KURSUPPGIFT >> 23. Läs artikeln ”Att tillämpa studieteknologin”

ATT TILLÄMPA STUDIETEKNOLOGIN

Studieteknologin är bron till en utbildning som kommer att tjäna den studerande långt efter det att han har lämnat klassrummet.

Skillnaden mellan en ”skärpt” studerande och en ”trög” studerande – den studerande som är mycket, mycket snabb och den som är mycket, mycket långsam – är egentligen bara skillnaden mellan en noggrann studerande och en slarvig studerande.

En noggrann studerande tillämpar Studieteknologin. Han studerar med avsikt att lära sig någonting. Han handskas med studiebarriärerna efterhand som de dyker upp medan han studerar. Om han läser ett stycke och plötslig inser att han inte har den blekaste aning om vad det är han läser, går han tillbaka och tar reda på var han trasslade in sig. Precis dessförinnan finns det ett ord som han inte förstod. Om han är en noggrann studerande fortsätter han inte – inte förrän han kommer underfund med vilket ord det är och vad det betyder.

Det där är en noggrann studerande, och hans begåvning beträffande ämnet beror på till vilken grad han tillämpar denna teknologi. Det beror inte på någon inneboende talang eller någonting annat. Det är hans behärskning av ämnet studier som avgör.

Det här häftet innehåller långt ifrån allt om studieteknologin. Det är ett omfattande ämne. Men det som du har läst på dessa sidor, har gett dig de verktyg du behöver för att studera vad som helst mer framgångsrikt och hjälpa andra att göra detsamma.