KURSUPPGIFT >> 9. Läs ”Blow-offs”.

BLOW-OFFS

Scientologi- teknologin omfattar den verkliga anledningen till att personer plötsligt och relativt oförklarligt ger sig iväg, från arbeten, familjer, platser och områden. Dessa avvikelser kallas blow-offs.

Detta är en av de saker som människan trodde att hon visste allting om och därför aldrig brydde sig om att undersöka. Ändå har detta – bland alla andra saker – varit det som har ställt till värst problem för henne. Människan har förklarat allt det här till sin egen belåtenhet och ändå har denna förklaring inte minskat på den mängd problem som kom från känslan att man ”måste ge sig av”.

Människan har till exempel gripits av desperation inför den höga skilsmässofrekvensen, den höga personalomsättningen på fabriker, missnöjet bland arbetarna och många andra saker som alla härrör från samma källa – att folk plötsligt eller gradvis ger sig av.

Vi ser en person, som har ett bra arbete och förmodligen inte kommer att få något bättre, plötsligt besluta sig för att lämna sitt jobb och sedan ge sig av. Vi ser en hustru som har en god make och familj, och plötsligt lämnar hon alltihop. Vi ser en make som har en söt och attraktiv hustru förstöra affiniteten och ge sig av.

Människan har förklarat detta för sig själv genom att säga att hon inte kunde tolerera vissa saker som gjordes mot henne och att det var anledningen till att hon måste ge sig iväg. Men om detta vore förklaringen skulle människan endast behöva se till att alla arbetsförhållanden, äktenskapliga relationer, arbeten, kurser och så vidare blev perfekta och problemet skulle vara löst. Men en närmare undersökning av arbetsförhållanden och äktenskapliga relationer visar tvärtom att förbättring av förhållandena ofta förvärrar antalet ”blow-offs”. De bästa arbetsförhållandena i världen var förmodligen de som Milton Hershey, känd för sina chokladprodukter, åstadkom för sina fabriksarbetare. Ändå gjorde de uppror och till och med sköt mot honom. Detta i sin tur ledde till den industriella filosofin att ju sämre man behandlade arbetare, desto villigare var de att stanna, vilket i sig är lika osant som att ju bättre de behandlas, desto snabbare ger de sig av.

Man kan behandla människor så väl att de börjar skämmas (eftersom de vet att de inte förtjänar det), vilket kan framkalla en blow-off. Och man kan definitivt behandla människor så illa att de inte har något annat val än att ge sig av. Men detta är ytterligheter och mellan dessa har vi huvuddelen av alla fall där någon ger sig av. Hustrun gör sitt bästa för att lyckas med äktenskapet och maken sticker iväg med en prostituerad. Företagsledaren försöker att få saker och ting att fungera och arbetaren ger sig av. Dessa saker, de oförklarliga, splittrar organisationer och liv, och det är på tiden att vi förstår dem.

FOLK GER SIG AV PÅ GRUND AV SINA EGNA OVERTAR OCH UNDANHÅLLANDEN.

Det där är den verkliga anledningen och den orubbliga regeln. En människa med ett rent hjärta kan inte skadas. Den man eller kvinna som måste, måste, måste bli ett offer och ge sig av, ger sig av på grund av sina egna overtar och undanhållanden. Det spelar ingen roll om vederbörande ger sig av från en stad eller ett jobb – orsaken är densamma.

När en person har samlat på sig tillräckligt många overtar och undanhållanden mot någon annan eller ett område, i det här fallet ett äktenskap ...

... kommer han att bli kritisk och börja finna fel på den personen eller det området ...

... vilket för honom rättfärdigar att han ger sig av, en blow-off. Folk ger sig av på grund av sina egna overtar och undanhållanden.

Praktiskt taget vem som helst, oberoende av ställning, kan rätta till en situation, oavsett vad som är på tok, om han eller hon verkligen vill. När personen inte längre vill rätta till detta, har hans egna overtar och undanhållanden gentemot övriga inblandade i situationen minskat hans eller hennes egen förmåga att ta ansvar för den. Därför rättar han eller hon inte till situationen. Att ge sig iväg är den enda synbara lösningen. En person som blowar hittar på saker som gjorts mot honom för att rättfärdiga att han ger sig iväg, i ett försök att minimera overten genom att nedvärdera de som utsattes för overten. De mekanismer som det är frågan om är ganska enkla.

Nu när vi vet detta, är det oansvarigt av oss att tillåta så mycket oansvarighet. När en person hotar med att lämna en stad, en befattning, ett arbete, eller ett utbildningsprogram, är det enda humana att få denna person att avslöja sina overtar och undanhållanden. Att göra mindre än så skickar iväg personen med en känsla av att vara förnedrad och att ha skadats.

Det är häpnadsväckande vilka obetydliga overtar som kan få en person att blowa. Jag fick tag i en personalmedlem en gång alldeles innan han blowade och letade reda på den ursprungliga overthandlingen mot organisationen, vilken var att han inte hade försvarat organisationen när en brottsling talade hätskt om den. Detta misslyckande att försvara organisationen drog till sig allt fler overtar och undanhållanden, som till exempel att misslyckas att vidarebefordra meddelanden, misslyckas att fullborda ett uppdrag, tills det slutligen gjorde personen fullständigt förnedrad, och fick honom att stjäla någonting utan värde. Denna stöld fick personen att tycka att det var bäst att han gav sig av.

Det är ett ganska ädelt uttalande om människan att när en person finner sig själv, som han tror, oförmögen att hålla sig själv tillbaka från att skada en välgörare, kommer han att skydda välgöraren genom att ge sig av. Detta är den verkliga källan till hans blow-off. Om vi förbättrade en persons arbetsförhållanden i ljuset av detta, ser vi att vi helt enkelt har förstorat hans overthandlingar och gjort det till ett säkert faktum att han skulle ge sig av. Om vi bestraffar personen kan vi få ner välgörarens värde en aning och på så vis minska overtens betydelse. Men varken förbättring eller bestraffning är någon lösning. Lösningen ligger i Scientologi och i att använda Scientologi-procedurer för att föra personen upp till en ansvarsnivå som är tillräckligt hög för att han ska kunna åta sig en uppgift eller en befattning och utföra den, utan allt detta konstiga hokuspokus som ”Jag måste säga att du gör saker och ting mot mig, så att jag kan ge mig av och skydda dig från alla de dåliga saker jag gör mot dig”. Det är så det ligger till, och det vore inte logiskt att inte göra någonting åt det, nu när vi vet om det.

Ett dåligt samvete är en dålig huvudkudde. Rensa upp det så ni har en bättre person.

onödigt mystisk eller onödigt invecklad verksamhet eller prat för att dölja en villfarelse.