OPDRACHT >> 34. Lees het artikel “Communiceren is leven”

COMMUNICATIE IS LEVEN.

Iemands vermogen om te communiceren kan het verschil betekenen tussen succes of mislukking op alle terreinen van het leven. U zult merken dat diegenen die je kent die succesvol zijn in wat ze ondernemen, over het algemeen een groot vermogen tot communiceren hebben; en dat diegenen die niet succesvol zijn, dat vermogen niet hebben.

Communicatie is niet alleen maar een manier om het in het leven te redden, het is de kern van het leven. Het is een factor die tientallen malen belangrijker is dan alle andere factoren in het begrijpen van het leven en in het tot een succes maken van uw eigen leven.

We hebben instinctief ontzag voor grote kunstenaars, schilders of musici en de samenleving als geheel ziet ze als niet helemaal gewone mensen. En dat zijn ze ook niet. Maar het begrijpen en vakkundig gebruiken van communicatie is niet voorbehouden aan de kunstenaar, het is weggelegd voor iedereen.

Als we het onderwerp communicatie in zijn totaliteit bekijken, ontdekken we al gauw dat er op de keper beschouwd maar heel weinig mensen om ons heen zijn die werkelijk communiceren, en dat er velen zijn die denken dat ze communiceren terwijl ze dat niet doen.

Soms lijkt het dat het beter is om niet te communiceren dan wel te communiceren, maar dat is nooit werkelijk het geval. Communicatie is het middel waarmee alle dingen kunnen worden opgelost. Maar we beschikten vóór Scientology niet over inzicht in wat communicatie is.

Grondige kennis van de communicatieformule en begrip van de mogelijkheden om alle problemen bij de toepassing ervan te herkennen en corrigeren, zijn hoogstnoodzakelijke hulpmiddelen voor een succesvol leven. Met de informatie en de oefeningen van deze cursus kan men beginnen de weg naar succes in te slaan. En men kan op dit gebied een professioneel niveau bereiken in Scientology Kerken op de Hubbard Professionele TR Cursus. Daar is deskundige supervisie en volledige informatie over het onderwerp beschikbaar voor diegenen die hun vermogen om te communiceren willen perfectioneren.

Communicatie is leven.

Zonder communicatie zijn we voor iedereen dood.

In die mate dat we kunnen communiceren, zijn we levend.