KURSUPPGIFT >> 8. Läs ”Pluspoints”.

PLUSPOINTS

Det finns en eller flera förutsättningar som existerar när en situation eller omständighet är logisk. Dessa kallas pluspoints. En pluspoint är ett sant datum som befinns vara sant när det jämförs med följande lista med logiska förutsättningar.

Pluspoints visar var logik existerar och var saker går rätt eller sannolikt kommer att göra det.

Då saker blir bättre eller det sker en plötslig förbättring i ett område eller en organisation, skall orsaken till detta hittas för att förstärka det som var framgångsrikt. En sådan undersökning görs med hjälp av pluspoints. 

Pluspoints är som följer: 

RELEVANTA FAKTA ÄR KÄNDA. (Samtliga relevanta fakta kända.) 

Relevanta fakta är kända

HÄNDELSER I RÄTT ORDNINGSFÖLJD. (Saker i faktisk ordningsföljd.)

Saker i rätt ordningsföljd

TIDEN ÄR noterad.
(Tiden är korrekt noterad.)

Tiden är korrekt

DATA ÄR BEVISLIGEN SANNA.
(Data måste vara faktiska, dvs. sanna och gällande.)

Data är bevisligen sanna

KORREKT BEDÖMNING AV VIKTIGT OCH INTE VIKTIGT.
(Det viktiga och det oviktiga är korrekt utsorterade.)

Korrekt relativ viktighet

FÖRVÄNTAD TID. (Saker sker eller görs på den tid man rimligen kan förvänta att de görs.) 

Förväntad tid

ADEKVATA DATA. (Inga områden av utelämnade data som skulle påverka situationen.)

Adekvata data

TILLÄMPLIGA DATA. (De data som presenteras eller är tillgängliga är tillämpliga till föreliggande ämne och inte något annat.)

Tillämpliga data

KORREKT KÄLLA.
(Inte fel källa.)

Korrekt källa

KORREKT MÅLTAVLA
(Går inte i en riktning som skulle vara fel för situationen.) 

Korrekt target

DATA I SAMMA KATEGORI. (Data från två eller fler olika kategorier av material inte införda som samma kategori.)

Data i samma kategori

IDENTITETER ÄR IDENTISKA.
(Inte liknande eller olika.)

Identiteter är identiska

LIKHETER ÄR LIKA.
(Inte identiska eller olika.) 

Likheter är lika

OLIKHETER ÄR OLIKA.
(Inte gjorda att vara identiska eller liknande.)

Olikheter är olika

När man tar reda på varför saker blev bättre så att de kan upprepas, är det livsviktigt att namnge de faktiska pluspoints enligt ovan.

Pluspoints är, trots allt, vad som får saker att gå rätt.

Inte veta

Man kan alltid veta någonting om något.

Den som stöter på motstridiga data och inser att han vet åtminstone en sak – att han inte vet, är en vis man.

Om han förstår det kan han sedan vidta åtgärder för att få reda på mer.

Om han utvärderar de data som han får reda på mot sakerna ovan kan han klara upp situationen. Sedan kan han dra en logisk slutsats.

Övningar

Det är nödvändigt att du arbetar ut dina egna exempel på de punkter som beskrivs här i som bryter mot logik.

Genom att göra så kommer du att skaffa dig skicklighet i att sortera ut en situations data.

När du kan sortera ut data och blir skicklig i det, kommer det att bli mycket svårt att lura dig och du kommer att ha tagit det första viktiga steget mot att få en korrekt uppfattning av varje situation.

vilket som helst av flera förhållanden som existerar när en situation eller omständighet är logisk. Pluspoints visar var logik existerar och var saker går rätt eller sannolikt kommer att göra det.