OPGAVE >> 32. Læs ”At udføre en undersøgelse”.

AT UDFØRE EN UNDERSØGELSE

Når man begynder at anvende dataanalyse, prøver man ofte stadig at forstå dataene i dataanalyse, snarere end outpoints i dataene. Måden at komme ud over det på, er at blive mere fortrolig med alt det, du har læst her. 

Yderligere har man måske ikke indset, hvor let det er at opnå viden om en ideel scene. Et outpoint er simpelthen en ulogisk afvigelse fra en ideel scene. Ved at sammenligne den eksisterende scene med den ideelle scene kan man let se outpointene. 

For at kende den ideelle scene behøver man blot at udarbejde dens korrekte produkter. Hvis de ikke opnås, er der en afvigelse. Man kan så finde de forskellige typer outpoints og derefter lokalisere et Why, og på den måde åbne døren for en håndtering. Som håndtering prøver man simpelthen at få scenen til at opnå sine produkter. 

Medmindre man går frem på denne måde (fra produkt tilbage til etablering), kan man ikke analysere ret meget af noget. Man kommer udelukkende frem med fejl. 

En eksisterende scene er så god, som den opnår sine produkter – ikke som i hvilken grad den bliver forskønnet eller skældt ud eller får rosende PR omtale. 

Så for enhver scene – om det er fremstilling af noget eller at udkæmpe en krig eller at være værtinde ved et selskab – så findes der produkter.

Mennesker, der fører en meningsløs tilværelse, er meget ulykkelige mennesker. Selv den dovne eller en dilettant er kun lykkelig, når vedkommende har et produkt! 

Der findes altid et produkt for enhver scene. 

Standardhandlinger

En begynder kan rode rundt i det og komme helt ud at svømme, hvis han ikke følger mønstret:

1. Udarbejd præcist, hvad (personen, enheden, aktiviteten) skal producere.

2. Udarbejd den ideelle scene.

3. Undersøg den eksisterende scene.

4. Følg outpoints tilbage fra det ideelle til det eksisterende.

5. Lokaliser det virkelige Why, som vil føre det eksisterende hen imod det ideelle.

6. Gennemse eksisterende ressourcer.

7. Få en lys idé til, hvordan du skal håndtere.

8. Håndter eller anbefal en håndtering, så det forbliver håndteret.

Det er en fremgangsmåde, der ikke kan slå fejl.  

Hvis man bare bemærker fejl i en scene uden at have et produkt eller ideal, man kan sammenligne med den eksisterende scene, så laver man ikke en dataanalyse, og situationer vil i høj grad forværres, fordi man finder de forkerte Whys. 

Tænke

Man skal være i stand til at kunne tænke med outpoints. En grov måde at sige det på er: ”Lær at tænke som en idiot.” Men så kunne man tilføje: ”Uden at opgive evnen til at tænke som et geni.” 

Hvis man overhovedet ikke kan tolerere eller konfrontere outpoints, så kan man ikke se dem.

En galning kan ikke tolerere pluspoints, og han ser dem heller ikke. 

Men der kan være en masse pluspoints og ingen produktion. Så man kan få at vide, hvor fantastisk det hele er, mens stedet er på randen af sammenbrud. 

En undersøger, der lytter til mennesker på scenen og godtager, hvad de mener, Why’erne kan være, løber en stor risiko. Hvis det var Why’erne, ville tingene være bedre.

Det er en langt sikrere vej kun at snakke, når det drejer sig om at finde ud af, hvad produktet er, og at undersøge. 

Man bør observere den eksisterende scene gennem data eller gennem observatører eller gennem direkte observation. 

Man må tit gætte sig til, hvad Whyet kunne være. Det er at gøre, hvad der har givet vendingen: ”Lær at tænke som en idiot.” Whyet vil findes bag et spor af outpoints. Hver af dem er en aberration, når det sammenlignes med den ideelle scene. Whyet er det mest idiotiske, som så forklarer resten, og som for den ideelle scene åbner døren for forbedring. 

Man skal også lære at tænke som et geni med pluspoints. 

Find den store produktionsmæssige spidsperiode (nu eller tidligere). Sammenlign den med den eksisterende scene lige før det. 

Find nu de pluspoints, der blev indført. Spor disse, og du kommer frem til Whyet, som det største pluspoint, der åbnede døren for forbedringen. 

Men man må igen se på de tilgængelige ressourcer og er nødt til at få en lys idé. 

Så det er den samme serie af trin som ovenfor, blot med pluspoints. 

en, der udelukkende interesserer sig for en kunst eller en videnskab som et tidsfordriv og uden seriøst studium.

at være over for uden at blinke eller undvige. Evnen til at konfrontere er faktisk evnen til at være der med lethed og opfatte.

en afvigelse fra rationel tanke eller adfærd; irrationel tanke eller adfærd. Det betyder grundlæggende set at fejle, at begå fejl, eller mere specifikt at have fikserede idéer, som ikke er sande. Ordet anvendes også her i dets videnskabelige betydning. Det betyder at afvige fra en lige linje. Hvis en linje skal gå fra A til B, og hvis den er aberreret ville den gå fra A til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, til et andet punkt, og endelig ankomme til B. Set på denne måde vil det også betyde manglen af at gå i lige linje, eller at se noget skævt, for eksempel en mand der ser en hest, men synes, han ser en elefant. Aberreret adfærd ville være forkert adfærd, eller adfærd der ikke er på grundlag af fornuft. Aberration er imod fornuft, hvilket ville være det modsatte. Fra latin, aberrare, at gå væk fra; ab, væk fra, errare, at gå.