KURSUPPGIFT >> 15. Läs artikeln ”Att skriva ned overtar och undanhållanden”.

ATT SKRIVA NER OVERTAR OCH UNDANHÅLLANDEN

Inom Scientologin har vi länge känt till att det inte sker några vinster (förbättringar) när det finns overtar och undanhållanden, förkortat ”O/Ws” (eng. Overts/Withholds).

Overtar är den främsta anledningen till att en person lägger band på sig och avhåller sig från att agera.

En person som har overtar och undanhållanden blir mindre kapabel att påverka sitt eget liv och livet för dem han har omkring sig och slutar upp att kommunicera med de människor och saker som han har begått overtar emot.

Att skriva ner sina overtar och undanhållanden erbjuder en väg ut. Genom att konfrontera sanningen kan en individ uppleva lättnad och få sitt ansvar återställt.

Grundläggande teori

Teorin bakom åtgärden att skriva ner sina overtar och undanhållanden ingår i Scientologi- axiomen, publicerade i sin helhet i boken Scientologi 0-8: Boken om grunder. Ett axiom är en formulering av naturlagar av samma typ som naturvetenskapernas.

En del av axiom 38 av Scientologi-axiomen är i synnerhet tillämpligt:

1: Dumhet är ovetskap om konsideration.

2: Mekanisk definition: Dumhet är ovetskap om tid, plats, form och händelse.

1: Sanning är den exakta konsiderationen.

2: Sanning är den exakta tiden, platsen, formen och händelsen.

Vi ser alltså att underlåtande att upptäcka sanning åstadkommer dumhet.

Vi ser alltså att upptäckande av sanning skulle åstadkomma en As-isness, något som har bevisats genom faktiska experiment.

As-isness är det tillstånd när en person ser något exakt som det är, utan några förvrängningar eller lögner, i vilket ögonblick det försvinner och upphör att existera.

Vi ser alltså att en Yttersta sanning skulle inte ha någon tid, plats, form eller händelse.

Därmed ser vi alltså att vi endast kan uppnå ett fortbestånd när vi döljer en sanning.

Att ljuga är att förändra tid, plats, händelse eller form.

Att ljuga blir Alter-isness (en förändrad verklighet av något), blir dumhet.

Allt som består måste undvika As-isness.

Därför måste allt som består, innehålla en lögn.

Att skriva ner sina overtar och undanhållanden kan åstadkomma en As-isness och därigenom befria en person från bördan av hans överträdelser.

Format för att skriva ner O/Ws

När personer gör sina O/W-nedskrifter kan det förekomma felaktiga tillämpningar om de specifika detaljer som gäller för åtgärden inte är kända och följs.

Det första man gör innan man sätter igång med åtgärden är att klara upp exakt hur sådana nedskrifter görs.

Erfarenheten har visat att personer har råkat i svårigheter med sina O/W-nedskrifter när formatet (inbegripet nyckelord och termer) inte orduppklarades innan man satte igång med åtgärden. (Orduppklaring är de procedurer i Scientologi som används för att lokalisera ord som en person har missförstått i ämnen som han har studerat och få dessa ord definierade genom att slå upp dem i en ordbok.)

tid: tidpunkten för en händelse, ett förlopp eller ett tillstånd. En bestämd tidpunkt, timme, dag eller år som anges eller fastställs med hjälp av klocka eller kalender; ett exakt ögonblick eller datum; den period när någonting (till exempel en handling) existerar eller fortgår.

plats: det ställe där ett skeende eller en handling äger rum; ett bestämt område; en bestämd position eller punkt i rum.

form: hur saker och ting är arrangerade. Den speciella karaktären, de speciella egenskaperna eller strukturen för någonting.

händelse: någonting som händer eller inträffar, en bestämd tilldragelse; någonting som sker.

Format:

Formatet för att skriva upp ens overtar, både begångna och underlåtenhetsovertar, och undanhållanden är som följer:

1. Skriv ner den exakta overten eller undanhållandet.

2. Ange sedan tydligt detaljerna för handlingen eller underlåtelsen, inbegripet:

a. tid

b. plats

c. form

d. händelse.

Man måste få tag i tid, plats, form och händelse och man måste få fram någonting ”gjort” (annars kommer man inte att få till stånd en as-isness).

Exempel :

”1. Jag körde på en väns bil när jag backade ut från min parkeringsplats på jobbet och orsakade skador för cirka femhundra dollar på hans bil.

2. Den 30:e juni 1980, när jag var på väg från jobbet, backade jag ut från min parkeringsplats och körde in i bakdelen på min vän Joes bil. Det fanns ingen annan i närheten och parkeringsplatsen var nästan tom. Jag körde iväg utan att lämna någon lapp och utan att tala om det för Joe, medveten om att jag orsakat skador för omkring femhundra dollar som han skulle bli tvungen att betala för.”

Exempel :

”1. Jag var otrogen mot min fru (Sally) genom att träffa en annan kvinna och jag har aldrig berättat detta för henne.

2. För tre år sedan, när jag var nygift med Sally, var jag otrogen mot henne genom att träffa en annan kvinna. Jag har aldrig berättat detta för Sally. En morgon (i juni 1980) hade jag sagt till Sally att vi skulle gå på bio den kvällen. På vägen hem från jobbet, i Jones varuhus, träffade jag på en gammal flickvän (Barbara). Jag frågade Barbara om hon ville gå ut och äta middag med mig på kvällen och hon tackade ja (hon visste inte att jag var gift). Jag sa att jag skulle hämta henne klockan åtta på kvällen. När jag kom hem från affären sade jag till Sally att jag var tvungen att åka tillbaka till jobbet och ordna några saker och att jag inte kunde gå på bio med henne. Jag åt sedan middag med Barbara i en annan stad (på ’The Country Inn’), så jag inte skulle riskera att stöta på någon av mina vänner.”

Att administrera O/W-nedskrifter

Åtgärden att skriva ned sina overtar och undanhållanden kan tillämpas på vem som helst, och omfattningen av dess användning är obegränsad.

Exempel:

En person utför inte sina arbetsuppgifter korrekt och någon överordnad till honom måste förbigå honom för att hantera (klienten eller affären eller arbetsuppgiften). En sådan person beordras att skriva ned sina O/Ws.

En person är fruktansvärt kritisk och lämnar ett utbildningsprogram som han deltar i. Ledaren för utbildningsaktiviteten får honom att skriva ned sina O/Ws.

Det skulle kunna vara så att en person är mycket kritisk och bara finner fel. Han skulle kunna uppleva lättnad genom att skriva ned sina O/Ws.

Följande steg utgör den fullständiga proceduren för att få en person att göra en O/W-nedskrift.

1. Den första åtgärden för den som administrerar O/W-nedskriften är att: (a) studera och orduppklara denna kurs (med ”orduppklara” menas att med hjälp av en ordbok och ordförklaringarna till kursen definiera varje ord som inte är fullt förstått), (b) klara upp orden som ingår i steg 4 nedan, och (c) orduppklara uppställningen för O/W-nedskrifter.

”Den mekaniska definitionen på sanning, består i att veta den exakta tiden, platsen, formen och när något inträffade.”

För att avslöja sina overtar och undanhållanden, är det nödvändigt att skriva ner den exakta tiden, platsen, formen och händelsen.

Hantera nästa overt eller undanhållande på samma sätt.

Allt eftersom personen gör detta, fastställs mer och mer sanning ...

... vilket frigör all fixerad uppmärksamhet som personen har haft på dessa missgärningar i det förflutna, och detta gör att han känner sig lättad.

2. Se till att det finns en plats där personen kan sitta ostörd och skriva ned sina overtar och undanhållanden.

3. Tillhandahåll papper och penna.

4. Få personen att klara upp följande ord som definierats i texten i det här kapitlet: overt, undanhållande, motivator, rättfärdigande, overt–motivator-sekvens.

5. Få personen att läsa det här kapitlet och orduppklara den ovan beskrivna uppställningen för O/W-nedskrifter, så att han förstår det till fullo.

6. Låt personen skriva ned sina O/Ws, exakt enligt uppställningen för O/W-nedskrifter ovan.

När en person gör en O/W-nedskrift, skriver han ned sina overtar och undanhållanden tills han är helt säker på att han har skrivit ned alla. Han kommer att känna sig mycket väl till mods beträffande det och uppleva lättnad. Man bör inte fortsätta med en O/W-nedskrift förbi den punkten.

När han är färdig, få honom då att ge dig O/W-nedskriften. Läs igenom den och försäkra dig om att personen använt uppställningen och tacka honom för att han skrivit ned det. Denna bekräftelse är viktig eftersom den låter personen få veta att hans kommunikation har tagits emot av någon. Man får emellertid inte kommentera eller ha synpunkter på innehållet i hans nedskrift.

När nedskriften har bekräftats kan du ge den tillbaka till personen.

Att skriva ner sina overtar och undanhållanden är en enkel procedur med obegränsad tillämpning. Ett gift par skulle kunna skriva ned sina O/Ws i sitt äktenskap. En anställd skulle kunna skriva ned sina O/Ws angående sitt jobb. En upprorisk studerande skulle kunna skriva ned sina överträdelser gentemot skolan.

Man kan rätta till vilket område som helst i livet genom att en gång för alla ta itu med sina överträdelser mot de olika moralkodexar som man har gått med på och därefter brutit. Den lättnad som kan följa när man avbördar sig sina missgärningar är ofta mycket stor. Man kan återigen känna gemenskap i en grupp eller ett förhållande och återvinna sin självrespekt, förtroende för och vänskap med andra och en hel del personlig lycka.

Det här är mycket användbar teknologi.

kallas ”mekanisk” eftersom det definieras i termer som beskriver distans och plats. Mekanisk i denna betydelse innebär att tolka eller förklara fenomenen i universum genom att hänvisa till orsaksmässigt fastställda fysiska krafter. Mekanisk gäller också att ”handla eller uträtta likt en maskin – automatisk”. Således är en mekanisk definition en som definierar i termer som beskriver rum eller läge som t.ex. ”bilen borta vid den gamla eken” eller ”mannen som bor i det stora huset”. ”Den gamla eken” och ”det stora huset” är här fasta föremål, och de föremål som inte är fasta (”bil”, ”människa”) är en sorts synpunkt. Man har identifierat saker med hjälp av plats.

en förändrad verklighet av något. Se även verklighet i dessa ordförklaringar.

ämnet och handlingen att avlägsna okunnighet om, missförståelse av, och falska definitioner för ord samt att undanröja det som förhindrar bruket av orden eller ämnet.

definiera, med hjälp av en ordbok, varje ord som inte förståtts till fullo i materialet som studeras.