OPDRACHT >> 10. Lees het gedeelte “Eenvoudige woorden”

HET OPHELDEREN VAN WOORDEN

Eenvoudige woorden

Misschien denk je direct dat voornamelijk moeilijke woorden of technische woorden verkeerd worden begrepen.

Dat is niet het geval.

Woorden als een, de, zijn, zulke, en andere woorden die “iedereen kent”, komen bij het doen van Woordverheldering heel vaak tevoorschijn als verkeerd begrepen woorden.

Er zijn grote woordenboeken voor nodig om deze eenvoudige woorden volledig op te helderen. Dit is nog een eigenaardigheid. Ook de kleine woordenboeken veronderstellen dat “iedereen wel weet wat dat woord betekent”.

Het is bijna ongelofelijk om te zien dat iemand met een universitaire opleiding jarenlang heeft gestudeerd op ingewikkelde onderwerpen en toch niet weet wat “of” of “bij” of “een” betekent. Je moet het zelf gezien hebben om het te geloven. Maar als die allemaal zijn opgehelderd, verandert zijn hele opleiding van een massieve massa vraagtekens in een heldere, bruikbare kijk.

Een toets voor schoolkinderen in Johannesburg, Zuid-Afrika, heeft eens aangetoond dat hun intelligentie elk volgend jaar dat ze op school zaten, achteruit was gegaan!

De oplossing voor dat raadsel was eenvoudig: elk jaar kwamen er een paar dozijn nieuwe verpletterend verkeerd begrepen woorden bij, bovenop een woordenschat die al vol zat met verwarringen, terwijl niemand er ooit voor gezorgd had dat ze die woorden opzochten.

Het is een feit dat domheid het gevolg is van verkeerd begrepen woorden.

Op die gebieden waar de mens de meeste moeilijkheden heeft, vind je ook het grootste aantal verdraaide feiten, het grootste aantal verwarde en tegenstrijdige ideeën en natuurlijk het grootste aantal verkeerd begrepen woorden.

HET VROEGSTE VERKEERD BEGREPEN WOORD IN EEN ONDERWERP IS DE SLEUTEL TOT LATERE WOORDEN DIE IN DAT ONDERWERP VERKEERD ZIJN BEGREPEN.

Bij het leren van een vreemde taal zie je vaak dat de grammaticale woorden van de eigen taal, waarmee uitleg wordt gegeven over de grammatica van de vreemde taal, de basis vormen van het onvermogen om de vreemde taal te leren.

Het is belangrijk dat die woorden worden opgehelderd.