OPDRACHT >> 1. Lees het artikel “Waarom studeert iemand?”

WAAROM STUDEERT IEMAND?

Met alle nadruk die in onze samenleving op scholing wordt gelegd, is het, als je er even bij stilstaat, opmerkelijk dat er nooit een echte technologie over studeren of over onderwijzen heeft bestaan. Dat klinkt nogal overdreven, maar toch is het waar. Er heeft een schooltechnologie bestaan, maar dat had niet veel te maken met onderwijzen. Het bestond uit de technologie van hoe je naar school gaat, hoe je les krijgt en hoe je geëxamineerd wordt, maar er was geen echte technologie van onderwijzen of studeren. Doordat een dergelijke technologie ontbreekt, vinden mensen het moeilijk hun doelstellingen te bereiken. Weten hoe je moet studeren is van vitaal belang voor iedereen.

Het eerste kleine deurtje wat moet worden geopend om met een studie te beginnen, is de bereidheid om iets te weten te komen. Als die deur gesloten blijft, loopt men de kans om terecht te komen in een opleidingssysteem dat bestaat uit alles woord voor woord uit je hoofd leren, wat niet zal leiden tot het opdoen van enige kennis. Zo’n systeem levert alleen maar afgestudeerden op die mogelijkerwijze feiten kunnen opdreunen, zonder dat ze echter enig werkelijk begrip hebben van wat hun geleerd is en zonder dat ze enige vaardigheid hebben om er ook maar iets mee te doen.

Met welk doel studeer je dan eigenlijk? Vóór dat je dit hebt opgehelderd, kun je hier geen intelligente activiteit van maken.

Sommige studenten studeren voor het examen. De student denkt dan bij zichzelf: “Hoe kan ik dit weer opzeggen als ze mij daarover een vraag stellen?” of “Hoe kom ik door het examen heen?” Dat is volkomen dwaas, maar het is jammer genoeg wel wat veel studenten op een universiteit doen.

Neem nu eens de man die zich al heel lang bezig houdt met huizen bouwen. Op zekere dag krijgt hij een assistent die net van de universiteit komt, opgeleid om huizen te bouwen. Hij wordt er gek van! De academicus heeft er jaren op gestudeerd, maar weet er geen bal van af. En de praktijkman weet niet waarom dit zo is.

De reden is dat de man die zojuist de universiteit heeft doorlopen, al zijn materialen bestudeerde om erover geëxamineerd te worden; hij bestudeerde ze niet om huizen te bouwen. De man die daar buiten in de praktijk bezig is geweest, is op de langere termijn niet noodzakelijkerwijze superieur, maar hij is in ieder geval in staat om huizen gebouwd te krijgen, want al zijn studie is op: “Hoe pas ik dit toe op het bouwen van huizen?” Elke keer als hij een advertentie of vakliteratuur of wat dan ook oppakt, vraagt hij zich tijdens het lezen af: “Hoe kan ik dit toepassen op waar ik mee bezig ben?”

Dat is het fundamentele en belangrijke verschil tussen studeren in de praktijk en studeren aan de universiteit.

Dit is de reden waarom sommige mensen, nadat ze afgestudeerd zijn, in de praktijk tekortschieten.

In plaats van naar gegevens te kijken en te denken: “Zal ik dit op het examen krijgen?” zou het veel beter zijn zichzelf af te vragen: “Hoe kan ik deze gegevens toepassen?” of “Hoe kan ik dit werkelijk gebruiken?”

Als men het zo aanpakt zal men veel meer opsteken uit wat men bestudeert en zal men in staat zijn het bestudeerde ook echt in praktijk te brengen.

De student die er al alles van af weet

Wat het onderwerp leren op zich betreft, volgt hier het eerste gegeven dat je moet leren, het belangrijkste obstakel dat je moet overwinnen: je kunt een onderwerp niet bestuderen, als je van tevoren al denkt dat je er alles van af weet.

Een student die denkt dat hij alles weet wat er te weten is over een onderwerp, zal niet in staat zijn iets over het onderwerp te leren.

Iemand is misschien uit vroegere ervaringen al bekend met een onderwerp en als hij dan op dat gebied goede resultaten heeft gehaald, heeft hij nu misschien het idee dat hij er alles al over weet. Als zo iemand vervolgens een cursus zou gaan doen over dat onderwerp, zou hij moeten studeren door een scherm heen van “hier weet ik toch alles al van af”.

Als dat obstakel in de weg zit, kan men helemaal vast komen te zitten in de studie en geen stap vooruitkomen.

Dit geldt voor elke student, in wat voor onderwerp dan ook.

Als iemand tot de slotsom kan komen dat hij over een onderwerp nog niet alles weet en tegen zichzelf kan zeggen: “Hier is iets om te bestuderen, laten we het bestuderen”, dan kan hij dit obstakel overwinnen en is hij in staat om iets te leren.

Dit is een buitengewoon belangrijk gegeven voor elke student. Als hij dit begrijpt en toepast, staat de poort naar kennis voor hem wijd open.

de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology, wordt met het woord technologie gedoeld op de toepassingsmethoden van de Scientology principes om de functie van het verstand te verbeteren en het potentieel van de geest te rehabiliteren, die door L. Ron Hubbard ontwikkeld werden.

meer betrokken bij studie dan in praktische toepassing.