OPDRACHT >> 4. Lees: “De Condities – Staten van Functioner”

DE CONDITIES:
STATEN VAN FUNCTIONEREN

Een organisatie, haar delen of een individuele mens doorlopen verschillende staten van bestaan. Als daar niet correct mee wordt omgegaan, leidt dit tot inkrimping, ellende, zorgen en de dood. Als er wel correct mee wordt omgegaan, dan leidt dit tot stabiliteit, expansie, invloed en welzijn.

Deze condities zijn, gerangschikt van hoog naar laag:

Macht

Machtswisseling

Voorspoed

Normaal-Functioneren

Verval

Gevaar

Niet-Bestaan

Last

Besluiteloosheid

Vijandigheid

Onbetrouwbaarheid

Verwarring

De bijbehorende formules zijn kennelijk formules om de levensomstandigheden te reguleren.

Het eerste dat men erover moet weten, is dat binnen een formule alle stappen in een bepaalde volgorde staan en in die volgorde moeten worden gedaan. Het is absoluut rampzalig om twee of meer acties in omgekeerde volgorde uit te voeren.

Voorbeeld: bij Verval bezuinigen voordat je gaat promoten. Als het in de verkeerde volgorde wordt gedaan, is het uiteindelijke resultaat een kleinere organisatie of een persoon die wat aan invloed heeft ingeboet.

Een van de voornaamste gegevens is dat als de formules niet bekend zijn of niet correct worden toegepast, een organisatie uit elke crisis een stukje kleiner tevoorschijn komt.

Een persoon kan in verschillende omstandigheden verkeren. Ethiek is het middel waarmee
hij zichzelf omhoog kan trekken naar een hogere conditie en zijn voortbestaan kan verbeteren.

de omstandigheden die iemands leven meebrengt.