OPGAVE >> 17. Læs afsnittet ”TR 1”.

TRÆNINGSØVELSER I KOMMUNIKATION

Nummer: TR 1

Navn: At få din kommunikation over

Formål: At opnå evnen til at få en bestemt kommunikation over til en lytter og få den forstået.

Har du nogensinde set nogen, som bare bliver ved med at tale uden nogensinde at vide, om hans kommunikation bliver modtaget eller ej? At få sig selv forstået er en vigtig del af kommunikationsformlen.

Kommandoer: En sætning (med ”sagde han” osv. udeladt) udvælges fra bogen Alice i eventyrland og læses for træneren. Den gentages, indtil træneren er tilfreds med, at den nåede over til, hvor han er.

TR 1

Position: Den studerende og træneren sidder over for hinanden med en behagelig afstand mellem sig.

Hvad der lægges vægt på i træningen: Kommunikationen går fra bogen til den studerende og – som hans egen – til træneren. Den må ikke gå fra bogen til træneren. Den skal lyde naturlig, ikke kunstig. Diktion (måden man udtaler ord på) og deklamering (kunsten at tale offentligt og manererne vedrørende dette) har intet med det at gøre. Lydstyrke kan have det.

Træneren skal have modtaget kommunikationen (eller spørgsmålet) tydeligt og have forstået den, før han siger: ”Godt.”

Der er ingen speciel betydning forbundet med brugen af bogen Alice i eventyrland. I denne øvelse siger du noget fra en bog i stedet for selv at finde på det.

Enhver idé, som du gør til din, er din. Når du tager en idé fra en bog, bliver det til din idé, og så viderebringer du den til en anden person som din idé. Øvelsen bliver trænet på den måde. Kommunikationen er ikke fra bogen til træneren. Den er fra bogen til den studerende, og så udtrykker den studerende idéen, idet han gør den til sin egen, til træneren på en sådan måde, at den ankommer hos træneren.

Vi ved med det samme, at en person ikke kan kommunikere, når han ikke kan udføre dette grundlæggende trin: at tage en idé, eje den og så kommunikere den til en anden.

Under træningen vil vi have den studerende til at finde en frase i Alice i eventyrland og så tage den som sin egen idé og kommunikere den direkte til træneren. Han kan sige den samme frase igen og igen, hvis han vil, på en hvilken som helst måde han ønsker at sige den, indtil træneren fortæller ham, at han mener, at kommunikationen er ankommet.

Det er hensigten, som kommunikerer, ikke ordene. Når hensigten om at kommunikere til en person kommer over, vil kommunikationen ankomme.

Hensigten skal kommunikere, og den skal kommunikeres i én tidsenhed. Den bliver ikke gentaget fra sidste gang, den blev gentaget. Den er ny, frisk, kommunikeret i nutid. Når først en kommunikation er sendt succesfuldt over, så kan han finde en anden kommunikation og kommunikere den.

Talemønster: Træneren siger: ”Start,” og siger: ”Godt” uden en ny start, hvis kommunikationen er modtaget, eller siger: ”Dumpet,” hvis kommandoen ikke er modtaget. ”Start” bruges ikke igen. ”Stop” bruges til at standse med henblik på en drøftelse eller til at afslutte aktiviteten. Hvis øvelsen bliver standset med henblik på en drøftelse, skal træneren sige ”start,” før den påbegyndes igen.

Denne øvelse bestås først, når den studerende kan få en kommunikation naturligt over uden anspændelse, kunstighed eller deklamatoriske bevægelser og fagter, og når den studerende kan gøre det let og afslappet.