OPDRACHT >> 24. Lees “Stelregels voor het maken van programma's”.

STELREGELS VOOR HET MAKEN VAN PROGRAMMA'S

Programmeren is belangrijk genoeg om veel aandacht aan te besteden. En er bestaat veel informatie over. Al die informatie komt erop neer dat, onafhankelijk van hoeveel programma’s je hebt, elk programma uit bepaalde delen bestaat. Als je die delen niet bijeenbrengt en het programma op een ordelijke manier leidt, dan komt het er gewoon niet van. Dat zijn enkele van de principes over programma’s. 

Als je deze onontkoombare feiten niet kent, hier zijn ze: 

Stelregel Een: Elk idee – hoe slecht ook uitgevoerd – is beter dan helemaal geen idee.

Stelregel Twee: Om effectief te zijn, moet een programma worden uitgevoerd.

Stelregel Drie: Een in werking gesteld programma moet worden begeleid.

Stelregel Vier: Een programma dat loopt zonder te worden begeleid, zal mislukken en je kan er maar beter van afblijven. Als je de tijd niet hebt om het te begeleiden, doe het dan niet; zet meer vaart achter de bestaande programma’s, want dat andere programma zal op die manier een flop worden. 

Stelregel Vijf: Elk programma heeft financiële draagkracht nodig. Zorg dat je dat geld hebt zeker gesteld voordat je het startsein geeft, of dat je, voor je het programma uitvoert, een keiharde garantie hebt dat het programma geld zal opleveren. 

Stelregel Zes: Iemand moet aandacht aan een programma besteden. Een verwaarloosd programma dat een allemanskindje is, zal tot een criminele jongere verworden.

Stelregel Zeven: Het beste programma is het programma dat zich over het grootste aantal drijfveren zal uitstrekken en het allerbeste voor het grootste aantal drijfveren zal betekenen. Een drijfveer is de drang om voort te bestaan in een bepaalde richting. Er zijn acht drijfveren: De eerste, zelf; de tweede, seks en het gezin; de derde, groepen; de vierde, de mensheid; de vijfde, levensvormen; de zesde, het fysisch universum; de zevende, spirituele wezens; en de achtste, het Opperwezen. Deze drijfveren omvatten alle doelen waarom iemand voortbestaat en alle dingen ten behoeve waarvan hij voortbestaat.) 

Stelregel Acht: Programma's moeten zichzelf financieel bedruipen.

Stelregel Negen: Programma's moeten interesse opbouwen en, louter op grond van de interesse in het programma, verdere assistentie aantrekken – anders zullen ze nooit tot ontplooiing komen.

Stelregel Tien: Een programma is een slecht programma als het afleidt van programma's die al succesvol blijken te zijn, of als het personeelsleden of collega's afleidt van werk dat ze al aan het doen zijn dat neerkomt op de succesvolle uitvoering van andere programma's.

Stelregel Elf: Besteed nooit meer aan een programma dan met het inkomen afkomstig van één zich inschrijvende persoon kan worden terugverdiend.

Stelregel Twaalf: Sta nooit toe dat een nieuw programma een belemmering is voor het succes van een routinematig programma of het inkomen ervan nadelig beïnvloedt.

Programmering vergt uitvoering. Het vergt doorzetting. Programmering vergt voldoende beoordelingsvermogen om een goed programma te kunnen herkennen en door te blijven zetten, en om een slecht programma te kunnen herkennen en als een baksteen te laten vallen.  

Programma’s lopen uit en raken achter op schema naarmate de verschillende soorten taakstellingen niet worden vastgesteld of als er niet streng de hand aan wordt gehouden of als ze worden verwaarloosd. Ze mislukken alleen omdat de verschillende soorten taakstellingen niet ten uitvoer worden gebracht of niet worden gehandhaafd. 

Je kunt bijna alles gedaan krijgen wat je wilt, als de soorten taakstellingen maar worden begrepen, met realiteit worden vastgesteld, worden gehandhaafd of worden voltooid. 

Het is gemakkelijk om de doelen te verwezenlijken die men zich heeft gesteld, of dit nu is voor zichzelf of voor zijn groep, als men vasthoudt aan het opstellen van goede, stabiele programma’s die succesvol zijn. 

Dit is de manier om plannen te realiseren, om doeleinden te verwezenlijken. En dat geldt evenzeer voor de enkeling als voor een groep. Iedereen kan baat hebben bij deze technologie.

een bondig geformuleerd principe of gedragsregel of de formulering van een algemene waarheid.

een volslagen mislukking zijn; falen.

een drijfveer is een drang tot voortbestaan op een bepaald gebied van het leven. Er zijn acht drijfveren: de eerste, zelf; de tweede, seks en het gezin; de derde, groepen; de vierde, de mensheid; de vijfde, levensvormen; de zesde, het fysisch universum; de zevende, spirituele wezens; en de achtste, het Opperwezen.

plotseling stoppen ergens aan te werken of iets plotseling loslaten, zoals men zou doen met een voorwerp dat zo onprettig of mogelijk gevaarlijk is als een pas gebakken baksteen die net uit de hete oven komt.

met technologie wordt gedoeld op de toepassingsmethoden van een kunst of wetenschap in tegenstelling tot louter de kennis van de wetenschap of kunst zelf. In Scientology, refereert technologie naar de toepassingsmethoden van Scientology principes om de functies van het verstand te verbeteren en om de potentiële vermogens van het spirituele wezen te rehabiliteren, ontwikkeld door L. Ron Hubbard.