OPDRACHT >> 13. Lees: “Het Maken van Plannen en Taakstellingen”

HET MAKEN VAN PLANNEN EN TAAKSTELLINGEN

Er kunnen allerlei soorten plannen worden ontworpen en goedgekeurd. Maar, het zijn slechts plannen. Totdat het, wanneer en hoe ze worden uitgevoerd, en door wie, nog niet is vastgesteld, de tijd er nog niet voor bepaald en het plan nog niet is goedgekeurd, zullen ze niet afgemaakt worden. 

Daarom heeft het maken van plannen soms een slechte naam. 

Je zou een plan kunnen maken om een miljoen euro te verdienen, maar indien wanneer, hoe en wie niet in verschillende soorten taakstellingen in een programma zijn vastgelegd, zou het dus gewoon niet gebeuren. Een briljant ontworpen plan laat zien hoe de Haven van Boston kan veranderen in een gebied voor olietankers. Het zou op tekeningen kunnen staan die alles perfect aangeven. Men zou er zelfs modellen van kunnen hebben. Tien jaar gaan voorbij en het is nog niet gestart, laat staan opgeleverd. Je kent die plannen wel. Wereldtentoonstellingen staan er vol mee. 

Men kan ook een plan hebben dat wel van taakstellingen was voorzien – wie, wanneer, hoe – maar als de taakstellingen onder de maat zijn of onrealistisch, zou het nooit worden afgemaakt. 

Men kan ook een plan hebben waar geen VOORWAARDELIJKE TAAKSTELLING aan voorafging, en dus was er niemand die het echt wilde hebben en was het van geen enkel nut. Het is onwaarschijnlijk dat het ooit wordt afgemaakt. Zoiets bestond op Korfoe (een eiland van Griekenland). Het was een half afgemaakt Grieks theater dat gewoon zo was achtergelaten. Niemand had de inwoners gevraagd of zij het wilden of dat het ergens voor nodig was. Dus zelfs al waren er zeer goede plannen gemaakt die zelfs gedeeltelijk waren voorzien van taakstellingen en zelfs terwijl het al half af was... – daar staat het ding dan, half afgemaakt. En zo is het gebleven. 

Een plan, waarmee een ontwerp of een schaalmodel voor een of ander gebied, project of ding wordt bedoeld, is natuurlijk van essentieel belang voor iedere constructie; zonder dat kan een constructie niet slagen. Het kan zelfs als een plan worden goedgekeurd.

Maar als het niet het resultaat was van de bevindingen van een voorwaardelijke taakstelling (een onderzoek naar wat nodig of haalbaar is) zal het nutteloos zijn of nergens op aansluiten. En als er geen fondsen aan worden toegekend en niemand krijgt opdracht om het uit te voeren en als er geen activiteitenschema bestaat, dan zal het op ieder afzonderlijk onderdeel nooit worden uitgevoerd. 

Wanneer men een plan heeft uitgewerkt en men is een programma aan het opstellen waarvoor goedkeuring vereist is, zou men, om het goedgekeurd te krijgen, het volgende moeten laten zien:

a. Het resultaat van een voorwaardelijke taakstelling (onderzoek naar wat gewenst en noodzakelijk is),

b. De details van het ding zelf, wat een tekening kan zijn of het gebied waarop het betrekking heeft, plus of het makkelijk of moeilijk te doen is en met welke personen of materialen,

c. De classificering ervan als essentieel of gewoon nuttig,

d. De primaire taakstellingen ervan die de organisatie weergeven die ervoor nodig is,

e. De uit te voeren taakstellingen die het tijdschema laten zien (als het dan niet van data is voorzien dan toch van dagen en weken) en de naadloze aansluiting op andere acties,

f. De kosten ervan en of het al dan niet zijn eigen kosten terugverdient of dat men het zich kan veroorloven, of hoeveel geld het zal opbrengen. 

Het programma zou de taakstellingen in zich moeten hebben.  

Een plan zou het ontwerp van het ding zelf zijn.

Nu zien we waardoor sommige dingen helemaal niet afkomen en waarom ze vaak niet af worden gemaakt, zelfs als ze wel gepland zijn. Het plan is in zijn taakstellingenstructuur niet uitgewerkt en is daarom onrealistisch of het wordt niet uitgevoerd.

Een voorwaardelijke taakstelling slaagt er soms niet in de vraag te stellen over op welke obstakels of tegenwerking men zal stuiten of welke talenten er beschikbaar zijn. Je kunt daarom op die manier ontsporen.  

Als deze punten echter worden begrepen, kan men het gebied dat het onderwerp beslaat ook zien en kan men er nogal behoorlijk briljant in worden en dingen bereiken die tot nu toe buiten je bereik lagen of waar je nog nooit aan had gedacht.  

Boston is de hoofdstad van Massachusetts, gelegen aan één van de grootste natuurlijke havens aan de oostkust van de VS. De haven werd flink gebruikt voor scheepsbouw en gerelateerde activiteiten gedurende de Tweede Wereldoorlog. Maar men liet de faciliteiten achteruitgaan in de direct op de oorlog volgende jaren, zonder grote renovaties tot het eind van de twintigste eeuw.

een openlucht bouwsel om toneelspelen te bekijken. Griekse theaters werden gebouwd met gebruikmaking van natuurlijke hellingen. Een zitgedeelte van stenen banken langs de heuvel omlaag en onderin een ronde plek waar de opvoering plaats vond.