OPDRACHT >> 8. Lees: “Pluspunten”

PLUSPUNTEN

Er zijn één of meer omstandigheden die men aantreft wanneer een situatie of gebeurtenis logisch is. Dit worden pluspunten genoemd. Een pluspunt is een op waarheid berustend gegeven, dat in orde wordt bevonden als het getoetst wordt aan de volgende lijst van logische omstandigheden.

Pluspunten tonen de aanwezigheid van logica en het goede verloop van iets of de waarschijnlijkheid daarvan aan.

Wanneer in een afdeling of organisatie verbeteringen optreden of een plotselinge positieve verandering plaatsvindt, moet men de oorzaak daarvan vinden; men weet dan wat succesvol was en kan dat dan versterken. Een dergelijk feitenonderzoek wordt gedaan aan de hand van pluspunten. 

Hier volgen de pluspunten:

GERELATEERDE FEITEN BEKEND. (Alle Gerelateerde feiten bekend.) 

Gerelateerde feiten bekend

JUISTE VOLGORDE VAN GEBEURTENISSEN. (Gebeurtenissen in werkelijke volgorde.)

Juiste volgorde van gebeurtenissen

VERMELDING VAN TIJD.
(Tijd wordt naar behoren vermeld.)

Vermelding van tijd

GEGEVENS ZIJN FEITELIJK BEWEZEN.
(Gegevens moeten feitelijk zijn, dat wil zeggen, waar en geldig.)

Gegevens zijn feitelijk bewezen

JUISTE RELATIEVE BELANGRIJKHEID.
(De belangrijke en onbelangrijke zaken zijn correct gesorteerd.)

Juiste relatieve belangrijkheid

VERWACHTE TIJDSDUUR. (Gebeurtenissen vinden plaats of worden uitgevoerd in de tijd waarin men ze normaal gesproken zou verwachten.) 

Verwachte tijdsduur

VOLDOENDE GEGEVENS. (Geen gebieden van weggelaten gegevens die de situatie zouden beïnvloeden.)

Voldoende gegevens

TOEPASSELIJKE GEGEVENS. (De gegevens die aangereikt worden of beschikbaar zijn, hebben betrekking op de kwestie die speelt en niet op iets anders.)

Toepasselijke gegevens

DE JUISTE BRON.
(Niet de verkeerde bron.)

De juiste bron

HET JUISTE DOELWIT.
(Niet in een richting die onjuist zou zijn voor de situatie.)

Het juiste doelwit

GEGEVENS JUIST GECLASSIFICEERD. (Gegevens uit twee of meer klassen van materiaal worden niet aangereikt alsof ze in dezelfde klasse zouden zitten.)

Gegevens juist geclassificeerd

GELIJKHEID VAN DINGEN DIE GELIJK ZIJN.
(Niet overeenkomstig of verschillend.)

Gelijkheid van dingen die gelijk zijn

OVEREENKOMST TUSSEN DINGEN DIE MET ELKAAR OVEREENKOMEN.
(Niet gelijk of verschillend.)

Overeenkomst tussen dingen die met elkaar overeenkomen

VERSCHIL TUSSEN DINGEN DIE VERSCHILLEND ZIJN.
(Niet gelijk of overeenkomstig gemaakt.)

Verschil tussen dingen die verschillend zijn

Om te ontdekken waarom dingen verbeterden zodat deze dingen herhaald kunnen worden, is het van essentieel belang om de feitelijke pluspunten zoals die hierboven vermeld staan bij hun naam te noemen.

Per slot van rekening zijn het de pluspunten die ervoor zorgen dat dingen goed gaan.

Niet weten

Je kunt over alles altijd iets weten.

Het is een wijs man die zich, wanneer hij wordt geconfronteerd met conflicterende gegevens, realiseert dat hij in ieder geval één ding weet – dat hij NIET weet.

Wanneer hij dat begrijpt, kan hij vervolgens actie ondernemen om erachter te komen.

Als hij de gegevens waarmee hij wordt geconfronteerd evalueert op basis van de bovenstaande punten, kan hij de omstandigheden verklaren. Vervolgens kan hij een logische conclusie trekken.

Oefeningen

Het is noodzakelijk dat je je eigen voorbeelden van de schendingen van logica uitwerkt.

Wanneer je dit hebt gedaan, zul je de vaardigheid hebben opgedaan om gegevens in omstandigheden uit te sorteren.

Wanneer je gegevens kunt uitsorteren en hier bekwaam in wordt, zal het moeilijk worden om je voor de gek te houden. Je zult de eerste essentiële stap hebben gezet naar het begrijpen hoe je van welke omstandigheden dan ook een correcte inschatting maakt.

één of meer omstandigheden die men aantreft wanneer een situatie of gebeurtenis logisch is. Pluspunten tonen de aanwezigheid van logica en het goede verloop van iets of de waarschijnlijkheid daarvan aan.

onder ogen gekregen, oog in oog gekomen met.