KURSUPPGIFT >> 22. Läs ”Organiseringsplan med sju divisioner”.

ORGANISERINGSPLANEN MED SJU DIVISIONER

Alla organisationer behöver en exekutiv struktur som tillhandahåller ledning och samordning av divisionens aktiviteter. På den här organiseringsplanen, leds varje division av en sekreterare. För att tillhandahålla optimal vägledning för divisionerna, finns två exekutivsekreterare. En tillhandahåller vägledning för tre divisioner, och den andra för fyra divisioner. Hela organisationen leds av en verkställande chef. Han arbetar med och genom exekutivsekreterarna, för att övervaka produktionen och expansionen i sin organisation.