Lehet, hogy átmenetileg vagy pillanatnyi időre vált azzá. És lehet, hogy nagyon enyhén vált azzá. Vagy esetleg nagyon PTS, és már hosszú ideje az. Ezért a legeslegelső lépés az állapot kezelése érdekében az, hogy megértsük a potenciális bajforrásokkal és az elnyomó személyekkel kapcsolatos technológia alapjait, hogy kezelni lehessen a helyzetet.

És LEHET kezelni!

az az idő, amely most van, és majdnem olyan gyorsan múlttá lesz, ahogy a megfigyelés történik. Ezt a kifejezést tágabb értelemben a most létező környezetre alkalmazzuk.

a potential trouble source (potenciális bajforrás) rövidítése. Lásd a potenciális bajforrás címszót.

javulás és romlás – a személy jobban lesz, rosszabbul lesz, jobban lesz, rosszabbul lesz. Nevét a vidámparki vasútról kapta, amely emelkedik, aztán meredeken lezuhan.

egy múltbeli kellemetlen tapasztalat emlékének újbóli működésbe lépése, mely olyan hasonló körülményeknek köszönhető a jelenben, melyek megközelítik a múlt körülményeit.