KURSUPPGIFT >> 17. Läs ”Ärliga människor har också rättigheter”.

ÄRLIGA MÄNNISKOR HAR OCKSÅ RÄTTIGHETER

När du har uppnått en hög grad av förmåga, kommer du att vara den förste att yrka på din rätt att leva tillsammans med ärliga människor.

När man känner till teknologin för sinnet, vet man att det är ett misstag att använda ”individens rättigheter” och ”frihet” som argument för att skydda personer som bara vill förstöra.

Individens rättigheter skapades inte för att skydda brottslingar, utan för att ge ärliga människor frihet. Detta skydd blev sedan använt som en täckmantel av dem som behövde ”frihet” och ”rätten att göra som man själv vill”, för att dölja sina egna tvivelaktiga förehavanden.

Frihet är till för ärliga människor. Ingen människa som inte själv är ärlig kan vara fri – hon sitter i sin egen fälla. När hon inte kan avslöja sina egna gärningar, är hon en fånge; hon måste hålla sig undan från sina medmänniskor och är slav under sitt eget samvete. Man måste göra sig förtjänt av sin frihet, innan någon frihet är möjlig.

Att skydda oärliga människor är att döma dem till deras egna helveten. Genom att göra ”individens rättigheter” liktydigt med ”skydda brottslingarna”, hjälper man till att skapa ett slavsamhälle för alla; för när ”rätten att göra som man själv vill” missbrukas, uppstår ett missnöje som till sist drar oss alla i fördärvet. Alla strafflagar riktar sig till de få som felar. Sådana lagar skadar och hindrar tyvärr också dem som inte felar. Om alla vore ärliga, skulle det inte finnas några hot om bestraffning.

Det finns bara en utväg för en oärlig person – att inse sitt eget ansvar i samhället och återupprätta kommunikationen med sina medmänniskor, med sin familj och med världen i stort. Om han försöker åberopa sina ”rättigheter som individ” för att skydda sina egna gärningar från insyn, minskar han i exakt samma mån den individuella framtida friheten – för han är själv inte fri. Icke desto mindre smittar han andra som är ärliga, genom att använda deras rätt till frihet för att skydda sig själv.

Ett dåligt samvete är den sämsta huvudkudden. Och ens samvete blir inte bättre av att man försöker dölja sina missgärningar med motiveringen att ”frihet betyder att du aldrig får granska mig”. En persons rätt att överleva står i direkt proportion till hans ärlighet.

Frihet för människan betyder inte frihet att skada människan. Yttrandefrihet betyder inte frihet att såra genom lögner.

Människan kan inte vara fri, så länge som det finns människor som är slavar under sina egna rädslor.

Strävan i ett tekniskt avancerat rymdåldersamhälle är att underordna individen och kontrollera honom genom ekonomiskt och politiskt tvång. Det enda som går förlorat i maskinåldern är individen och hans frihet.

Om man vill bevara denna frihet, får man inte tillåta att människor döljer sina onda avsikter under skydd av denna frihet. För att kunna vara fri, måste en människa vara ärlig mot sig själv och sina medmänniskor. Om en människa utnyttjar sin egen ärlighet för att protestera mot att oärlighet avslöjas, då är hon en fiende till sin egen frihet.

Vi kan endast ha en plats i solen så länge som vi inte låter andras gärningar förmörka den.

Frihet är till för ärliga människor. Rätten att göra som man själv vill existerar bara för dem som har förmågan att vara fria.

Idag i Scientologin känner vi till vem som är fångvaktaren – personen själv. Och vi kan återställa rätten att stå i solen genom att utrota det onda som människor gör mot sig själva.

Så säg inte att en undersökning av en person eller det förflutna är ett steg i riktning mot slaveri. För i Scientologin är detta det första steget i riktning mot att befria en människa från sin skuld.

Om det vore scientologers avsikt att straffa den skyldige, då och endast då skulle en titt på någon annans förflutna vara fel.

Men vi är inte polisen. Vår titt är det första steget i riktning mot att öppna dörrarna – för de är alla tillbommade på insidan.

Vem skulle straffa om han kunde rädda? Bara en galning skulle förstöra ett önskat föremål, om han kunde reparera det – och vi är inte galna.

Individen får inte dö i denna maskinålder – hur det än må vara med dessa rättigheter. Brottslingar och galningar får inte triumfera med sina nyvunna förstörelseredskap.

Den minst fria personen är den som inte kan avslöja sina egna handlingar och som protesterar mot att andras orätta handlingar avslöjas. Det är på sådana människor som ett framtida politiskt slaveri kommer att byggas, ett samhälle där vi alla har nummer – och skuldkänslor – om vi inte gör något för att förhindra det.

Det är fascinerande att utpressning och bestraffning är huvudtemat i alla skumraskoperationer. Vad skulle hända om dessa två saker upphörde att existera? Vad skulle hända om alla människor vore fria nog att tala? Då, och först då, skulle vi få frihet.

Den dag vi helt kan lita på varandra, då får vi fred på jorden.

Stå inte i vägen för den friheten. Var fri själv.