KURSUPPGIFT >> 18. Läs avsnittet ”Orduppklaringsmetoden ’Att läsa högt’”

ORDUPPKLARINGSMETODEN ”ATT LÄSA HÖGT”

En mycket effektiv metod för att finna de ord en person inte förstår i en bok eller annat skrivet material kallas ”Att läsa högt”.

När en studerande läser för sig själv, är han ofta inte medveten om att han har gått förbi missförstådda ord. Men varje gång han faktiskt går förbi missförstådda ord, får han problem med det han läser.

När man gör orduppklaringsmetoden ”Att läsa högt” får man personen att läsa materialet högt. Personen han läser för hjälper honom hitta och klara upp alla missförstådda ord och kallas, passande nog, orduppklarare.

Orduppklaringsmetoden ”Att läsa högt” görs vanligtvis av två personer enligt ett rollbytessystem: en studerande är orduppklarare och orduppklarar den andre studeranden, och sedan byter de och den studerande som nyss orduppklarades blir orduppklarare och orduppklarar sin partner.

Ett ord kan missförstås på många olika sätt. Det är viktigt att den som gör orduppklaringsmetoden ”Att läsa högt” känner till dessa olika typer av missförstånd. Ett ord kan missförstås på grund av:

1. En falsk (totalt felaktig) definition – Personen läser eller hör ordet ”katt” och tror att ”katt” betyder ”låda”. Det kan inte bli mer fel.

2. En påhittad definition – När personen var mycket liten kallade hans kamrater honom alltid ”tjej”, när han inte ville göra något våghalsigt. Han hittar på definitionen ”en feg person” för ”tjej”.

3. En felaktig definition – Personen läser eller hör ordet ”dator” och tror att det betyder ”skrivmaskin”. Detta är en felaktig betydelse för ”dator”, även om en skrivmaskin och en dator båda är en slags maskiner.

4. En ofullständig definition – Personen läser ordet ”kontor” och tror att det betyder ”rum”. Definitionen på ordet ”kontor” är ”arbetsplats för tjänstemän som arbetar med administration eller annat skrivbordsarbete vid företag eller offentlig förvaltning”. Personens definition för ordet ”kontor” är ofullständig.

5. En olämplig definition – Personen ser ett streck (–) i meningen: ”Jag avslutade nummer 3 – 7 idag.” Han tror att ett streck är ett minustecken, vet att man inte kan subtrahera 7 från 3 och förstår det följaktligen inte.

6. En homonym (ett ljud eller en symbol som har två eller flera distinkt skilda betydelser) definition – Personen hör ordet ”punkt” i meningen ”Det var en mycket orolig punkt i historien.” Eftersom han vet att ”punkt” betyder ”kommer i slutet på en mening och betyder stopp, slut”, antar han att historien slutade där.

7. En ersättningsdefinition (synonym) – Personen läser ordet ”furste” och tror att dess definition är ”härskare”. ”Härskare” är en synonym för ordet ”furste”. Personen har ett missförstånd, eftersom ”furste” betyder ”regent i monarkisk stat”.

8. En utelämnad (saknad) definition – Personen hör yttrandet: ”Maten här är alltför mäktig.” Personen i fråga kan två definitioner på ordet ”mäktig”. Han vet att ”mäktig” betyder ”som har stor makt” och ”som har stor utsträckning, beträffande volym, massa, styrka och så vidare”. Ingen av dessa definitioner gör honom mycket klokare på den mening som han just har hört. Han kan inte begripa vad mat kan ha med makt eller stor utsträckning att göra. Han vet inte att ”mäktig” i det här avseendet betyder: ”mycket mättande”.

9. En saknad definition – En saknad definition är ett ”icke-förstått” ord eller tecken. Personen läser meningen ”Handelsmannen ställde obilliga krav.” Ingen förståelse infinner sig, eftersom han inte har någon definition för ”obillig”. Ordet betyder ”hutlös eller orimlig”.

10. En förkastad definition – Personen vägrar att slå upp definitionen på asterisk (*). Vid en diskussion visar det sig att han – varje gång han ser en asterisk på en sida – vet att den text som följer är ”mycket svår att läsa” och att den är ”litterär”, ”komplicerad” och ”mycket intellektuell”.

Om en person vanemässigt har gått förbi många, många missförstådda ord i sitt läsande eller i sin utbildning (vilket de flesta i vår nuvarande kultur har), är det inte bara hans läsförmåga som sjunker utan även hans intelligens. Det han själv skriver och säger blir inte förstått, det han läser och hör förstår han inte – och han kommer att vara ur kommunikation. Världen ter sig troligen som en mycket underlig plats för honom, han tycker att ”ingen förstår honom” (så sant så!) och livet förefaller honom en smula dystert. Han kan i andras ögon t.o.m. verka kriminell. I bästa fall blir han en slags robot eller zombie. Så ni förstår, det är mycket viktigt att klara upp missförstådda ord.