KURSUPPGIFT >> 5. Läs avsnittet ”Den andra barriären: En alltför brant gradient”

STUDIEBARRIÄRERNA

Den andra barriären: En alltför brant gradient

En gradient är att gradvis närma sig något, steg för steg, nivå för nivå, där varje steg eller nivå, i sig självt, är lätt att uppnå – så att man till slut kan åstadkomma komplicerade och svåra aktiviteter relativt lätt. Termen gradient gäller också för varje steg som tas i ett närmande av detta slag.

När man studerar ett ämne och stöter på en alltför brant gradient, resulterar det i en slags förvirring eller en känsla av att det går runt i huvudet (en känsla av att det gungar eller av ostadighet). Det här är den andra studiebarriären.

Botemedlet för den här alltför branta gradienten är att gå tillbaka. Ta reda på när på gradienten som han inte var förvirrad, sedan vilken ny handling han påbörjade. Ta reda på vad han tyckte att han förstod bra, precis innan han blev helt förvirrad.

Man kommer att upptäcka att det är någonting i det området – den del han tyckte att han förstod bra – som han inte riktigt förstod.

När detta är uppklarat kommer den studerande att kunna göra framsteg igen.

När en person befinns vara väldigt förvirrad i fråga om den andra handlingen han förväntades kunna eller göra, är det säkrast att anta att han inte riktigt förstod den första handlingen.

Den här barriären är lättast att känna igen och är mest tillämplig när man ägnar sig åt görande – utför någon handling eller aktivitet – till skillnad från bara akademiska eller intellektuella studier.

utförandet av en handling eller aktivitet.