KURSUPPGIFT >> 15. Läs ”Ytterligare data angående PTS-hantering”.

YTTERLIGARE DATA ANGÅENDE PTS-HANTERING

En person som tillämpar PTS-teknologi på sitt eget liv eller på någon annan som upplever berg-och-dalbane-fenomen kan stöta på en ovanlig omständighet. PTS-personen utför en korrekt standardåtgärd för att hantera en person som är antagonistisk mot honom eller hans aktiviteter, men ändå förblir den antagonistiska källan motvilligt inställd till PTS-personen och/eller hans aktiviteter. I ett sådant fall kan det kräva det alternativa steget till hantera, vilket är avbrytande av förbindelsen.

Begreppet avbrytande av förbindelse berör rätten att kommunicera.

Rättigheten att kommunicera är kanske den mest fundamentala rättighet en människa har. Utan denna frihet förfaller andra rättigheter.

Kommunikation är emellertid ett tvåvägsflöde. Om man har rätt att kommunicera, då måste man också ha rätt att inte ta emot kommunikation från någon annan. Det är det senare begreppet att ha rätt att inte ta emot kommunikation som ger oss rätten till ett privatliv.

Dessa rättigheter är så grundläggande, att regeringar har lagfäst dem – som exempel kan nämnas USA:s ”Bill of Rights”.

Grupper har emellertid alltid reglerat dessa rättigheter i någon mån. För med friheten att kommunicera följer vissa överenskommelser och skyldigheter.

Ett exempel på detta är ett äktenskap: I ett monogamt samhälle råder en överenskommelse om att man endast skall vara gift med en person åt gången. Denna överenskommelse sträcker sig till att man inte skall ha sexuella förhållanden med någon annan än sin äkta hälft. Om Karin, hustru till Peter, etablerade den här typen av förhållande med någon annan än sin make, Peter, vore det alltså ett brott mot den äktenskapliga överenskommelsen och äktenskapslöftena. Peter har rätt att kräva att denna kommunikation antingen upphör eller att äktenskapet upplöses.

Hantera eller avbryta förbindelsen

I den här kursen har du sett uttrycket ”hantera eller avbryta förbindelsen”. Den betyder bara det.

Termen hantera betyder vanligtvis – när den används i samband med PTS-teknologin – att undanröja problem och svårigheter i en situation med en annan person, genom att använda teknologin för kommunikation.

Uttrycket att avbryta förbindelsen definieras som ett självdeterminerat beslut, fattat av en individ, att inte stå i förbindelse med en annan person. Det innebär att man klipper av en kommunikationslinje (den väg längs vilken en kommunikation färdas, från en person till en annan).

Den grundläggande principen, ”att hantera eller avbryta förbindelsen”, förekommer i alla grupper.

Det är ungefär som att försöka att handskas med en brottsling. Om han inte hanterar problemet, tillgriper samhället den enda lösning som återstår: Det ”avbryter förbindelsen” mellan brottslingen och samhället. Med andra ord avlägsnar man honom från samhället och placerar honom i ett fängelse, därför att han inte hanterar sitt problem eller i övrigt upphör med sin kriminella aktivitet gentemot andra.

Detta är samma slags situation som maken Peter står inför i det ovannämnda exemplet. Den optimala lösningen är att hantera situationen med hustrun Karin och hennes brott mot deras grupps (äktenskapets) överenskommelser. Men om Peter inte kan hantera situationen, har han inget annat val än att avbryta förbindelsen (klippa av de äktenskapliga kommunikationslinjerna, om så bara genom att separera). Att göra någonting annat vore katastrofalt, ty han står i förbindelse med någon som är antagonistisk mot gruppens (äktenskapets) ursprungliga överenskommelser, beslut, föresatser och skyldigheter.

En person kan bli PTS därför att han står i förbindelse med någon som är antagonistisk mot honom. För att lösa PTS-tillståndet måste han antingen hantera den andra personens antagonism (som beskrivs i det här häftet) eller, som en sista utväg, när alla andra försök att hantera har misslyckats, avbryta förbindelsen med personen. Han utnyttjar helt enkelt sin rätt att kommunicera eller inte kommunicera med en viss person.

Genom att tillämpa teknologin för att ”hantera eller avbryta förbindelsen” gör personen i själva verket inte något annorlunda än vad man gjort i varje samhälle, grupp eller äktenskap under tusentals år.

Rätten att avbryta förbindelsen

Tidigare var avbrytande av förbindelsen upphävd i Scientologin eftersom det urartade. Det hade missbrukats av några få individer, som hade misslyckats hantera situationer som kunde ha hanterats och som på ett oansvarigt eller lättjefullt sätt avbröt förbindelsen. Eftersom det var fel åtgärd skapade de ännu värre situationer än de man ursprungligen stod inför.

För det andra fanns det de som bara kunde överleva genom att leva på Scientologins linjer. De ville fortsätta att stå i förbindelse med scientologer. Följaktligen skrek de i högan sky, om någon vågade använda teknologin för ”hantera eller avbryt förbindelsen”.

Detta försatte scientologer i ett ofördelaktigt läge.

Vi har inte råd att förvägra scientologer denna grundläggande frihet som alla andra har: rätten att välja vem man vill och inte vill kommunicera med. Det är illa nog att det finns regeringar som med tvångsmetoder försöker hindra folk från att avbryta förbindelsen med dem.

Den nakna sanningen är att avbrytande av förbindelsen är ett oumbärligt verktyg vid hantering av PTS-situationer och att det kan vara mycket effektivt när det används rätt.

Därför tas härmed teknologin för avbrytande av förbindelsen åter i bruk, att användas av dem som är grundligt och standardmässigt utbildade i att hantera suppressiva och potentiella besvärskällor.

Hantering av källor till antagonism

När en person har en anhörig eller nära bekant som ger intryck av att vara fientligt inställd mot honom, är det i de allra flesta fall egentligen inte frågan om att källan till antagonismen inte vill att PTS-personen ska bli bättre. Det är oftast brist på riktig information om vad PTS-personen håller på med som vållar problemet eller upprördheten. Att i ett sådant fall helt enkelt låta PTS-personen avbryta förbindelsen skulle inte göra saken bättre och vore faktiskt att inte konfrontera (stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika) situationen. Det är ganska vanligt att PTS-personens förmåga att konfrontera är låg när det gäller personen och situationen. Detta är inte särskilt svårt att förstå när man betraktar dessa fakta:

a. För att överhuvudtaget vara PTS, måste PTS-personen ha begått skadliga, överlevnadsfientliga handlingar mot källan till antagonismen; och

b. När man har begått sådana handlingar sjunker ens konfronteringsförmåga och ansvarsnivå.

När en individ som använder data från den här kursen för att hjälpa en annan finner att personen är PTS i förhållande till en familjemedlem, rekommenderar han inte personen att avbryta förbindelsen med källan till antagonismen. Rådet till PTS-personen är att hantera.

Hanteringen av en sådan situation är att undervisa PTS-personen i teknologin om PTS-tillstånd och undertryckande och sedan rutinerat med fast hand leda personen som är PTS igenom de steg som krävs för att återupprätta god kommunikation med källan till antagonismen. Där PTS-personen till exempel är scientolog, löser sig situationen till slut, genom att man hos källan till antagonismen skapar en förståelse för Scientologin och orsaken till att PTS-personen är intresserad av och engagerad av detta.

När avbrytande av förbindelsen används

Man kan stöta på en situation där någon faktiskt är i kontakt med en suppressiv person, i närvarande tid. Detta är en person vars normala verksamhetsbasis är att göra andra svagare, mindre dugliga, mindre kraftfulla. Han vill inte att någon skall bli bättre, över huvud taget.

En SP är faktiskt totalt, fullständigt skräckslagen för att någon skall bli mer kraftfull.

I ett sådant fall kommer personen som är PTS ingen vart med att försöka ”hantera” personen. Lösningen är då att skära av förbindelsen.

Hur ett avbrytande av förbindelsen går till beror på omständigheterna.

Exempel: Personen bor granne med, låt säga, en psykiatrisk klinik, och känner sig PTS på grund av denna omgivning. Lösningen är enkel – personen kan flytta från området till en annan lägenhet. Han behöver inte skriva något slags ”brev om avbrytande av förbindelsen” till den psykiatriska kliniken. Han byter helt enkelt omgivning – vilket faktiskt är att avbryta förbindelsen med den suppressiva omgivningen.

Exempel: Man upptäcker att en av de anställda på firman är en SP – han stjäl pengar, driver bort kunder, gör sig kvitt andra anställda och bättrar sig inte, vad man än gör. Hanteringen är mycket enkel – personen som är PTS avskedar honom, så är den saken ur världen!

Individens rätt att kommunicera med någon (eller ej) är en medfödd frihet. Utövandet av denna rätt och att avbryta förbindelsen med en SP får under inga omständigheter motivera brott mot landets lagar.

Teknologin för avbrytande av förbindelsen är väsentlig vid hantering av potentiella besvärskällor. Den kan och har räddat liv och förhindrat otaliga besvär och upprördheter. Den måste bevaras och användas korrekt.

att stå ansikte mot ansikte med, utan att rygga tillbaka eller undvika. Förmågan att konfrontera är faktiskt förmågan att vara där obesvärat och förnimma.

förkortning för suppressiv person. Se suppressiv person i dessa ordförklaringar.