OPGAVE >> 13. Læs artiklen ”Træningsøvelser i kommunikation”.

TRÆNINGSØVELSER I KOMMUNIKATION

Nu, da du har opdaget formlen for og bestanddelene i kommunikation, hvordan bruger du så denne viden? Hvordan udfører du i praksis det, du lige har studeret omkring formlen for kommunikation? Hvordan anvender du lovene for kommunikation på en så let og naturlig måde, at de næsten synes at være en del af dig? Hvordan bliver du i virkeligheden effektiv med hensyn til kommunikation?

I Scientologi er der øvelser, der gør enhver i stand til at forbedre niveauet for hans eller hendes kommunikationsfærdigheder. En øvelse er en indlærings- eller uddannelsesmetode, hvor en person udfører en bestemt fremgangsmåde igen og igen for at udvikle den færdighed til fuldkommenhed. Disse kommunikationsøvelser, der kaldes TræningsRutiner (forkortet TRs), beskæftiger sig med de forskellige dele af formlen for kommunikation.

TRs blev oprindeligt udviklet for af uddanne udøvere af Scientologi i dens tekniske anvendelse, da et højt niveau af kommunikationsfærdigheder er vitalt for denne aktivitet. Enhver persons evne til at beherske kommunikationscyklussen, og således kommunikere bedre med andre, kan dog, ved at øve hver del af formlen for kommunikation med disse TRs, blive umådeligt forbedret.

Ved at udføre disse øvelser vil du lære, hvordan du får din kommunikation forstået af andre, og hvordan du virkeligt forstår, hvad de siger til dig – hvordan du kan være det, der sommetider kaldes ”en god lytter,” hvordan du kan styre en kommunikationscyklus, du har med en anden person, og hvordan du genkender og korrigerer andres mislykkede kommunikationscyklusser.

Disse evner er alle af umådelig værdi i dagligdagen. Uanset hvad din beskæftigelse er, eller hvilke aktiviteter du er involveret i, er det essentielt at kunne kommunikere let og sikkert.

Du kan ikke udføre TRs alene; du må udføre dem sammen med en anden person. Det gøres på den måde, at du slår dig sammen med en anden person, som du udfører øvelserne sammen med. Dette gøres skiftevis: når du laver øvelsen, hjælper den anden person dig med at blive dygtig til den. Så bytter I rundt, og du hjælper den anden person, mens han eller hun laver øvelsen. Den handling at hjælpe en anden gennem øvelsen kaldes at træne.

Øvelserne angiver vejledninger for den studerendes og trænerens roller. Når du øver dig på øvelsen, bliver du kaldt en studerende, og personen, der hjælper dig med at komme igennem øvelsen, kaldes træneren.

Det gør ingen forskel, om du først starter som studerende og din partner som træner, eller omvendt. I skiftes begge til at være studerende og træner for at få hinanden igennem øvelserne. Ved at hjælpe hinanden gennem TRs på skift er I begge i stand til at lære, hvordan man bruger kommunikationscyklussen fuldt ud.

Så før du går i lag med TRs, skal du finde en anden person, der kan lave øvelserne med dig på denne måde, hvor du skiftevis er studerende og træner.

Det er yderst vigtigt, at både du og din partner læser alle øvelserne igennem og forstår dem, før I begynder på at udføre dem. Herudover følger der et andet afsnit efter øvelserne, der forklarer, hvordan man korrekt træner nogen. Dette skal også grundigt studeres og forstås, før øvelserne bliver påbegyndt, da det at træne en person har en meget præcis fremgangsmåde. For at opnå de bedst mulige gevinster fra TRs er det vitalt, at der bliver trænet korrekt.

Hver enkelt TR har et nummer og et navn, som simpelthen er betegnelser, der bruges til at referere til hver af dem.

Kommandoerne er de talte anvisninger, der bliver brugt til at starte, fortsætte og stoppe øvelserne ved træning og de spørgsmål og udsagn, der bruges, mens man laver TRs.

Hver øvelse angiver også den position, du skal sidde i.

Den bestemte kommunikationsevne, du sigter imod at opnå på hver TR, er angivet under dens formål.

Hvad der lægges vægt på i træningen giver en oversigt over, hvordan den øvelse skal udføres, og angiver de vigtige punkter, der skal understreges eller lægges særlig vægt på ved træning.

Der er inkluderet talemønster i nogle af øvelserne for at vise, hvordan de forskellige kommandoer eller spørgsmål bliver anvendt i proceduren. I Scientologi betyder ordet talemønster simpelthen en øvelses specielle ordbrug.

Disse øvelser fører til succesfuld kommunikation for enhver, når de gøres omhyggeligt og nøjagtigt som skrevet.

En anvendt religiøs filosofi, udviklet af L. Ron Hubbard, som behandler studiet af viden. Gennem anvendelse af dens teknologi kan man skabe ønskværdige ændringer i livsbetingelserne. Den blev udviklet i løbet af en tredjedel af et århundrede af L. Ron Hubbard. Udtrykket Scientologi er taget fra det latinske ord scio (at vide i ordets bredeste betydning) og det græske ord logos (studiet af). Scientologi er endvidere defineret som ”studiet af og håndteringen af ånden i forhold til sig selv, universer og andet liv.

en indlærings- eller uddannelsesmetode, hvor en person udfører en bestemt fremgangsmåde igen og igen for at udvikle den færdighed til fuldkommenhed.