FELADAT >> 15. Olvassa el a „További adatok a PTS kezeléséről” című részt.

TOVÁBBI ADATOK A PTS KEZELÉSÉRŐL

Aki saját vagy egy másik hullámvasutazó személy életére PTS-technológiát alkalmaz, egy sajátos körülménnyel találkozhat: a PTS személy kifogástalanul végrehajtja a vele vagy tevékenységeivel ellenséges személy kezelésének szabványlépéseit, az ellenséges forrás azonban továbbra is ellenszenvvel viseltetik a PTS személlyel és/vagy annak tevékenységeivel kapcsolatban. Ebben az esetben szükségessé válhat a kezelést felváltó lépés, a kapcsolatmegszakítás.

A kapcsolatmegszakítás fogalma a kommunikációhoz való joggal függ össze.

Minden lénynek talán legalapvetőbb joga a kommunikációhoz való jog. E szabadság nélkül más jogok is csorbulnak.

A kommunikáció azonban kétirányú áramlás. Ha az embernek joga van a kommunikációhoz, akkor joga kell, hogy legyen ahhoz is, hogy a másiktól származó kommunikációt ne fogadja. A nem kommunikálás jogának ez a fogalma adja meg a jogunkat a magánélethez.

Ezek a jogok annyira alapvetők, hogy a kormányok törvénybe foglalták őket – tanú erre az amerikai Bill of Rights.

Ám a csoportok kisebb-nagyobb mértékben mindig szabályozták ezeket a jogokat. A kommunikáció szabadságával ugyanis együtt járnak bizonyos megállapodások és kötelezettségek.

Példa erre a házasság: egy monogám társadalomban az a megállapodás, hogy az ember egyszerre csak egy személlyel van házastársi kapcsolatban. Ez a megállapodás kiterjed arra is, hogy csak a házastársával van szexuális kapcsolatban, és senki mással. Így, amennyiben Sári, a feleség Péteren, a férjén kívül viszonyt kezd valaki mással, az a házassági megállapodás és fogadalmak megsértése. Péternek joga van ragaszkodni ahhoz, hogy vagy ez a kommunikáció, vagy a házasság szűnjön meg.

Kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot

Ezen a tanfolyamon már találkozott a „kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot” kifejezéssel. Ez egyszerűen ennyit jelent.

A kezelni kifejezés, amennyiben a PTS-technológiával kapcsolatban használják, többnyire a helyzet elsimítását jelenti egy másik személlyel, azáltal hogy alkalmazzuk a kommunikáció technológiáját.

A kapcsolatmegszakítás kifejezés definíciója: az egyén által hozott öndeterminált döntés arról, hogy nem lesz kapcsolatban egy másik személlyel. Ez a kommunikációs vonal (az útvonal, amely mentén a kommunikáció az egyik embertől a másikig halad) elvágását jelenti.

A „kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot” alapelv minden csoportban létezik.

Ez nagyon hasonló ahhoz, ahogy egy bűnözővel próbálnak meg eljárni. Ha nem hajlandó kezelni a helyzetet, a társadalom az egyetlen másik megoldáshoz folyamodik: „megszakítja” a bűnöző kapcsolatát a társadalommal. Más szóval, az illetőt eltávolítják a társadalomból, és bebörtönzik, mivel se nem kezeli a problémáját, se pedig nem vet más módon véget a mások elleni bűncselekmények elkövetésének.

Ugyanilyen helyzettel találja magát szembe az előbb említett példában Péter, a férj. Az optimális megoldás: kezelni Sárival, a feleséggel a helyzetet és azokat az alkalmakat, amikor megsértette a csoportjuk (házasságuk) megállapodásait. Ám ha Péter nem képes kezelni a helyzetet, akkor nem marad más választása, mint megszakítani a kapcsolatot (elvágni a házasság kommunikációs vonalait, még ha csak különválással is). Mást tenni végzetes lenne, mivel olyan valakivel áll kapcsolatban, aki antagonisztikus a csoport (a házasság) eredeti megállapodásaival, fogadalmaival és kötelezettségeivel szemben.

Egy személy PTS-szé válhat azáltal, hogy kapcsolatban áll valakivel, aki antagonisztikus vele szemben. A PTS-állapot megoldása érdekében vagy kezeli a másik személy ellenségességét (ahogyan az ezen a tanfolyamon teljes egészében megtárgyalásra kerül), vagy utolsó menedékként, amikor már minden kísérlet kudarcba fulladt, megszakítja kapcsolatát a személlyel. Egyszerűen gyakorolja a kommunikálás vagy nemkommunikálás jogát egy bizonyos személlyel kapcsolatban.

A „kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot” technológiájának alkalmazásával a személy tulajdonképpen nem tesz semmi mást, mint amit bármely társadalom, csoport vagy házasság tett az évezredek során.

A kapcsolatmegszakítás joga

Korábban a kapcsolatmegszakítás alkalmazását a Szcientológiában eltöröltük, miután néhányan visszaéltek vele: elmulasztották azoknak a helyzeteknek a kezelését, amelyeket lehetett volna kezelni, és lusta hozzáállással vagy felelőtlenül megszakították a kapcsolatot, így az eredetinél is rosszabb helyzeteket teremtettek, mivel ez helytelen akció volt.

Ezenkívül ott voltak azok is, akik csak úgy tudtak túlélni, hogy a Szcientológia vonalain éltek – továbbra is kapcsolatban akartak maradni a szcientológusokkal. Ezért úgy ordítottak, ahogy a torkukon kifért, ha valaki a „kezelni, vagy megszakítani a kapcsolatot” techjét merészelte alkalmazni.

Ez a szcientológusokat hátrányos helyzetbe hozta.

Nem tagadhatjuk meg a szcientológusoktól azt az alapvető szabadságot, amely mindenki másnak megadatik: az ember jogát arra, hogy eldönthesse, kivel kíván és kivel nem kíván kommunikálni. Elég baj az, hogy vannak kormányok, amelyek erőszak alkalmazásával próbálnak embereket megakadályozni abban, hogy azok megszakítsák velük a kapcsolatot.

A helyzet egyszerűen az, hogy a kapcsolatmegszakítás létfontosságú eszköz a PTS-ség kezelésében, és nagyon hatékony tud lenni, ha helyesen használják.

Ezért a kapcsolatmegszakítás techjének használatát visszaállítottuk, rábízva azokra, akik alapos és standard képzésben részesültek az elnyomók és potenciális bajforrások kezelésének technológiájában.

Antagonisztikus források kezelése

Az esetek nagy többségében, amikor a személynek van egy olyan családtagja vagy közeli társa, aki antagonisztikusnak mutatkozik vele kapcsolatban, nem igazán arról van szó, hogy az antagonisztikus forrás azt akarja, hogy a PTS ne legyen jobban. Leggyakrabban a PTS személy tevékenységével kapcsolatos helyes információk hiánya okozza a problémát vagy zaklatottságot. Ilyen esetben, ha egyszerűen engedjük, hogy a PTS megszakítsa a kapcsolatot, az nem segít a helyzeten, és valójában csak a helyzettel való nemkonfrontálás lenne. Elég gyakori, hogy a PTS csak csekély mértékben képes konfrontálni (meghátrálás vagy kitérés nélkül szembenézni) a személlyel és a helyzettel. Ezt nem nehéz megérteni az alábbi tények tükrében:

a) ahhoz, hogy PTS legyen, a PTS-nek először káros, túlélésellenes tetteket kellett elkövetnie az antagonisztikus forrás ellen; és

b) ha valaki ilyeneket követett el, akkor a konfrontálási képessége és a felelőssége csökken.

Amikor az e tanfolyam adatait használó személy egy másik embernek segítve azt találja, hogy a személy az egyik családtagjától PTS, akkor nem javasolja, hogy a személy szakítsa meg a kapcsolatot az antagonisztikus forrással. Azt tanácsolja a PTS személynek, hogy kezelje.

A kezelés egy ilyen szituációra az, hogy a PTS személyt megtanítjuk a PTS-ség és elnyomás technológiájára, és aztán ügyesen és határozottan végigvezetjük azokon a lépéseken, amelyek ahhoz szükségesek, hogy helyreállítsa a jó kommunikációt az antagonisztikus forrással. Így például ha a PTS személy egy szcientológus, akkor ezek a lépések végül is megoldják a helyzetet azáltal, hogy megértést hoznak létre az antagonisztikus forrás részéről azzal kapcsolatban, hogy mi is a Szcientológia, és hogy a PTS személy miért érdeklődik iránta, és miért foglalkozik vele.

Mikor alkalmazzuk a kapcsolatmegszakítást?

Az ember találkozhat olyan szituációval, hogy valaki ténylegesen kapcsolatban áll egy elnyomó személlyel, jelen időben. Ez egy olyan személy, akinek a rendes működési alapja olyan, hogy másokat kisebbé, kevésbé képessé, kevésbé erőteljessé tesz. Ez a személy egyáltalán nem akarja, hogy bárki is jobban legyen.

Igazság szerint az SP teljesen és tökéletesen retteg attól, hogy valaki erősebbé válik.

Ilyen esetben a PTS személy semmire sem fog jutni azzal, ha „kezelni” próbálja az illetőt. A megoldás a kapcsolat megszüntetése.

Az, hogy a kapcsolatmegszakítást hogyan végzik, a körülményektől függ.

Példa: A személy, mondjuk, egy elmegyógyászati klinika szomszédságában lakik, és PTS-nek érzi magát e miatt a környezet miatt. Az ellenszer egyszerű – elköltözhet egy másik helyen lévő lakásba. Nem kell semmilyen „szakítólevelet” írnia az elmegyógyászati klinikának. Egyszerűen környezetet változtat – ami valójában kapcsolatmegszakítás az elnyomó környezettel.

Példa: Valaki felfedezi, hogy a munkahelyén az egyik alkalmazottja SP – pénzt lop, elüldözi a fogyasztókat, kinyírja a többi alkalmazottat, és nem tér jó útra, bármit tesznek is. A kezelés roppant egyszerű – a PTS elbocsátja őt, és ezennel a dolog véget ér!

Az a jog, hogy valakivel kommunikáljon (vagy ne kommunikáljon), az egyén elidegeníthetetlen szabadságjoga. Ennek a jognak a gyakorlása és az elnyomó személlyel való kapcsolat megszakítása semmilyen körülmények között nem szolgálhatnak igazolásul semmiféle helyi törvény megsértésére.

A kapcsolatmegszakítás technológiája elengedhetetlen a PTS-ek kezelésében. Életeket menthet és mentett is meg, számtalan bajtól és feldúltságtól óvhat és óvott is meg. Meg kell őrizni, és helyesen kell használni.

(Jogok törvénye) az Egyesült Államok alkotmányának 1791-es kiegészítése, amely bizonyos jogokat biztosít az embereknek, többek között a szólás- és vallásszabadságot. Ezenkívül megtiltja, hogy a rendőrség és más hivatalos szervek megfelelő indok és felhatalmazás nélkül átkutathassák valakinek a házát vagy irodáját, illetve elkobozzák valamely tulajdonát.

a monogámia intézményét támogató. A monogámia azt jelenti, hogy valaki egy időben csak egyetlen személlyel él házasságban.

az az útvonal, amelyen egy kommunikáció az egyik személytől a másikig áramlik.

a suppressive person (elnyomó személy) rövidítése. Lásd az elnyomó személy címszót.

öndeterminált döntés, amelyet az egyén hoz azzal kapcsolatban, hogy nem lesz kapcsolatban egy másik személlyel. Ez a kommunikációs vonal elvágása (a kommunikációs vonal az az út, amelyen egy kommunikáció halad az egyik személytől a másikig).