OPDRACHT >> 23. Lees het artikel “Het toepassen van de studietechnologie”

HET TOEPASSEN VAN DE STUDIETECHNOLOGIE

De studietechnologie is een brug naar een ontwikkelingsniveau waar een student nog lang nadat hij van school is gegaan, plezier van zal hebben.

Het verschil tussen een “slimme” en een “domme” student, tussen een student die heel vlug is en een student die heel erg langzaam is, komt eigenlijk alleen maar neer op het verschil tussen een oplettende student en een onoplettende student.

Een oplettende student past de studietechnologie toe. Hij studeert met de bedoeling iets te leren. Iedere keer als hij bij het bestuderen van de leerstof tegen een van de studiebarrières aanloopt, lost hij het op. Als hij een stuk tekst leest en zich plotseling realiseert dat hij geen idee heeft wat hij nu eigenlijk aan het lezen is, gaat hij terug en zoekt uit waar hij de draad kwijtraakte. Net daarvoor moet er een woord zijn dat hij niet begreep. Als hij een oplettende student is, gaat hij niet verder – althans niet zonder dat hij ontdekt heeft welk woord het is en wat het betekent.

Dat is dan een oplettende student; hoe slim hij is op een bepaald gebied hangt af van de mate waarin hij deze technologie toepast. Het hangt niet af van een aangeboren talent of wat dan ook. Hoe goed hij het onderwerp “studeren” beheerst is wat alle verschil uitmaakt.

Dit boekje bevat lang niet alles wat tot de studietechnologie behoort. Het is een veelomvattend onderwerp. Maar met wat je op deze bladzijden hebt gelezen, heb je de hulpmiddelen in handen om betere resultaten te behalen bij wat je ook maar bestudeert, en anderen te helpen hetzelfde te doen.