OPDRACHT >> 20. Lees: “Het toepassen van de condities”

HET TOEPASSEN VAN DE CONDITIES

Het is belangrijk om je te realiseren dat de formules van de condities bestaan. Ze zijn onlosmakelijk verbonden met iedere activiteit in dit universum en nu ze bekend zijn, moet men ze ook naleven. Hiermee verwijdert men ongeveer 90 procent onzekerheid uit iedere zakelijke onderneming of persoonlijke financiële situatie. De variabele factoren worden alleen bepaald door de vraag hoe goed iemand de situatie inschat en hoe voortvarend hij in het toepassen van de formules is.

De juiste toepassing van de juiste conditie werkt. Het werkt, hoe onzinnig ze ook wordt toegepast, maar alleen zolang de juiste formule wordt toegepast en precies de juiste volgorde van de te nemen stappen wordt aangehouden. Genialiteit blijkt alleen uit de snelheid waarmee herstel of expansie plaatsvindt. Bijzonder geniale toepassingen resulteren van het ene op het andere moment in flinke expansie. Gevallen van minder intelligente toepassingen komen, vooropgesteld dat ze correct zijn, in tragere expansie tot uiting. Met andere woorden, niemand hoeft een groot genie te zijn om ze te kunnen toepassen of om de noodzakelijke ideeën ervoor te verzinnen. Men hoeft alleen maar nauwkeurig de conditie vast te stellen en voortvarend te handelen bij het in de juiste volgorde toepassen van die stappen. Hoe slimmer de ideeën, hoe sneller de expansie plaatsvindt, da’s alles. De expansie of de vooruitgang als zodanig is dan onvermijdelijk. Maar als de domheid waarmee men het toepast ook inhoudt dat er nodeloze stappen aan worden toegevoegd, dan zou men wel eens op zijn gezicht kunnen gaan, en als men zo dom is om een verkeerde inschatting te maken van condities en om een verkeerde formule toe te passen en die dan ook nog eens in de verkeerde volgorde toe te passen, dan verdient men het ook om op zijn gezicht te gaan!

Men moet ook weten dat deze condities evenzo van toepassing zijn op een universum, een beschaving, een organisatie, een gedeelte van een organisatie of een persoon.

Daarnaast moet men weten dat het kennen van die formules de verantwoordelijkheid met zich meebrengt ze ook te gebruiken. Anders zou men beschuldigd kunnen worden van moedwillige zelfmoord! Dit zijn namelijk de formules. En ze hebben echt een magische uitwerking.

Als deze formules niet bekend zijn of gebruikt worden, dan wordt expansie louter een zaak van toeval of het lot, hoe goed iemands ideeën ook zijn.